FI | SV | EN

Tiedolla johtaminen: kuinka hyötyä datasta parhaiten

Älypuhelinten yleistyttyä digitaalisten palvelujen käyttäminen on helppoa. Eri palveluja käyttäessämme ja älypuhelinta kantaessamme tuotamme valtavan määrän tietoa datamuodossa eli muodossa, jossa siihen ei vielä ole yhdistetty informaatiota. Kuinka tulkita dataa ja digitaalisuutta sekä hyötykäyttää niitä yritysten ja organisaatioiden näkökulmasta parhaiten? Miksi tiedolla johtaminen on vuonna 2020 entistä tärkeämpää?

Etlan Digibarometri 2019 -julkaisun mukaan kansainvälisesti vertailtuna Suomi sijoittuu kolmanneksi parhaaksi maaksi digitaalisuuden hyödyntämisessä. Lähes viidesosa suomalaisista vähintään 10 työntekijän yrityksistä hyödyntää liiketoimissaan suurista massoista koostuvaa dataa. Muutama vuosi sitten osuus oli 15 % eli selvästi matalampi.

Kuten Digibarometrissa todetaan, lähes reaaliaikaista dataa syntyy nykyään suunnaton määrä sosiaalisen median, internetin käytön ja erilaisten anturien seurauksena. Tätä dataa voidaan jalostaa edelleen uusiksi tuotteiksi ja palveluiksi, mikä tekee datasta arvokasta. Vaikka tietoa onkin paljon, ei sen siis kannata antaa valua hukkaan.

Digibarometrin mukaan tulevaisuudessa reaaliaikaisen datan ja ennusteiden hyödyntäminen osana yrityksen ydinliiketoimintaa ja päätöksentekoa kasvaa entistä enemmän. Datan määrän kasvaessa, pitäisi samaan aikaan varmistaa myös osaaminen datan analysoinnissa ja erilaisten algoritmien tuottamissa päätelmissä.

Sanotaan, että hiekka lisääntyy Lähi-idässä, mutta silti siellä on pulaa sorasta. Olemme hiukan samassa tilanteessa. Datan määrä kasvaa, mutta työssä käyvien sukupolvien dataosaamisesta on pulaa.

”Kuva Suomesta korkean teknologian ja tietoturvallisuuden maana on illuusio. Yksityisellä sektorilla ollaan merkittävästi valveutuneempia kuin julkishallinnossa”, toteaa Suojelupoliisin apulaispäällikkö Seppo Ruotsalainen Digibarometrissa.

Tiedolla johtaminen tietotulvassa

Datan määrän lisääntyessä tarvitaan uudenlaista johtamista, mutta mitä datalla tai tiedolla johtamisella oikeastaan tarkoitetaan?

Yksinkertaistettuna tiedolla johtamisessa on kyse siitä, että yrityksessä tai organisaatiossa käsitellään dataa liiketoiminnan tai muiden yhteisten tavoitteiden kannalta tuloksellisella tavalla. Tiedolla johtaminen on toisin sanoen päätöksenteon ja henkilöstön toiminnan ohjaamista oikeaan suuntaan dataan pohjautuvan tiedon avulla. Tämä voi näkyä esimerkiksi asiakkaille tuotetun palveluna.

Data sitoutuu prosesseihin ja sitä kautta prosesseja suorittaviin ihmisiin tai koneisiin. Tämän johdosta datan hyödyntämisessä ovat keskeisinä ne henkilöt, jotka toimivat asiantuntijoina, työnohjaajina, esimiehinä ja johtajina. He, jotka ovat määrittelemässä prosesseja ja suunnittelemassa liiketoimintaa.

Tämä näkyy myös Digibarometrissa, jossa suomalaisten yritysten digiosaamisen osuus suhteessa ulkoa hankittuun osaamiseen on kasvanut 10 %:sta 13 %:iin. 68 % suomalaista yrityksistä hyödyntää massadataosaamista omin voimin ja 32 % massadataosaamisesta on hankittu ulkopuolisilta palveluntuottajilta.

Lisäämällä esimiesten osaamista datan ymmärryksessä luodaan edellytykset uuden innovoinnille, prosessien tehostamiselle ja tiedon jalostamiselle. Datan tulkinnasta ja hyödyntämisestä on tulossa tärkeä osa esimiesten osaamista.

Kirjoittaja: Mikko Kivekäs, liiketoimintajohtaja, HY+

Lähde: Digibarometri 2019: Digi tulee, mutta riittävätkö resurssit?

Onko organisaatiossasi tarve syventää tiedolla johtamisen osaamista? Toteutamme aiheesta tilauskoulutuksia organisaatioille, ota yhteyttä ja kysy lisää!

Suosituimmat sisällöt

Uusimmat Blogit

Lue seuraavaksi