FI | SV | EN

Laadun kehittäminen lukiossa

Tukea lukion laatustrategioiden suunnittelemiseen ja toteuttamiseen.

Lukiokoulutuksen laatustrategia 2030 määrittää lukiokoulutuksen laadunhallinnalle sekä sen johtamiselle valtakunnalliset ja yhdensuuntaiset periaatteet.

Tavoitteena on vahvistaa lukiokoulutuksen korkeaa laatua ja tasalaatuisuutta sekä ohjata koulutuksen järjestäjiä jatkuvaan laadunhallintaan ja toiminnan kehittämiseen. Lukion laatujärjestelmä toimii myös hyvänä johtamisen välineenä.

HY+ tukee lukioita ja niiden henkilöstöä lukion laatustrategioiden suunnittelemisessa ja toteuttamisessa.

Teemoja

Opetustoimen ja/tai lukion johdolle suunnatuissa valmennuksissamme: 

  • perehdytään laatuajatteluun ja laadunhallinnan säädöspohjaan
  • tutustutaan erilaisiin laadunarviointimenetelmiin 
  • laaditaan paikallinen laatukriteeristö 
  • suunnitellaan edellisten pohjalta opetustoimen tai oppilaitoksen laatujärjestelmä. 

Lisäksi vahvistamme lukiohenkilöstön osaamista eri laatutekijöissä ja lukiopedagogiikan kehittämisessä:

  • laadukas oppiminen
  • hyvinvointi ja osallisuus 
  • kehittyvä toimintakulttuuri 
  • saavutettava lukiokoulutus

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

HY+:n yhteistyö Sharjan emiraatissa jatkuu – varhaiskasvatuksen koulutusohjelma tähtää moniammatilliseen yhteistyöhön
Sharjah Education Academy (SEA) on käynnistänyt uuden varhaiskasvatuksen Early Childhood Education Certification (ECEC) -ohjelman toteutuksen, […]
HY+digiaamu: Kestävää hyvinvointia yhdessä – hyvän työelämän puolesta
Tutkimusten mukaan työpaikoista menestyneimpiä ovat sellaiset, joissa ruokitaan myönteisiä tunteita ja synnytetään hyvää toinen toiselle, eli kannustetaan […]
Miten koulutus voi tukea johtajuuden syvää päätyä?
Tammikuussa 2023 käynnistimme OPH:n rahoittaman uudenlaisen opetus- ja kasvatusalan johtajuuskoulutuksen, Johtajuus-liven. Sen tavoitteena oli antaa […]