FI | SV | EN

Monialainen kestävä kehitys opetuksessa

Koulutus tarjoaa perusopetukselle uusia käytännön työkaluja kestävän kehityksen näkökulmien soveltamiseksi omaan opetustyöhön ja koulun tai kunnan yhteisten tavoitteiden asettamiseen.

Kenelle

Koulutus on suunnattu perusopetuksen opettajille, jotka haluavat kehittää ja monipuolistaa kestävän kehityksen opetustaan. Koulutus toteutetaan tilauksesta organisaatiolle tai muulle ryhmälle. Koulutus on räätälöitävissä sekä alakoulujen että yläkoulujen tarpeisiin sopivaksi.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on:

 • kerrata osallistujille kestävän kehityksen pääperiaatteet ja erilaiset kestävyyden näkökulmat sekä luoda tutkimukseen perustuva katsaus kestävään kehitykseen
 • antaa käytännön työkaluja kestävän kehityksen näkökulmien käsittelyyn omassa opetustyössä
 • innostaa osallistujia yhteiseen opetusalan kestävyystyöhön ja monialaiseen yhteistyöhön
 • kannustaa toimijalähtöiseen, ratkaisukeskeiseen kestävyysajatteluun opetustyössä
 • selventää koulun tai kunnan yhteisiä tavoitteita ja ajatusta kestävyystyön kehittämisen käynnistämisessä ja soveltamisessa luontevana osana opetusta
 • kehittää ideoita koulujen arjessa toteuttamiskelpoisista kestävän kehityksen sitoumuksista
 • tutustua jo olemassa olevaan hyödynnettävään opetusmateriaaliin.

Toteutustapa

Koulutus toteutetaan kahden päivän toiminnallisena lähikoulutuksena. Opetus toteutetaan fasilitoivalla ja innostavalla otteella siten, että pääpaino on luennoinnin sijaan oman työn ja yhteisten käytäntöjen kehittämisellä ja jakamisella.

Esimerkkiteemoja

Päivä 1

 • Nykytila: opettajien ja opiskelijoiden tietämys kestävästä kehityksestä sekä mitä kestävyyteen liittyviä näkökulmia oppiaineista, oppilaiden elämästä ja käytännön koulupäivästä löytyy
 • Mitä oppilaat tietävät jo kestävyydestä? Mitä tietoa he saavat koulun ulkopuolelta? Mikä on koulun rooli?
 • Mitä kestävä kehitys on ja missä olemme nyt?
 • Käsitellään kestävän kehityksen tavoitteet, kestävyys itseisarvona ja koko elävän maailman huomiovana ajattelutapana
 • Käydään läpi kestävän kehityksen ajatteluun liittyvää kritiikkiä ja kestävyyttä kiisteltynä käsitteenä, lisäksi keskustellaan tutkimukseen perustuen kestävän kehityksen globaalista nykytilasta
 • Keskustellaan kestävyyden merkityksestä opetuksessa
 • Työpajatyöskentely: käytännön aktiviteetteja kestävän kehityksen soveltamiseen opetuksessa

Päivä 2

 • Ratkaisut kestävälle kehitykselle: käsitellään yksilön roolia kestävän kehityksen näkökulmasta
 • Pyritään löytämään yhdessä vastauksia kysymyksiin: Onko minun teoillani väliä, mitä me voimme tehdä ja mitä oppilaamme voivat tehdä? Miten luoda toivoa lapsille ja nuorille?
 • Työpajatyöskentely: 1) kestävän kehityksen integroinnista opetukseen sekä hyvien käytäntöjen yhdistämisestä koulutyöhön, 2) kestävyyssitoumukset käytännön koulutyön, opetuksen ja kouluarjen kannalta.
 • Koulun/kunnan yhteinen kestävyyssitoumus

Koulutusta voidaan räätälöidä tilaajan ja kohderyhmän mukaan.

Alakouluille suunnatussa sisällössä keskitytään erityisesti käytännön tapoihin tuoda kestävän kehityksen ajattelua ja toimia kouluarkeen. Yläkouluille suunnatussa sisällössä on fokuksena kestävän kehityksen keskustelu ja aktiivinen toimijuus.

Kouluttaja

Ville-Pekka Niskasella (FM, väitöskirjatutkija) on vuosien kokemus kestävän kehityksen tutkimuksesta ja koulutuksesta. Niskanen keskittyy erityisesti vahvan kestävyyden mukaiseen ajatteluun, jossa kestävän kehityksen eri osa-alueet – ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen kestävyys – nähdään toisiinsa linkittyneinä. Niskasen väitöskirjatutkimus käsittelee julkishallinnon kohtaamien kompleksisten kriisien, kuten koronaviruspandemian hallintaa. Hän on maisteri globaalista kestävyydestä.

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

Onnistuneen koulutuksen toteuttaminen: ”Suunnittele, suunnittele ja suunnittele!”
Miten koulutus toteutetaan onnistuneesti ja mitä kaikkea prosessissa tulisi ottaa huomioon? HY+ käynnistää jälleen syksyllä […]
Syö itsesi virkeäksi kesälomalla
Kesäloma tarjoaa täydellisen tilaisuuden kiinnittää huomiota omaan hyvinvointiin ja ravitsemukseen. Pitkät päivät ja runsas tuoreiden […]
Comma vastaa viestinnän johtamisen ja kehittämisen haasteisiin
Viestinnän ja markkinoinnin maailma on murroksessa. Perinteiset markkinointiviestinnän menetelmät eivät yksin riitä vaikuttavan viestinnän rakentamiseen. […]