FI | SV | EN

Taitavaksi oppijaksi – Oppimisen taidot ja niiden tukeminen

Koulutuksessa perehdytään mahdollisuuksiin ja keinoihin, jotka auttavat tukemaan oppilaiden ja opiskelijoiden monipuolista kehittymistä oppimisen, opiskelun ja ajattelun alueilla.

Tehokkaan oppimisen edellytys ovat hyvät oppimisen, opiskelun ja ajattelun taidot. Oppimiseen ja taitojen oppimiseen tarvitaan aikaa, tukea, sopiva ympäristö, paljon rohkaisua sekä muita ihmisiä.

Oppimisen ja opiskelun taitojen kehittäminen on keskeisiä tavoitteita opetussuunnitelman perusteissa sekä perus- että lukiokoulutuksessa. Opiskeluun ja oppimiseen liittyviä taitoja on tietoisesti kehitettävä ja harjoiteltava osana opetusta ja eri oppiaineita.

Hyödyt

Koulutuksessa perehdytään mahdollisuuksiin ja keinoihin tukea oppilaita ja opiskelijoita monipuolisesti oppimaan oppimisen, opiskelun sekä ajattelun taitojen kehittymisessä. Lisäksi tutustutaan oppimisen edistymisen kannalta keskeisiin tekijöihin ja niiden edistämiseen.

Kenelle

Koulutus on suunnattu perusopetuksen ja lukion henkilöstölle. 

Sisällöt

1. Oppiminen ja opiskelun taidot (1 koulutuspäivä)

Osiossa perehdytään keinoihin tukea oppimisen ja opiskelun taitojen tukemista sekä yksilön että koko kouluyhteisön tasolla.

Tehokkaan oppimisen perusmalli:

 • Millaisia taitoja oppija tarvitsee?
 • Millainen opiskelu on tutkimusten mukaan tehokasta?

Tehokkaan oppimisen ja opiskelun tukeminen:

 • Mitkä ovat oppijoiden tyypilliset kipukohdat oppimisen taidoissa?
 • Millaisia keinoja meillä opettajilla tukea tehokasta opiskelua ja oppimisen taitojen kehittymistä? 
 • Oppimisen taitoja tukevat pedagogiset valinnat.
 • Millä keinoin rakennamme yhdessä oppimista tukevaa kulttuuria?

2. Ajattelun taitojen tukeminen (1 koulutuspäivä)

Osiossa syvennytään ajattelun merkitykseen oppimisessa ja niihin keinoihin, joilla voimme pitää ajattelun taitoja yllä arkisissa oppimis- ja opetustilanteissa. Osiossa tutustutaan konkreettisiin pedagogisiin keinoihin, jotka auttavat avaamaan oppijoille ajattelun taitoja ja pitämään ajattelua oppimisen keskiössä niin opettajan kuin oppijankin näkökulmasta.

 • Onko meillä aikaa ajatella?
 • Ajatteluntaidot laaja-alaisen osaamisen pohjana
 • Ajattelun merkitys oppimisessa ja pedagogiikassa 
 • Ajattelua näkyväksi tekeviä pedagogisia ratkaisuja 
 • Oppimisen ja ajattelun taitoja tukevan ilmapiirin rakentaminen

3. Monta tietä motivaatioon (1/2 koulutuspäivä)

Osiossa perehdytään motivaatioon vaikuttaviin tekijöihin sekä keinoihin tukea motivaation syntymistä ja ylläpitämistä.

 • Mistä motivaation puute kertoo?
 • Yksilölliset erot ja erilaiset motivaation lähteet oppimisessa  
 • Motivaation rakentaminen 
 • Pedagogiset keinot, joilla tuetaan motivaation syntymistä ja ylläpitämistä

4. Keskittyminen ja ajankäyttö opiskelussa (1/2 koulutuspäivä)

Osiossa perehdytään keskeisiin opiskelun haasteisiin ja niissä tukemisen mahdollisuuksiin.

 • Oppimisen optimaaliset rytmit 
 • Kognitiivisen rytmin tunnistaminen ja hyödyntäminen 
 • Tarkkaavaisuuden kolme toimintoa 
 • Aloituskynnyksen ylittäminen

Toteutus

Koulutus koostuu neljästä osiosta sekä tilaajan toivoessa välitehtävistä, jotka tukevat opitun viemistä koulun arkeen. Jokainen osio kestää 0,5–1 koulutuspäivää (etä- tai lähitoteutuksena).

Kouluttaja 

HY+:n kouluttajat ovat alan huippuosaajia, joilla on myös vahva pedagoginen osaaminen. 

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

Syö itsesi virkeäksi kesälomalla
Kesäloma tarjoaa täydellisen tilaisuuden kiinnittää huomiota omaan hyvinvointiin ja ravitsemukseen. Pitkät päivät ja runsas tuoreiden […]
Comma vastaa viestinnän johtamisen ja kehittämisen haasteisiin
Viestinnän ja markkinoinnin maailma on murroksessa. Perinteiset markkinointiviestinnän menetelmät eivät yksin riitä vaikuttavan viestinnän rakentamiseen. […]
HY+ johtamaan Suomen ja EU:n rahoittamaa koulutussektorin projektia Nepalissa
Suomalainen HY+:n johtama konsortio, johon kuuluvat Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta, Hämeen Ammattikorkeakoulu HAMK ja Kirkon […]