FI | SV | EN

Taitavaksi oppijaksi – Oppimisen taidot ja niiden tukeminen

Koulutuksessa perehdytään mahdollisuuksiin ja keinoihin tukea oppilaita ja opiskelijoita monipuolisesti oppimaan oppimisen, opiskelun sekä ajattelun taitojen kehittymisessä.

Tehokkaan oppimisen edellytys on hyvät oppimisen, opiskelun ja ajattelun taidot. Oppimiseen ja taitojen oppimiseen tarvitaan aikaa, tukea, sopiva ympäristö, paljon rohkaisua sekä muita ihmisiä.

Oppimisen ja opiskelun taitojen kehittäminen on keskeisiä tavoitteita opetussuunnitelman perusteissa sekä perus- että lukiokoulutuksessa. Opiskeluun ja oppimiseen liittyviä taitoja on tietoisesti kehitettävä ja harjoiteltava osana opetusta ja eri oppiaineita.

Hyödyt

Koulutuksessa perehdytään mahdollisuuksiin ja keinoihin tukea oppilaita ja opiskelijoita monipuolisesti oppimaan oppimisen, opiskelun sekä ajattelun taitojen kehittymisessä. Lisäksi tutustutaan oppimisen edistymisen kannalta keskeisiin tekijöihin ja niiden edistämiseen.

Kenelle

Koulutus on suunnattu perusopetuksen ja lukion henkilöstölle. 

Sisällöt

1. Oppiminen ja opiskelun taidot (1 koulutuspäivä)

Osiossa perehdytään keinoihin tukea oppimisen ja opiskelun taitojen tukemista sekä yksilön että koko kouluyhteisön tasolla.

Tehokkaan oppimisen perusmalli:

 • Millaisia taitoja oppija tarvitsee?
 • Millainen opiskelu on tutkimusten mukaan tehokasta?

Tehokkaan oppimisen ja opiskelun tukeminen:

 • Mitkä ovat oppijoiden tyypilliset kipukohdat oppimisen taidoissa?
 • Millaisia keinoja meillä opettajilla tukea tehokasta opiskelua ja oppimisen taitojen kehittymistä? 
 • Oppimisen taitoja tukevat pedagogiset valinnat.
 • Millä keinoin rakennamme yhdessä oppimista tukevaa kulttuuria?

2. Ajattelun taitojen tukeminen (1 koulutuspäivä)

Osiossa syvennytään ajattelun merkitykseen oppimisessa ja niihin keinoihin, joilla voimme pitää ajattelun taitoja yllä arkisissa oppimis- ja opetustilanteissa. Osiossa tutustutaan konkreettisiin pedagogisiin keinoihin, jotka auttavat avaamaan oppijoille ajattelun taitoja ja pitämään ajattelua oppimisen keskiössä niin opettajan kuin oppijankin näkökulmasta.

 • Onko meillä aikaa ajatella?
 • Ajatteluntaidot laaja-alaisen osaamisen pohjana
 • Ajattelun merkitys oppimisessa ja pedagogiikassa 
 • Ajattelua näkyväksi tekeviä pedagogisia ratkaisuja 
 • Oppimisen ja ajattelun taitoja tukevan ilmapiirin rakentaminen

3. Monta tietä motivaatioon (1/2 koulutuspäivä)

Osiossa perehdytään motivaatioon vaikuttaviin tekijöihin sekä keinoihin tukea motivaation syntymistä ja ylläpitämistä.

 • Mistä motivaation puute kertoo?
 • Yksilölliset erot ja erilaiset motivaation lähteet oppimisessa  
 • Motivaation rakentaminen 
 • Pedagogiset keinot, joilla tuetaan motivaation syntymistä ja ylläpitämistä

4. Keskittyminen ja ajankäyttö opiskelussa (1/2 koulutuspäivä)

Osiossa perehdytään keskeisiin opiskelun haasteisiin ja niissä tukemisen mahdollisuuksiin.

 • Oppimisen optimaaliset rytmit 
 • Kognitiivisen rytmin tunnistaminen ja hyödyntäminen 
 • Tarkkaavaisuuden kolme toimintoa 
 • Aloituskynnyksen ylittäminen

Toteutus

Koulutus koostuu neljästä osiosta sekä tilaajan toivoessa välitehtävistä, jotka tukevat opitun viemistä koulun arkeen. Jokainen osio kestää 0,5–1 koulutuspäivää (etä- tai lähitoteutuksena).

Kouluttaja 

HY+:n kouluttajat ovat alan huippuosaajia, joilla on myös vahva pedagoginen osaaminen. 

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Anne Burman
050 415 0538
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Anne Burman
050 415 0538
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

Työyhteisö on aarrearkku
Työyhteisössä jokaisella on oma vastuualueensa, mutta yhdessä yksilöt ovat paljon enemmän. Monien organisaatioiden SWOT-analyysin ensimmäisenä […]
Hyvä yksilön ja osaamisen johtaminen vie parempiin tuloksiin
Blogiteksti on julkaistu alun perin 2.4.2019 ja päivitetty 16.2.2023. Strategisessa johtamisessa olennaista on osaamisen johtaminen, […]
Love Ope -villasukat
Love Ope -villasukkien neulontaohje
HY+:n opetusalan tiimistä löytyy myös innokkaita neulojia. Asiantuntijamme ovat suunnitelleet hauskat Love Ope -villasukat, ja tämän […]