FI | SV | EN

Kuvatuki varhaiskasvatuksessa

Koulutuksessa syvennetään kuvien käytön osaamista varhaiskasvatuksen arjessa.

Koulutuksessa vahvistetaan ymmärrystä lasten oikeudesta tulla ymmärretyksi ja kohdatuksi yksilölliset tarpeet huomioiden. Koulutus pohjautuu käsitykseen vaihtoehtoisten kommunikaatiokeinojen hyödyntämisestä yhdenvertaisuuden ja osallistavan toiminnan mahdollistajana.

Koulutus sisältää käytännön harjoitteita, pienryhmätyöskentelyä sekä kuvien käytön taustaa ja teoriaa.

Kenelle

Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen henkilöstölle.

Hyödyt

Koulutukseen osallistujat saavat ideoita ja vinkkejä siitä, kuinka tukea ja edistää kuvien avulla lasten itsenäistä selviytymistä ja sosiaalista kanssakäymistä sekä osallisuutta inklusiivisen varhaiskasvatuksen periaatteiden mukaisesti.

Käytännön harjoitusten kautta perehdytään kuvien eri käyttömahdollisuuksiin, lausetasoiseen kuvien käyttöön sekä kuvien käytön hyötyihin osana varhaiskasvatuksen arjen struktuuria.

Sisältöjä

  • kuvien käytön merkitys lapsen osallisuudelle ja itsemääräämisoikeudelle
  • kuvakommunikoinnin hyödyt ja merkitys
  • kuvien monet käyttömahdollisuudet kielen, kommunikaation, osallisuuden ja toiminnanohjauksen tukena
  • käytännön ideoita kuvien käyttöön
  • kuvakommunikaation taustat
  • kuvien käyttäminen varhaiskasvatuksen arjen sujuvoittamisen, lapsen toiminnanohjauksen, osallisuuden ja yhdenvertaisuuden tukena
  • kuvilla ennakointi, leikkiminen, kerronta, ymmärretyksi tuleminen ja tunteiden sanoittaminen

Toteutustapa

Koulutus suositellaan järjestettäväksi lähitoteutuksena käytännön harjoitteiden vuoksi. Tarvittaessa koulutus on räätälöitävissä myös etätoteutukseksi.

Koulutus voidaan toteuttaa puolen päivän tai koko päivän laajuisena. Koulutus on muodoltaan keskusteleva, osallistava ja käytännönläheinen.

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

5 vinkkiä aivojen ylikuormituksen ehkäisyyn – näin luot terveellisemmän työympäristön
Aivojen hyvinvointi työssä ja oppimisessa on keskeinen tekijä kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Oikeanlainen työtila yhdessä säännöllisen liikkumisen […]
Digitaidot varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa – miksi niihin olisi hyvä panostaa?
Digitaalisuus ja erilaisten uusien teknologioiden käyttö on lisääntynyt yhteiskunnassa viimeisten vuosien aikana hyvin nopeasti. Kännykät […]
Farmasian erikoistumiskoulutukset 2024: haku on käynnistynyt
Haku syksyllä 2024 alkaviin farmasian erikoistumiskoulutuksiin käynnistyi 14. helmikuuta. Farmasian erikoistumiskoulutukset on tarkoitettu proviisoreille ja […]