Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!

FI | SV | EN

Pedagoginen dokumentointi digitaalisin menetelmin

Koulutuksessa käsitellään pedagogista dokumentointia ja digitaalisuuden hyödyntämistä pedagogisen dokumentoinnin tukena varhaiskasvatuksessa.

Pedagoginen dokumentointi on tärkeä menetelmä lapsilähtöisen varhaiskasvatuksen toteuttamisessa. Myös varhaiskasvatussuunnitelman perusteet velvoittavat sen käyttöön.

Kenelle

Koulutus on suunnattu esi- ja alkuopetuksen henkilöstölle.

Hyödyt

Pedagogisen dokumentoinnin avulla varhaiskasvattaja tutustuu lapseen ja hänen vahvuuksiinsa. Katsomalla dokumentteja yhdessä lasten ja heidän vanhempiensa kanssa varhaiskasvattajat suunnittelevat päiväkodin toimintaa ja arvioivat sitä.

Erilaiset digitaaliset menetelmät, kuten videointi, valokuvaus ja erilaisten sovellusten käyttö sopivat erittäin hyvin lasten kanssa tekemiseen. Niiden avulla voidaan arvioida, mistä lapsi on kiinnostunut, missä hän on hyvä, mitä hän vielä harjoittelee tai missä tarvitsee apua.

Koulutus innostaa hyödyntämään olemassa olevia työvälineitä ja oppimaan uutta.

Teemoja

Koulutuksessa tutustutaan pedagogisen dokumentoinnin käsitteeseen ja sen tärkeyteen lasten, huoltajien ja henkilöstön näkökulmasta. Muut teemat käsittelevät dokumentoinnin linkittymistä varhaiskasvatuksen perusteisiin ja erilaisiin käytänteisiin. 

Toteutustapa

Koulutukseen osallistuvilla tulee olla mukana tabletti tai älypuhelin. Ennakko-osaamista ei vaadita. Koulutus räätälöidään tilaajan toiveen mukaan joko iOS- tai Android-ympäristössä toimiviin sovelluksiin.

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Sari Saarinen
050 479 4761
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Sari Saarinen
050 479 4761
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

sote-lähiesihenkilö
HY+digiaamu: Esihenkilö hyvinvoinnin tekijänä – pitoa ja vetoa sote-alalle
Henkilöstön jaksaminen, työhyvinvointi ja osaajien pysyminen ovat isoja haasteita sote-alalla. Lähiesihenkilöillä ei ole aikaa henkilöstön […]
varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus – monitulkintainen lähestymistapa
Varhaiskasvatus on noussut viime vuosina sekä yhteiskunnalliseen että median huomioon kansainvälisesti. Erityisesti varhaiskasvatus on herättänyt […]
oppilaita
Yhdessä oppien edetään – oppimisanalytiikka on koulun yhteinen asia
Oppimisanalytiikka on oppimisdatan keräämistä erilaisista tietolähteistä ja kerätyn datan analysoimista eri menetelmin. Oppimisanalytiikkaa voidaan hyödyntää […]

Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!