FI | SV | EN

Tukea luokanvalvojana toimimiseen ja ohjaukseen

Koulutuksessa keskitytään ohjauksen toteuttamiseen ja suunnitteluun perusopetuksessa erityisesti luokanvalvojan tai -ohjaajan näkökulmasta.

Kenelle

Koulutus on suunnattu perusopetuksessa toimiville opettajille.

Hyödyt

Koulutus tarjoaa tietoa, välineitä ja tukea luokanvalvojana tai -ohjaajana toimimiseen ja oppilaan kohtaamiseen sekä ohjaus- ja tukitarpeiden tunnistamiseen.

Rakenne ja sisältö

Koulutus järjestetään kahdessa osassa, joista ensimmäinen (0,5 päivää) järjestetään lähi- tai verkkotapaamisena ja toinen (0,5 päivää) vuorovaikutteisena ja toiminnallisena lähikoulutuksena. Koulutustapaamisten välissä on välitehtävä, jossa pohditaan ja arvioidaan, miten oman koulun ohjaussuunnitelma tukee luokanvalvojana tai -ohjaajana toimimista.

Ensimmäinen koulutusiltapäivä (4 tuntia, lähi- tai etäkoulutus), teema: Ohjauksen yhteinen tehtävä

Koulutusiltapäivä järjestetään kaikille yhteisenä lähi- tai etäkoulutuksena.

  • Mitä tehostettu ohjaus on peruskoulussa? Mikä on luokanvalvojan ja -ohjaajan rooli?
  • Miten ohjaus toteutuu peruskoulussa kaikkien yhteisenä tehtävänä?

Toinen koulutusiltapäivä (4 tuntia, lähikoulutus), teema: Ohjauksen ja tuen varhainen tunnistaminen ja oppijan kokonaisvaltainen kohtaaminen

Koulutus järjestetään toiminnallisena ja vuorovaikutteisena lähiopetuksena.

  • Miten tunnistan ohjauksen ja tuen tarpeen?
  • Oppijalähtöisen ohjauksen keinoja ja välineitä

Koulutuspäivä sisältää case-harjoittelua pienryhmissä. Erilaisissa tapausesimerkeissä kuvataan tilanteita ja haasteita, joissa oppilaat tarvitsevat ohjausta ja tukea. Case-työskentelyn kautta saadaan käytännön välineitä ja ideoita luokanvalvojana tai -ohjaajana toimimiseen ja ohjauksen toteuttamiseen. 

Kouluttaja

HY+:n kouluttajat ovat alan huippuosaajia, joilla on myös vahva pedagoginen osaaminen.

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

HY+:n yhteistyö Sharjan emiraatissa jatkuu – varhaiskasvatuksen koulutusohjelma tähtää moniammatilliseen yhteistyöhön
Sharjah Education Academy (SEA) on käynnistänyt uuden varhaiskasvatuksen Early Childhood Education Certification (ECEC) -ohjelman toteutuksen, […]
HY+digiaamu: Kestävää hyvinvointia yhdessä – hyvän työelämän puolesta
Tutkimusten mukaan työpaikoista menestyneimpiä ovat sellaiset, joissa ruokitaan myönteisiä tunteita ja synnytetään hyvää toinen toiselle, eli kannustetaan […]
Miten koulutus voi tukea johtajuuden syvää päätyä?
Tammikuussa 2023 käynnistimme OPH:n rahoittaman uudenlaisen opetus- ja kasvatusalan johtajuuskoulutuksen, Johtajuus-liven. Sen tavoitteena oli antaa […]