FI | SV | EN

S2-taitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa

Koulutus lisää henkilöstön osaamista kielitietoisesta varhaiskasvatuksesta ja tukee henkilöstöä monikielisten lasten huomioimisessa kaikessa toiminnassa.

Koulutus antaa tietoa ja tukee henkilöstön osaamista monikulttuurisessa ympäristössä työskenneltäessä. Koulutus auttaa huomimaan lasten tarpeet, kasvun ja kehityksen sekä yhteistyön perheiden kanssa.

KENELLE

Koulutus tukee varhaiskasvatuksen opettajien, lastenhoitajien ja sosionomien monikulttuurista työtä.

SISÄLTÖJÄ

Koulutuksen teemat, toteutus ja laajuus räätälöidään tilaajan toiveiden mukaan. Koulutus voidaan koostaa esimerkiksi kolmesta kokonaisuudesta (yksi koulutuspäivä tai erilliset webinaarit), joissa voidaan käsitellä seuraavia sisältöjä:

1. Moninaisuus ja monikulttuurisuus (1,5 t)

  • Miten varhaiskasvatuksen perusteissa sanoitetaan monikulttuurisuutta
  • Miten moninaisuus näkyy arjessa

2. Monikielisen lapsen identiteetti (2,5 t)

  • Moninaisuuden/monikulttuurisuuden ja identiteetin yhteys
  • Stereotyyppien vaikutus identiteetin kehittymiseen
  • Kriittinen tarkastelu omien arvojen muokkaamisessa

3. Kielitietoinen varhaiskasvatus ja monikielisten lasten ottaminen huomioon (3 t tai 2 x 1,5 t)

  • Millaista on monikielinen kielenomaksuminen
  • Kielitietoinen toimintaympäristö ja kielitietoiset toimintatavat varhaiskasvatuksessa
  • Esimerkkejä siitä, miten lapsen kielellistä kehitystä voi tukea varhaiskasvatusympäristössä

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

Onnistuneen koulutuksen toteuttaminen: ”Suunnittele, suunnittele ja suunnittele!”
Miten koulutus toteutetaan onnistuneesti ja mitä kaikkea prosessissa tulisi ottaa huomioon? HY+ käynnistää jälleen syksyllä […]
Syö itsesi virkeäksi kesälomalla
Kesäloma tarjoaa täydellisen tilaisuuden kiinnittää huomiota omaan hyvinvointiin ja ravitsemukseen. Pitkät päivät ja runsas tuoreiden […]
Comma vastaa viestinnän johtamisen ja kehittämisen haasteisiin
Viestinnän ja markkinoinnin maailma on murroksessa. Perinteiset markkinointiviestinnän menetelmät eivät yksin riitä vaikuttavan viestinnän rakentamiseen. […]