FI | SV | EN

Psyykkisesti oireilevien lasten ja nuorten tukeminen

Koulutus tarjoaa valmiuksia tukea ja tunnistaa psyykkisesti oireilevia lapsia ja nuoria kouluympäristössä.

Lasten ja nuorten psyykkinen oireilu ja mielen hyvinvoinnin haasteet vaikuttavat lisääntyneen, ja tarve lasten ja nuorten kehitysvaiheet huomioivalle ohjaukselle ja tuelle on tästä syystä suuri. Kouluissa tarvitaan myös osaamista tuen integroimiseksi osaksi toimintaa. Psyykkisen oireilun tunnistaminen ja tieto, miten tukea ja ohjata lapsia ja nuoria eteenpäin, on entistä tärkeämpää opetus- ja kasvatushenkilöstölle.  

HYÖDYT

Koulutus tarjoaa opetusalan ammattilaisille:   

 • valmiuksia tukea ja tunnistaa psyykkisesti oireilevia lapsia ja nuoria kouluympäristössä.  
 • Ymmärrystä psyykkisen oireilun taustalla olevista tekijöistä ja ilmenemismuodoista  
 • Kokemusten jakamisen ja vertaisoppimisen 
 • Voimaantumista omaan ammatilliseen hyvinvointiin.

KOHDERYHMÄ

Koulutus on suunnattu perusopetuksen henkilöstölle 

TOTEUTUS

Koulutus voidaan toteuttaa 1–4 pv:n kokonaisuutena riippuen tarpeista ja toiveista. Tarkempi rakenne ja sisältö on mahdollista suunnitella yhteistyössä koulutuksen tilaajan kanssa 

1pv:n kokonaisuus 

Yhden päivän kokonaisuudessa tutustutaan lasten ja nuorten yleisimpiin mielenterveyden haasteisiin jotka vaikuttavat oppimiseen ja oppilaan toimintakykyyn. Koulutus lisää ymmärrystä oireilun taustalla olevista tekijöistä ja antaa välineitä tukea ja ohjata oireilevia oppilaita kouluarjessa. 

Psyykkisten oireiden yleisyys ja ilmenemismuodot lapsilla ja nuorilla 

 • Yleisimmät psyykkiset haasteet ja niiden tunnistaminen. 
 • Tutkimustietoa taustatekijöistä, jotka vaikuttavat mielenterveyden häiriöiden syntyyn ja kehittymiseen 
 • Miten oireet voivat vaikuttaa oppimiseen ja koulunkäyntiin 

Ennakointi ja puuttumisen keinoja kouluympäristössä 

 • Varhainen tunnistaminen 
 • Koulun sisäiset tukitoimet ja yhteistyö muiden ammattilaisten kanssa. 
 • Tapausesimerkkien tarkastelua 

Tukikeinoja ja käytäntöjä oppilaan arkeen 

 • Vahva ja vahvistava vuorovaikutus  

Opettajan oma jaksaminen ja tukiverkostot 

 • Opettajan rooli psyykkisesti oireilevien lasten ja nuorten tukena. 
 • Omat rajat ja jaksaminen, vertaistuki 

4 päivän koulutuskokonaisuus 

Laajemmassa kokonaisuudessa saadaan syvempää ymmärrystä psyykkisen oireilun taustatekijöistä sekä keinoja tukea lapsia ja nuoria arjen käytännöissä ja koko yhteisön tasolla. Koulutusprosessissa tuetaan myös osallistujien ammatillista itsetuntemusta tunnetaitojen ja voimavarojen vahvistamiseksi.  

Psyykkisten oireiden yleisyys ja ilmenemismuodot lapsilla ja nuorilla 

 • Yleisimmät psyykkiset haasteet ja niiden tunnistaminen, vaikutukset oppimiseen 
 • Tutkimustietoa taustatekijöistä, jotka vaikuttavat mielenterveyden häiriöiden syntyyn ja kehittymiseen 
 • Ympäristön ja kiintymyssuhteen merkitys säätelytaitojen kehittymisessä 

Neuropsykiatriset oireyhtymät psyykkisen oireilun taustalla  

 • Aivojen ja hermoston toiminta 
 • Itsesäätelyn, impulssikontrollin ja toiminnanohjauksen taitojen vahvistaminen 

Ennakointi ja puuttumisen keinoja kouluympäristössä 

 • Koulun sisäiset tukitoimet ja yhteistyö muiden ammattilaisten kanssa. 
 • Tapausesimerkkien tarkastelua 

Vahva ja vahvistava vuorovaikutus  

 • Taitavan käyttäytymisen vahvistaminen 
 • Turvallisuudentunne ja sen tukeminen ryhmässä 
 • Mielenterveystaitojen pitkäjänteinen vahvistaminen  

Opettajan oma jaksaminen ja tukiverkostot 

 • Arvot, tunteet ja joustavat mielentaidot ammatillisen itsetuntemuksen perustana  
 • Omat rajat ja jaksaminen, vertaistuki  

KOULUTTAJAT

HY+:n kouluttajat ovat alan huippuosaajia, joilla on myös vahva pedagoginen osaaminen.  

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

HY+ johtamaan Suomen ja EU:n rahoittamaa koulutussektorin projektia Nepalissa
Suomalainen HY+:n johtama konsortio, johon kuuluvat Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta, Hämeen Ammattikorkeakoulu HAMK ja Kirkon […]
Suosittu DigiKouluttaja-koulutuksemme saa jatkoa uusilla ajankohtaisilla sisällöillä!
Verkkopedagogiikan ja oppimismuotoilun perusteita käsittelevään erittäin suosittuun DigiKouluttaja-koulutukseemme on tulossa toivottu jatko-osa loppusyksystä 2024! Koulutuksen […]
Yhteisöllisyys voimavarana lukiossa: rehtori Marja Mikkola HY+:n haastattelussa
Töölön yhteiskoulun rehtori Marja Mikkola kertoo HY+:n haastattelussa lukion yhteisöllisyyden tärkeydestä. Hän korostaa huoltajien roolia […]