FI | SV | EN

Teater och lärande

Dramavideor för undervisning i svenska som andraspråk samt andra teatersamarbeten

HY+ samarbetar i flera projekt med teatrar. Genom att ta in drama i utbildningar kan man förmedla upplevelser, väcka reflektioner och stimulera kommunikation. I skapande processer formas ny kunskap och med dramapedagogik som verktyg är denna process samtidigt ett lagarbete, där varje deltagares förutsättningar beaktas i en lustfylld social process. I våra samarbeten med teatrar har vi velat lyfta fram nya metoder för språk- och kunskapsutvecklande undervisning men också verktyg för utbildningar med syftet att stärka social kompetens, självkännedom och god kommunikation.

I samarbete med Östra Nylands teater har vi skapat materialet Förstå finlandssvenska, tre dramavideor som kan användas i undervisningen för barn och unga som lär sig svenska som andraspråk.

Syftet är att genom att se på olika sociala situationer och diskutera dem i grupp stärka den språkliga kompetensen (språklig förståelse, att använd språket samt fundera på interaktionen). Tanken är att det kan finnas behov för finlandssvenskt undervisningsmaterial som i S2-undervisningen kan öppna upp vardagliga situationer och väcka diskussion.

Detta kan ses som ett pilotprojekt, där vi testat hur vardagsspråk, diskussioner kring olika sociala situationer samt användandet av amatörskådespelare (finlandssvenska barn och unga samt unga som integreras på svenska i Finland) fungerar i undervisningsvideor i svenska som andraspråk.

Förutom tre videor har också lärarmaterial producerats, materialet kan fritt användas av lärare i undervisningen. En av de nu producerade videorna är riktad till barn i lågstadieåldern, medan de två andra videorna lämpar sig för undervisning av ungdomar och unga vuxna.

Denna materialproduktion har finansierats av UKM via projektet Fortbildning inom svenska som andraspråk (Helsingfors universitets utbildnings- och utvecklingstjänster HY+) samt med medel från Svenska kulturfondens Hallå! projekt Samassa veneessä – I samma båt (Östra Nylands teater).

Du kan ta del av dramavideorna och lärarmaterial här.

Skönlitteratur – en väg till ökad människokunskap

Tillsammans med Svenska Teatern har vi i kursen Skönlitteratur – en väg till ökad människokunskap, som genomförts hösten 2020 ─ våren 2021, kombinerat skönlitteratur och teater.

Genom att läsa och diskutera skönlitteratur tillsammans kan vi utveckla självreflektion och inlevelseförmåga samt bli skickligare på att se på saker ur olika perspektiv, lösa problem, kommunicera och bemöta andra på ett bra sätt.

Kurskonceptet har tidigare använts för högskolestuderande och i fortbildning, denna gång tog vi in också teater och pjäsen Några av oss i kursen. Vi samarbetade också kring en gemensam scenmåndag på teatern den 26.10, med namnet Skönlitteratur – en nyckel till nya perspektiv.

Planeringen skedde i samarbete med publikarbetare Noona Leppinen och dramaturg Nina-Maria Häggblom. Under den sista gruppträffen medverkade även skådespelarna Max Forsman, Patrick Henriksen, Dennis Nylund och Niklas Åkerfelt.

Detta samarbete, där en pjäs integreras in i skönlitteraturkursen, hoppas vi kunna fortsätta med.

Noona Leppinen, Johanna Freundlich, Sissel Korpisola, Nina-Maria Haggblom
Scenmåndag på Svenska Teatern med regissör Johanna Freundlich, kundchef och litteraturvetare Sissel Korpisola, publikarbetare Noona Leppinen samt med på distans dramaturg Nina-Maria Häggblom

Denna gång genomfördes kursen på grund av pandemisituationen med gruppdiskussioner på distans. Deltagarna var från många olika orter i Svenskfinland och det var fint att märka vilken varm och inspirerande gruppstämningen som kunde skapas i dessa diskussioner på Zoom.

Här kan du läsa mer om kursen Skönlitteratur – en väg till ökad människokunskap. Här kan du se på inspelningen av scenmåndagen Skönlitteratur – en väg till nya perspektiv.

Max Forsman, Patrick Henriksen, Dennis Nylund och Niklas Akerfelt
Max Forsman, Dennis Nylund, Niklas Åkerfelt och Patrick Henriksen. BILD: Några av oss / Svenska Teatern / Photo by Cata Portin

Kulturell och språklig glädje

I det tvåspråkiga fortbildningsprojektet Kulturell och språklig glädje – Iloa kulttuurita ja kielestä, för ämneslärare i svenska i finska skolor och ämneslärare i finska i svenska skolor, har också många kulturaktörer involverats, däribland Lilla Teatern och Helsingfors Stadsteater.

Helsingfors Stadsteaters publikarbetsansvarig Mirja Neuvonen
Helsingfors Stadsteaters publikarbetsansvarig Mirja Neuvonen håller distansutbildning för lärare. BILD: Christian Ahonen

Publikarbetsansvarig Mirja Neuvonen och försäljningskoordiantor Christian Ahonen erbjöd tillsammans med dramapedagog Heini Rautoma dramapedagogiska verktyg för språkundervisning.

Deltagarna fick förutom information om teaterns skolsamarbetsmöjligheter även ta del av en dramaverkstad med konkreta övningar som kan utföras med eleverna i språkundervisningen.

Projektet, som finansierats av Utbildningsstyrelsen, har också erbjudit deltagarna utbildning i tandemundervisning samt föreläsningar och workshops med bl.a. universitetslärare och forskare, författare, illustratörer och konstpedagoger.

Språkskapande för lågstadielärare

På kommande är också den UBS-finansierade fortbildningen Språkskapande för lågstadielärare, där vi samarbetar med Svenska Teatern, Unga Teatern, Designmuseet, Nordisk kulturkontakt, Läscentrum, författare, universitetslärare och andra sakkunniga inom språkinspirerande och språkstödande verksamhet. Du kan här läsa mer om denna utbildning, som inleds i april.

Inom projektet Språkskapande erbjuds också två nätkurser, nätkursen Flerspråkighet, som startade i januari samt nätkursen Multilitteracitet för barn och unga, som är öppen för lärare på alla skolstadier och startar i september.

Ta gärna kontakt om du är intresserad av en skräddarsydd utbildning eller samarbeten med temat drama och inlärning.

Kundchef Sissel Korpisola, HY+
sissel.korpisola@hyplus.fi
tfn. 050 309 2618

Suosituimmat sisällöt

Uusimmat Blogit

Lue seuraavaksi