FI | SV | EN

Itsesäätelytaidot

Koulutus tarjoaa tietoa ja työkaluja lasten itsesäätelytaitojen tukemiseen ja biologisen kehityksen ymmärtämiseen.

Varhaiskasvatuksessa on tärkeää ymmärtää lapsen itsesäätelytaitojen merkitys ja vahvistaa niitä käytännön keinoilla. Koulutus tarjoaa osallistujille tietoa ja työkaluja lasten itsesäätelytaitojen tukemiseen ja biologisen kehityksen ymmärtämiseen. Sen tavoitteena on ennaltaehkäistä haastavana koettuja kasvatustilanteita, huomioida lasten yksilölliset tarpeet ja tukea heidän osallisuuttaan.

Koulutuksen sisällöt auttavat osallistujia pohtimaan omaa työtään ja toimijuuttaan. Tavoitteena on tiivistää koko työyhteisön toimintaa ja parantaa hyvinvointia. Koulutuksen teoria ja käytännön esimerkit muodostavat kokonaisuuden, jonka sisältöjä osallistujat voivat soveltaa suoraan työssään ja jakaa työyhteisössään.

Kohderyhmä

Varhaiskasvatuksen henkilöstö

Toteutustapa

Koulutus toteutetaan etäkoulutuksena (Teams/Zoom) tai lähikoulutuksena. Koulutus muodostuu kahdesta 90 minuutin koulutuksesta. Koulutukseen sisältyy ennakko- ja välitehtävä.

Esimerkkejä sisällöstä

Sisältö täydentyy ja vahvistuu asiakkaan ja kouluttajan kanssa käydyn keskustelun pohjalta.

  1. Käsitellään alle kouluikäisen lapsen biologisesta kehitystä. Keskitytään erityisesti itsesäätelytaitojen ja oman toiminnan ohjauksen taitojen kehittymiseen vaikuttaviin tekijöihin.
  2. Lapsen itsesäätelyn ja oman toiminnan ohjauksen taitojen vahvistaminen sensitiivisen vuorovaikutuksen keinoin. Temperamentti ja kiintymyssuhde erityistarkastelussa.
  3. Miten itsesäätelyä voi tukea? Ohjelmia ja interventioita on monenlaisia. Opitaan perusperiaatteita.
  4. Miten tästä eteenpäin? Miten työyhteisössä voi jakaa opittua ja miten kehittää omaa ja työyhteisön osaamista.

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

5 vinkkiä aivojen ylikuormituksen ehkäisyyn – näin luot terveellisemmän työympäristön
Aivojen hyvinvointi työssä ja oppimisessa on keskeinen tekijä kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Oikeanlainen työtila yhdessä säännöllisen liikkumisen […]
Digitaidot varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa – miksi niihin olisi hyvä panostaa?
Digitaalisuus ja erilaisten uusien teknologioiden käyttö on lisääntynyt yhteiskunnassa viimeisten vuosien aikana hyvin nopeasti. Kännykät […]
Farmasian erikoistumiskoulutukset 2024: haku on käynnistynyt
Haku syksyllä 2024 alkaviin farmasian erikoistumiskoulutuksiin käynnistyi 14. helmikuuta. Farmasian erikoistumiskoulutukset on tarkoitettu proviisoreille ja […]