Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!

FI | SV | EN

Tukea luokanvalvojana toimimiseen ja ohjaukseen

Koulutuksessa keskitytään ohjauksen toteuttamiseen ja suunnitteluun perusopetuksessa erityisesti luokanvalvojan tai -ohjaajan näkökulmasta.

Kenelle

Koulutus on suunnattu perusopetuksessa toimiville opettajille.

Hyödyt

Koulutus tarjoaa tietoa, välineitä ja tukea luokanvalvojana tai -ohjaajana toimimiseen ja oppilaan kohtaamiseen sekä ohjaus- ja tukitarpeiden tunnistamiseen.

Rakenne ja sisältö

Koulutus järjestetään kahdessa osassa, joista ensimmäinen (0,5 päivää) järjestetään lähi- tai verkkotapaamisena ja toinen (0,5 päivää) vuorovaikutteisena ja toiminnallisena lähikoulutuksena. Koulutustapaamisten välissä on välitehtävä, jossa pohditaan ja arvioidaan, miten oman koulun ohjaussuunnitelma tukee luokanvalvojana tai -ohjaajana toimimista.

Ensimmäinen koulutusiltapäivä (4 tuntia, lähi- tai etäkoulutus), teema: Ohjauksen yhteinen tehtävä

Koulutusiltapäivä järjestetään kaikille yhteisenä lähi- tai etäkoulutuksena.

  • Mitä tehostettu ohjaus on peruskoulussa? Mikä on luokanvalvojan ja -ohjaajan rooli?
  • Miten ohjaus toteutuu peruskoulussa kaikkien yhteisenä tehtävänä?

Toinen koulutusiltapäivä (4 tuntia, lähikoulutus), teema: Ohjauksen ja tuen varhainen tunnistaminen ja oppijan kokonaisvaltainen kohtaaminen

Koulutus järjestetään toiminnallisena ja vuorovaikutteisena lähiopetuksena.

  • Miten tunnistan ohjauksen ja tuen tarpeen?
  • Oppijalähtöisen ohjauksen keinoja ja välineitä

Koulutuspäivä sisältää case-harjoittelua pienryhmissä. Erilaisissa tapausesimerkeissä kuvataan tilanteita ja haasteita, joissa oppilaat tarvitsevat ohjausta ja tukea. Case-työskentelyn kautta saadaan käytännön välineitä ja ideoita luokanvalvojana tai -ohjaajana toimimiseen ja ohjauksen toteuttamiseen. 

Kouluttaja

HY+:n kouluttajat ovat alan huippuosaajia, joilla on myös vahva pedagoginen osaaminen.

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Anne Burman
050 415 0538
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Anne Burman
050 415 0538
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

Nylitteracitet i praktiken inom undervisningen
Under den digitala tiden är det allt viktigare med tillräcklig läskunnighet, från en mer mekanisk […]
Uudet lukutaidot opetuksen käytäntöön
Digiaikana yhä tärkeämpää on riittävä lukutaito, joka nykyisin laajenee mekaanisesta lukutaidosta kriittiseksi digitaaliseksi lukutaidoksi. Se […]
HY+digiaamu: Rohkeutta kestävään johtamiseen
Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat nykyorganisaatioille sekä arvo että kilpailuetu. Millaisia asioita pitäisi edistää, kun […]

Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!