FI | SV | EN

Opetuksen eriyttäminen perusopetuksessa

Koulutuksessa syvennytään opetuksen eriyttämiseen pedagogisena keinona, joka auttaa tukemaan moninaisia oppijoita.

Opetuksen eriyttäminen määritellään opetussuunnitelmassa kaiken opetuksen pedagogiseksi lähtökohdaksi. Sen avulla pyritään systemaattisesti vastaamaan oppijoiden erilaisiin tarpeisiin, kiinnostuksiin ja oppimisprofiileihin.

Opetuksen eriyttäminen vaatii opettajilta monipuolista osaamista opetuksen sisältöjen, oppimisprosessin ja arvioinnin muokkaamiseen oppijoiden mukaan. Opetuksen eriyttäminen on keskeinen tukitoimi aina yleiseltä tuen tasolta erityisen tuen tasolle.

Tämän koulutuksen avulla perehdytään opetuksen eriyttämiseen ja sen toteuttamiseen käytännössä. Koulutus tarjoaa tietoa opetuksen eriyttämisen periaatteista ja lähtökohdista. Lisäksi perehdytään monipuoliseen arviointiin ja avataan sen yhteyttä onnistuneeseen opetuksen eriyttämiseen.

Kenelle

Koulutus on suunnattu perusopetuksen luokan- ja aineenopettajille.

Hyödyt

Koulutus vahvistaa osallistujien varmuutta eriyttää opetustaan. Osallistujat saavat koulutuksesta esimerkkejä ja ideoita eriyttämisen kehittämiseen omassa opetuksessa.

Koulutuksen tavoitteena on:

  • antaa tietoa opetuksen eriyttämisen periaatteista ja lähtökohdista
  • tarjota ideoita ja työkaluja opetuksen eriyttämisen toteutukseen käytännössä 
  • lisätä tietoa opetuksen eriyttämisen mahdollisuuksista
  • syventää ymmärrystä monipuolisen arvioinnin ja eriyttämisen yhteydestä.

Sisältöjä

  • Opetuksen eriyttämisen periaatteet ja lähtökohdat
  • Taustateoriaa ja tutkimustuloksia opetuksen eriyttämisestä
  • Konkreettisia esimerkkejä opetuksen eriyttämiseen eri tasoilla: sisältö, prosessi ja arviointi
  • Eriyttäminen ja monipuolinen arviointi
  • Lahjakkuuden tukeminen opetusta eriyttämällä

Toteutustapa

Koulutuksen laajuus ja toteutusmuoto räätälöidään tilaajan toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Selja Saarialho
040 352 5004
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Selja Saarialho
040 352 5004
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

Miten koulutus voi tukea johtajuuden syvää päätyä?
Tammikuussa 2023 käynnistimme OPH:n rahoittaman uudenlaisen opetus- ja kasvatusalan johtajuuskoulutuksen, Johtajuus-liven. Sen tavoitteena oli antaa […]
Ravitsemustieto auttaa tukemaan aivojen terveyttä
Ravitsemuksen merkitys terveyteemme ja erilaisten sairauksien ennaltaehkäisyyn on kiistaton tosiasia, ja ruokavalion vaikuttavat mekanismit esimerkiksi […]
HY+digiaamu: Ratkaisukeskeisyys on tulevaisuuden tekijän metataito
Työelämän muutokset haastavat meitä uudistumaan yksilöinä ja organisaatioina. Perinteinen ongelmakeskeinen ajattelu ei useinkaan enää auta, […]