FI | SV | EN

Tunneherkkyys vahvuutena – kun lapsen käyttäytyminen haastaa ammattilaista

Koulutuksessa etsitään konkreettisia keinoja lasten haastavan käyttäytymisen lieventämiseen.

Kohtaavatko varhaiskasvatusyksikkösi työntekijät lapsia, joilla on itsesäätelyn pulmia? Toivoisiko organisaationne näyttöön perustuvaa tietoa työn tueksi ja konkreettisia keinoja tunnehaavoittuvuuden lieventämiseksi?

Tässä organisaatiolle tilattavassa koulutuksessa käsitellään, mitä tunnehaavoittuvuudella tarkoitetaan ja miten tunnesäätelyn vaikeudet näkyvät lapsen arjessa. Ohimenevät käytösvaikeudet ovat lapsilla yleisiä, mutta joskus käyttäytymisen haasteet ovat merkittäviä ja kestoltaan kehitykseen kuulumattomia. Tällöin kyseessä voi olla uhmakkuushäiriö tai jokin muu kehityksellinen, biologinen tai ympäristöön liittyvä haaste.

Tämä uutuuskoulutus tarjoaa tietoa ja työkaluja vaikeisiin tilanteisiin.

Kenelle

Webinaarikoulutus (3 x 90 minuuttia) on suunnattu kaikille varhaiskasvatuksessa työskenteleville.

Hyödyt

Koulutus tarjoaa tietoa lapsen käyttäytymisen taustalla olevista tekijöistä. Se auttaa varhaiskasvatuksen henkilöstöä ymmärtämään, milloin kyseessä on ohimenevä käytösvaikeus ja milloin lapsella on jokin muu kehitykseen kuulumaton haaste. Koulutus antaa myös työkaluja tilanteiden käsittelyyn.

Teemoja

Ensimmäisessä osiossa keskitytään mahdollisiin käyttäytymisen taustalla oleviin kehityksellisiin, biologisiin ja ympäristöön liittyviin tekijöihin.

Toisessa osiossa tutkitaan ja vahvistetaan mielen hyvinvoinnin taitoja ammattilaisen itsetuntemuksen näkökulmasta.

Kolmannessa osiossa perehdytään tunnehaavoittuvuuteen ja tutustutaan konkreettisiin työvälineisiin toivotun käyttäytymisen vahvistumiseksi.

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

HY+:n yhteistyö Sharjan emiraatissa jatkuu – varhaiskasvatuksen koulutusohjelma tähtää moniammatilliseen yhteistyöhön
Sharjah Education Academy (SEA) on käynnistänyt uuden varhaiskasvatuksen Early Childhood Education Certification (ECEC) -ohjelman toteutuksen, […]
HY+digiaamu: Kestävää hyvinvointia yhdessä – hyvän työelämän puolesta
Tutkimusten mukaan työpaikoista menestyneimpiä ovat sellaiset, joissa ruokitaan myönteisiä tunteita ja synnytetään hyvää toinen toiselle, eli kannustetaan […]
Miten koulutus voi tukea johtajuuden syvää päätyä?
Tammikuussa 2023 käynnistimme OPH:n rahoittaman uudenlaisen opetus- ja kasvatusalan johtajuuskoulutuksen, Johtajuus-liven. Sen tavoitteena oli antaa […]