FI | SV | EN

Kielitietoisia työvälineitä perusopetuksen aineenopettajille 

Koulutus tukee perusopetuksen aineenopettajia ja antaa keinoja kielitietoiseen opetukseen oman oppiaineen näkökulmasta.

Miten tukea nuoria ymmärtämään oppiaineen sisältöä, tekstejä ja tehtäviä? Millainen rooli oppiainekohtaisen kielen ja käsitteiden ymmärtämisellä on aineen opiskelussa?

Kielitietoisessa opetuksessa lähdetään liikkeelle siitä, että aineenopettaja opettaa samalla oman oppiaineensa kieltä ja sitä, miten oma tiedonala jäsentää maailmaa. Kielitietoisessa opetuksessa kiinnitetään huomiota myös oppimateriaalien tapoihin esittää ja opettaa ilmiöitä.

Opettaja saattaa sokaistua oman oppiaineensa kielelle, sillä sen käsitteet ja tekstilajit voivat olla opettajalle itsestään selviä. Tämän koulutuksen tavoitteena on tukea ja antaa keinoja osallistujien kielitietoisen opetuksen toteuttamiseen oman oppiaineen näkökulmasta yläkoulussa.

Kenelle

Kohderyhmänä koulutuksessa ovat yläkoulun aineenopettajat. Koulutus voidaan järjestää yhden tai useamman oppilaitoksen opettajille.

Hyödyt

Koulutus tarjoaa aineenopettajille konkreettisia välineitä kielitietoiseen opetukseen sekä oman kielitietoisuuden reflektointiin.

Sisältö ja toteutustapa

Koulutus järjestetään viitenä 1,5 tunnin mittaisena vuorovaikutteisena etäkoulutuksena. Koulutus sisältää asiantuntija-alustuksia, yhteistä keskustelua, työskentelyä aineryhmissä sekä konkreettisia soveltamisesimerkkejä.

Viimeisessä webinaarissa työstetään yhdessä kielitietoista materiaalia. Koulutuksen aikana tehdään omia väliaikakokeiluja webinaarien välissä.

Webinaareissa syvennytään kunkin koulutuskerran aiheeseen työpajatyyppisesti kouluttajan ohjaamana. Webinaarien painopisteitä valitaan myös yhdessä tilaajan ja osallistujien kiinnostuksen mukaan. Koulutus sisältää lisäksi välitehtäviä.

Webinaarit järjestetään tilaajan toiveen mukaan joko O365 Teamsilla tai Zoomissa. Koulutuksen ajankohdat sovitaan erikseen tilaajan ja kouluttajamme kanssa.

1. Webinaari:

 • Mitä kielitietoinen opetus tarkoittaa käytännössä ja mitä se mahdollistaa oppimisen ja opetuksen kannalta?
 • Erilaisia näkökulmia kielitietoisuuteen: erilaisten kielten käyttö oppimisessa
 • Miten huomioida opetuksessa opetuskielen rakenteet?
 • S2-opettajan ja aineenopettajan yhteistyö
 • Konkreettisia esimerkkejä kielitietoisuuden soveltamisesta eri kouluissa

2. Webinaari:

 • Miten muokata omalla kielenkäytöllä opetuskieli sellaiseksi, että kaikki oppilaat tulevat huomioiduksi?
 • Akateeminen ja sosiaalinen kieli – millaisiin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota omassa ja oppilaan kielessä?
 • Tiedonalakohtaiset tekstilajit

Välitehtävä:

 • Kokeilu oman kielenkäytön muokkaamisen vaikutuksista luokassa

3. Webinaari:

 • Välitehtävän purku
 • Lukutaito, kielenkäyttöä vahvistavien opiskelutekniikoiden huomioiminen opetuksessa
 • Miten kielenkäyttö vaikuttaa oppilaan arviointiin? Kielitietoiset arviointitavat – onko olennaista arvioida osaamista vai/ja kielenkäyttöä?

4. Webinaari:

 • Eri kielten käyttäminen – voiko opiskella muilla kielillä kuin suomeksi?
 • Mitä voimme oppia ja hyödyntää CLIL-metodiikasta? Mm. tavoitteet uuden kielen oppimiselle 

Välitehtävä:

 • Mitä tavoitteita oppitunnin kielelle kielenkäytön oppimisen näkökulmasta?

5. Webinaari:

 • Välitehtävän purku
 • Tuo mukanasi oppitunnin materiaaleja/tehtäviä tälle kerralle
 • Kielitietoisen materiaalin työpaja
 • Jaetaan ja muokataan materiaaleja, timantit jakoon
 • Yhteenvetoa ja askelet eteenpäin

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Heli Hottinen-Puukko
046 922 3496
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Heli Hottinen-Puukko
046 922 3496
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

Miten koulutus voi tukea johtajuuden syvää päätyä?
Tammikuussa 2023 käynnistimme OPH:n rahoittaman uudenlaisen opetus- ja kasvatusalan johtajuuskoulutuksen, Johtajuus-liven. Sen tavoitteena oli antaa […]
Ravitsemustieto auttaa tukemaan aivojen terveyttä
Ravitsemuksen merkitys terveyteemme ja erilaisten sairauksien ennaltaehkäisyyn on kiistaton tosiasia, ja ruokavalion vaikuttavat mekanismit esimerkiksi […]
HY+digiaamu: Ratkaisukeskeisyys on tulevaisuuden tekijän metataito
Työelämän muutokset haastavat meitä uudistumaan yksilöinä ja organisaatioina. Perinteinen ongelmakeskeinen ajattelu ei useinkaan enää auta, […]