FI | SV | EN

Kielitietoinen opetus lukiossa

Koulutus tukee ja antaa keinoja lukion aineenopettajille kielitietoiseen opetukseen oman oppiaineen näkökulmasta.

Miten tukea nuoria ymmärtämään oman oppiaineen sisältöä, tekstejä ja tehtäviä? Millainen rooli oppiainekohtaisen kielen ja käsitteiden ymmärtämisellä on aineen opiskelussa?

Kielitietoisessa opetuksessa lähdetään liikkeelle siitä, että aineenopettaja opettaa samalla oman oppiaineensa kieltä ja sitä, miten oma tiedonala jäsentää maailmaa. Kielitietoisessa opetuksessa kiinnitetään huomiota myös oppimateriaalien tapoihin esittää ja opettaa ilmiöitä.

Opettaja saattaa sokaistua oman oppiaineensa kielelle, sillä sen käsitteet ja tekstilajit voivat olla opettajalle itsestään selviä. Tämän koulutuksen avulla toteutetaan kielitietoista opetusta lukioissa.

Kenelle

Kohderyhmänä koulutuksessa ovat lukion aineenopettajat. Koulutus voidaan järjestää yhden tai useamman oppilaitoksen opettajille.

Rakenne ja sisältö

Koulutus järjestetään 0,5–1 päivän mittaisena vuorovaikutteisena lähi- tai etäkoulutuksena. Koulutus sisältää asiantuntija-alustuksia, yhteistä keskustelua sekä työskentelyä aineryhmissä.

1. Alustus

 • Mitä kielitietoinen opetus tarkoittaa käytännössä ja mitä se mahdollistaa oppimisen ja lukio-opetuksen kannalta?
 • Kielitietoisuus ja monilukutaito LOPSissa
 • Eri tiedonalojen kielet:
  • oppiaineiden sanaston, kieliopin ja ”puheen” huomioiminen
  • muut symbolijärjestelmät ja visuaaliset esitystavat (esim. matematiikan symbolikielet, käsite- ja tilastografiikka yhteiskuntaopissa, kuvataiteen tulkinta uskonnossa)
  • tekstilajien suhteet (esim. historian argumentaatio vs. historialliset lähteet, kemian periaatteet vs. kemiallisten kokeiden ohjeet ja raportointi)
  • tiedonalakohtainen käsitteellistäminen ja maailman tarkastelu käsitteiden läpi
 • Konkreettisten tapausesimerkkien käsittelyä

2. Pienryhmätyöskentelyä omassa ainetiimissä kielitietoisen materiaalin ja tehtävien parissa

 • Oman oppiaineen tekstien käsitteleminen ja työstäminen oppiaineryhmittäin
 • Miten toimin kielitietoisesti omassa opetustyössäni?

3. Yhteenvetoa kielitietoisen opetuksen ideoista

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

HY+ johtamaan Suomen ja EU:n rahoittamaa koulutussektorin projektia Nepalissa
Suomalainen HY+:n johtama konsortio, johon kuuluvat Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta, Hämeen Ammattikorkeakoulu HAMK ja Kirkon […]
Suosittu DigiKouluttaja-koulutuksemme saa jatkoa uusilla ajankohtaisilla sisällöillä!
Verkkopedagogiikan ja oppimismuotoilun perusteita käsittelevään erittäin suosittuun DigiKouluttaja-koulutukseemme on tulossa toivottu jatko-osa loppusyksystä 2024! Koulutuksen […]
Yhteisöllisyys voimavarana lukiossa: rehtori Marja Mikkola HY+:n haastattelussa
Töölön yhteiskoulun rehtori Marja Mikkola kertoo HY+:n haastattelussa lukion yhteisöllisyyden tärkeydestä. Hän korostaa huoltajien roolia […]