FI | SV | EN

Kriittisen digilukutaidon tukeminen opetuksessa

Kehitä digiosaamista ja -lukutaitoa uusilla työvälineillä.

Mitä on digitaalinen hyvinvointi? Miten tukea lapsia ja nuoria kehittämään heidän elämässään tärkeitä asioita, kuten digitaalista minuutta ja digitaalista identiteettiä? Millaista digiosallistumista oppilailla ja opiskelijoilla jo on? Miten digiteknologian kestävää käyttöä voi tarkastella ja harjoitella? Miten voisin hyödyntää paremmin tekoälyä pedagogisesti?  Kriittisen digilukutaidon koulutus tarjoaa kokonaisvaltaisen mallin ja työvälineitä opiskelijoiden digiosaamisen ja digilukutaidon päivittämiseen sekä digiteknologien laajempien, yhteiskunnallisten vaikutusten ymmärtämiseen.

HYÖDYT

Tästä koulutuksesta saat eväitä sekä oman että oppilaiden ja opiskelijoiden digiosaamisen ja kriittisen digitaalisen lukutaidon tukemiseen sekä digiteknologian laajempien, yhteiskunnallisten vaikutusten ymmärtämiseen.  

Koulutuksessa opit ymmärtämään kriittisen digitaalisen lukutaidon kokonaisuutta ja perehdyt keinoihin opettaa ja ohjata keskeisiä kriittisen digitaalisen lukutaidon osa-alueita. 

Pääset suunnittelemaan ja toteuttamaan omaan opetukseesi konkreettisia ja innostavia käytäntöjä oppilaiden kriittisen digiosaamisen lisäämiseksi, omista pedagogisista kiinnostuksenkohteistasi ja tavoitteista käsin.  Verkostoidut muiden opettajien kanssa ja pääset jakamaan uusia ideoita muiden aiheesta kiinnostuneiden kanssa. 

Koulutuksessa hyödynnetään EU-rahoitteisessa DETECT-hankkeessa (Developing Teachers’ Critical Digital Literacies) kehitettyä käytännöllistä mallia kriittisestä digitaalisesta lukutaidosta koulujen käyttöön.

KOHDERYHMÄ

Koulutus on suunnattu perusopetuksen ja lukion sekä ammatillisen toisen asteen henkilöstölle.  

KOULUTUKSEN RAKENNE JA SISÄLTÖ

Koulutus järjestetään täysin verkossa niin, että ryhmällä on etätapaamisia sekä suoraan omaan opetustyöhön liittyviä, kriittiseen digilukutaitoon liittyviä opetuskokeiluja, joita reflektoidaan koulutuksen aikana. 

Koulutuksen teemoja: 

Kriittisen digitaalinen lukutaito 
Tutkimuspohjaisesti kehitetyn kriittisen digitaalisen lukutaidon mallin esittely ja yhteydet Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmaan 
Digivälineiden runsaus ja mahdollisuudet    
Omien taitojen ja opetuskäytäntöjen arviointia liittyen kriittiseen digitaaliseen lukutaitoon  

Pedagogisia käytäntöjä kriittisen digitaalisen lukutaidon tukemiseen 
Esimerkkejä eri kouluasteilta kriittisen digitaalisen lukutaidon opetuskäytännöistä: kokemuksia ja case-esimerkkejä opetuksesta    
Oman/pienryhmänopetusidean/opetuskokeilun työstäminen ohjatusti 

Trendit kriittisessä digitaalisessa lukutaidossa 
Lasten ja nuorten digihyvinvointi: Mitä haasteita nuoret kohtaavat media-arjessa, mistä digihyvinvointi koostuu?  
Tekoälyn mahdollisuudet oppimisen ja opetuksen tukena 

Koulun yhteinen vastuu ja käytännöt kriittisen digiosaamisen tukemisessa,  
Miten innostan kollegoita omassa koulussa kriittisen digilukutaidon teemoihin?   
Yhteistyö koulun digikäytäntöjen kehittämisessä    
Koulusta kerätyt käytännöt ja esimerkit 

Koulutuksen rakennetta ja teemoja voidaan soveltaa räätälöidysti tilaajan toiveiden mukaisesti. 

KOULUTTAJAT 

Kasvatuksen ja teknologian dosentti Liisa Ilomäki (KT) Helsingin yliopistosta on toiminut täydennyskouluttajana digitaalisuuden ja pedagogiikan alalla pitkään. Hän on tutkinut erityisesti koulun ja opetuksen kehittämistä digiteknologian keinoin ja johtanut hankkeita, joissa on tutkittu ja kehitetty opetusta, oppimista ja digiteknologiaa.     
    
Kasvatuspsykologian dosentti Minna Lakkala  (FT) toimii sekä tutkijana Helsingin yliopistossa että pedagogisena asiantuntijana Heuristica Oy:ssä, ja hän on laajasti tekemisissä opetusmenetelmien kehittämisen ja digiteknologian opetuskäytön teemojen kanssa. Lakkalalla on yli 30 vuoden kokemus konsulttina, kouluttajana ja oppimateriaalin laatijana. Lisäksi hän on tehnyt 20 vuoden ajan tutkimustyötä digipedagogiikan tutkimus- ja kehittämishankkeissa.    
   
Ilomäki ja Lakkala ovat kouluttaneet yhdessä sekä Suomessa että erilaisissa kansainvälisissä koulutushankkeissa vuosien ajan.

Lisäksi mahdollisesti vierailevia asiantuntijoita. 

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

Onnistuneen koulutuksen toteuttaminen: ”Suunnittele, suunnittele ja suunnittele!”
Miten koulutus toteutetaan onnistuneesti ja mitä kaikkea prosessissa tulisi ottaa huomioon? HY+ käynnistää jälleen syksyllä […]
Syö itsesi virkeäksi kesälomalla
Kesäloma tarjoaa täydellisen tilaisuuden kiinnittää huomiota omaan hyvinvointiin ja ravitsemukseen. Pitkät päivät ja runsas tuoreiden […]
Comma vastaa viestinnän johtamisen ja kehittämisen haasteisiin
Viestinnän ja markkinoinnin maailma on murroksessa. Perinteiset markkinointiviestinnän menetelmät eivät yksin riitä vaikuttavan viestinnän rakentamiseen. […]