FI | SV | EN

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen opetuksessa

Koulutus antaa valmiuksia ohjata tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä soveltaa niitä opetuksessa.

Oppilaiden hyvinvointia ja ryhmässä toimimista vahvistetaan tunne- ja vuorovaikutustaitojen systemaattisella opetuksella. Taidoilla on tutkittu yhteys myös oppimistuloksiin. Lisäksi on tärkeää huomioida opettajien vuorovaikutusosaamisen kehittäminen osana ammatillista osaamista ja hyvinvointia.

Hyödyt

Koulutus antaa valmiuksia ohjata tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä soveltaa niitä osana omaa opetusta. Lisäksi koulutus edistää opettajien ammatillista vuorovaikutusosaamista. Koulutuksesta saa suoraan omassa työssä sovellettavia toimintamalleja henkilökohtaisen ammatillisen vuorovaikutusosaamisen kehittämiseen.

Kenelle

Koulutus on suunnattu perusopetuksen ja lukion henkilöstölle. 

Sisällöt

Oppilaiden tunnetaidot ja myönteiset vuorovaikutuskokemukset

  • Tunteiden nimeäminen, tunnistaminen, kokeminen ja ilmaiseminen  
  • Vuorovaikutustaidot: empatia, myötätunto, erilaisuuden kunnioittaminen, rakentava vuorovaikutus, ristiriitatilanteissa toimiminen
  • Haastavien tilanteiden kohtaaminen: psykologiset perustarpeet käyttäytymisen taustalla  
  • Rajojen asettaminen kunnioittavasti: mitä tapahtuu, kun joku kävelee rajojen yli?  
  • Käytännön keinoja tunne- ja vuorovaikutustaitojen lisäämiseen opetuksessa ja kouluyhteisöissä  

Opettajan ammatillinen vuorovaikutusosaaminen

  • Opettajan ammatillinen nonverbaali vuorovaikutusosaaminen
  • Vuorovaikutuksessa syntyvät ryhmän rakennetekijät ja niiden merkitys luokan toimintaan
  • Vertaissuhteet eli oppilasryhmän keskinäiset suhteet ja niiden edistäminen
  • Haastavat kohtaamiset ja tilanteet ─ miten toimia ennaltaehkäisevästi

Toteutustapa 

Koulutuksen kokonaislaajuus on kaksi päivää. Koulutus soveltuu erinomaisesti koko työyhteisölle tai työyksikölle. Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan toiveiden mukaan.

Kouluttaja 

HY+:n kouluttajat ovat alan huippuosaajia, joilla on myös vahva pedagoginen osaaminen.

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

Onnistuneen koulutuksen toteuttaminen: ”Suunnittele, suunnittele ja suunnittele!”
Miten koulutus toteutetaan onnistuneesti ja mitä kaikkea prosessissa tulisi ottaa huomioon? HY+ käynnistää jälleen syksyllä […]
Syö itsesi virkeäksi kesälomalla
Kesäloma tarjoaa täydellisen tilaisuuden kiinnittää huomiota omaan hyvinvointiin ja ravitsemukseen. Pitkät päivät ja runsas tuoreiden […]
Comma vastaa viestinnän johtamisen ja kehittämisen haasteisiin
Viestinnän ja markkinoinnin maailma on murroksessa. Perinteiset markkinointiviestinnän menetelmät eivät yksin riitä vaikuttavan viestinnän rakentamiseen. […]