FI | SV | EN

Laaja pedagoginen johtaminen

Koulutus tarjoaa valmiuksia kehittää kasvatus- ja opetusalan esihenkilöiden johtamisosaamista.

Laaja pedagoginen johtaminen on käsite, joka viittaa koulutusorganisaation johtamisen kokonaisvaltaiseen näkökulmaan, missä pedagogiikka eli opetus- ja oppimiskäytännöt ovat keskiössä. Tämä lähestymistapa korostaa, että opetuksen laadun ja oppimistulosten parantaminen vaatii enemmän kuin vain opettajien työn johtamista; se vaatii koko organisaation kulttuurin, rakenteiden ja prosessien suuntaamista pedagogisten tavoitteiden saavuttamiseen. 

Koulutus tarjoaa organisaatiollenne valmiuksia kehittää kasvatus- ja opetusalan esihenkilöiden johtamisosaamista.  Koulutuksessa pureudutaan laajaan pedagogiseen johtamiseen, moninaisuuden ja inkluusion johtamiseen, eettiseen johtamiseen, tiedolla johtamiseen sekä oppivan yhteisön rakentamiseen. Koulutus perustuu tutkittuun tietoon sekä parhaisiin käytänteisiin kasvatus- ja oppilaitosmaailmassa. 

Koulutus räätälöidään varhaiskasvatuksen tai perusopetuksen ja lukion kohderyhmälle, jolloin koulutuksessa päästään syventymään kunkin oppilaitoksen/kasvatusmuodon omiin kehittämistarpeisiin. Pedagogisen johtamisen kautta käsiteltäviä teemoja voidaan nostaa keskiöön tilaajan ajankohtaisten koulutustarpeiden pohjalta.

Kenelle

Koulutus on suunnattu erityisesti kuntien ja oppilaitosten kasvatus- ja opetusalan esihenkilöille ja johtajille, kuten päiväkodin- ja varhaiskasvatuksen johtajille, rehtoreille ja vararehtoreille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään pedagogisen johtamisen taitojaan. Koulutus sopii tilanteeseen, jossa halutaan kehittää koulutusorganisaation toimintaa ja syventää henkilöstön osaamista pedagogisessa johtamisessa, moninaisuuden ja inkluusion johtamisessa sekä eettisessä johtamisessa.

Hyödyt

Koulutus valmistaa osallistujia kohtaamaan kasvatus- ja opetusalan haasteita innovatiivisesti ja inklusiivisesti sekä tarjoaa toimivia työkaluja ja strategioita pedagogisen johtamisen kehittämiseen. Koulutus vahvistaa osallistujien valmiuksia moninaisuuden ja inkluusion johtamiseen, syventää ymmärrystä eettisistä johtamisen näkökulmista sekä vahvistaa osallistavan ja jaetun johtajuuden taitoja.    

Koulutuksessa osallistujat saavat mahdollisuuden oppia alan huippuasiantuntijoilta, pääsevät vahvistamaan omaa ammatillista profiiliaan sekä kehittämään omaa pedagogista johtajuutta ja sen käytänteitä ohjatusti.

Koulutuksen sisältöjä ja teemoja

1. Laaja pedagoginen johtaminen

  • Koulun ja varhaiskasvatuksen laaja pedagoginen johtaminen 
  • Koulu- ja oppilaitosyhteisön sekä varhaiskasvatusyhteisöjen hyvinvoinnin johtaminen  
  • Toimintakulttuurin rakenteiden ja muutoksen johtaminen  
  • Moninaisuuden ja inkluusion johtaminen 
  • Eettinen johtaminen 

2. Oppiva yhteisö (kohdennettu osio varhaiskasvatus/perusopetus/lukio)  

  • Oman oppilaitostason/kasvatusmuodon nykyhetken ja tulevaisuuden haasteet 
  • Oman oppilaitostason/suunnitelmien kehittäminen (vasu/ops/lops) pedagogiikan johtaminen 
  • Oppiva yhteisö ja sen johtaminen 
  • Jaettu johtajuus ja opettajajohtajuuden tukeminen  
  • Lisäksi osiossa syvennetään ensimmäisen yhteisen osion teemoja osallistujien tarpeiden mukaan. 

Koulutus sisältää teoreettisia osuuksia sekä fasilitoitua keskustelua ja työskentelyä. Koulutuksen tarkempi rakenne ja sisältö on mahdollista suunnitella yhteistyössä koulutuksen tilaajan kanssa.

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

Onnistuneen koulutuksen toteuttaminen: ”Suunnittele, suunnittele ja suunnittele!”
Miten koulutus toteutetaan onnistuneesti ja mitä kaikkea prosessissa tulisi ottaa huomioon? HY+ käynnistää jälleen syksyllä […]
Syö itsesi virkeäksi kesälomalla
Kesäloma tarjoaa täydellisen tilaisuuden kiinnittää huomiota omaan hyvinvointiin ja ravitsemukseen. Pitkät päivät ja runsas tuoreiden […]
Comma vastaa viestinnän johtamisen ja kehittämisen haasteisiin
Viestinnän ja markkinoinnin maailma on murroksessa. Perinteiset markkinointiviestinnän menetelmät eivät yksin riitä vaikuttavan viestinnän rakentamiseen. […]