FI | SV | EN

S2-oppilaan tukeminen ja arviointi

Koulutus tukee kielitietoisen opetuksen ja suomi toisena kielenä -opetuksen kehittämistä ja toteuttamista.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI) julkaisi tammikuussa 2023 raportin matematiikan ja äidinkielen taidoista alkuopetuksen aikana. Raportin mukaan suomea tai ruotsia toisena kielenä opiskelevien oppilaiden osaamistaso oli selvästi matalampi kuin muiden.

Mitä opettajan on hyvä tietää kielitaidon kehittymisestä ja miten kehittyvä kielitaito huomioidaan opetuksessa ja arvioinnissa? Millaisilla menetelmillä luokassa voidaan toteuttaa kielitietoista opetusta? Miten arvioin S2-oppilasta? Muun muassa näihin kysymyksiin on mahdollista saada tukea tässä koulutuksessa.

Kenelle

Koulutus on suunnattu perusopetuksen opettajille.

Hyödyt

Koulutus antaa tietoa ja käytännön välineitä kielitietoisen opetuksen ja S2-opetuksen kehittämiseen ja toteuttamiseen perusopetuksessa.

Esimerkkejä koulutuksen sisällöistä

Kielenoppimisen vaiheet

 • Miten kielen oppiminen etenee?
 • Akateemisen kielitaidon kehittyminen toisen kielen oppimisen näkökulmasta

Kehittyvän kielitaidon huomioiminen opetuksessa

 • Tuki ja arvioinnin suunnittelu

Kielitietoinen opetus

 • Opettajien kieleen ja kieliin liittyvät asenteet ja pedagogiset tiedot ja taidot
 • Monikielisyys ja ainetietoisuus
 • Monikielisyys ja identiteetti
 • Opetuksen kieli, ainetietoisuus ja kielitieto

Monikielisyyttä ja -kulttuurisuutta arvostavaa koulukulttuuria rakentamassa

 • Miten monikielisyyden arvostamista voitaisiin edistää luokissa ja koulussa?

Kielitietoiset käytänteet luokassa

 • Toimivia toimintatapoja
 • Suunnittelu ja työnjako, yhteistyö

Monikielisten huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö

 • Selkoviestintä

Kielitietoinen opetus: ainetietoisuus

 • Oppiaineiden kielen huomioiminen
 • S2-oppilaan arviointi muiden oppiaineiden tunneilla

S2-oppilaan oppimisvaikeudet

Kenelle S2, milloin äidinkielen oppimäärä?

S2-oppilaan arviointi

Yhteisopettajuus, joustavat ryhmittelyt ja eriyttäminen

Toteutus

Koulutuksen laajuus ja sisällöt räätälöidään tilaajan toiveen mukaan. Koulutus voidaan toteuttaa lähi- ja/tai etätoteutuksena.

Koulutuksessa yhdistyy viimeisin tutkimustieto ja käytännön menetelmät. Koulutuksessa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia työskentelymenetelmiä, jotka vaihtelevat aiheiden mukaan.

Koulutuksen työtavat ovat osallistujia aktivoivia ja vuorovaikutuksellisia: kokemusten ja ideoiden jakaminen sekä oman työn ja työyhteisön toimintatapojen kehittäminen ovat keskeisessä roolissa.

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

5 vinkkiä aivojen ylikuormituksen ehkäisyyn – näin luot terveellisemmän työympäristön
Aivojen hyvinvointi työssä ja oppimisessa on keskeinen tekijä kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Oikeanlainen työtila yhdessä säännöllisen liikkumisen […]
Digitaidot varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa – miksi niihin olisi hyvä panostaa?
Digitaalisuus ja erilaisten uusien teknologioiden käyttö on lisääntynyt yhteiskunnassa viimeisten vuosien aikana hyvin nopeasti. Kännykät […]
Farmasian erikoistumiskoulutukset 2024: haku on käynnistynyt
Haku syksyllä 2024 alkaviin farmasian erikoistumiskoulutuksiin käynnistyi 14. helmikuuta. Farmasian erikoistumiskoulutukset on tarkoitettu proviisoreille ja […]