FI | SV | EN

Suomalaisopit täydennys­koulutuksesta käyvät Perussa kaupaksi

Perussa monikulttuurisuus ja -kielisyys näkyy ja kuuluu kaikkialla. Latinalaisen Amerikan maissa kouluopetus perustuu kuitenkin usein ulkoa opettelemiseen ja tehtävien kopiointiin. Suomalaisen koulutyön peruskiviä, kuten oppilaita aktivoiva ja yhteistoiminnallisuutta painottava ote onkin ihastuttanut. Perulaisten ja suomalaisten yhteistyössä suunnitteleman koulutushankkeen tulokset ovat komeita. Nyt ajankohtaisista kysymyksistä on julkaistu myös kirja.
Hankkeen suomalaisopit täydennyskoulutuksesta on otettu Perussa vastaan hyvin. Nyt suomalainen näkökulma opetuksesta näkyy ja kuuluu ympäri Perua. Vuonna 2013 käynnistyneessä hankkeessa paikallisista ammattilaisista koulutettiin kymmeniä opettajankouluttajia sekä yli sata alakouluopettajien kanssa työskentelevää pedagogista mentoria.

Koulutetut mentorit ja luokanopettajat toteuttivat kaikkiaan 158 erilaista innovaatiohanketta 75 koulussa matematiikan tai luonnontieteiden aloilla.  Ohjelmissa korostuu opettajien oman työn tutkimus ja innovaatioiden kehittäminen sekä monikulttuurinen oppiminen.

– Esimerkiksi matematiikan opetus aloitetaan Suomessa leikkien pelien ja erilaisen toiminnan kautta. Myöskään laadukas luonnontieteiden opetus ei tarvitse Suomessa kalliita välineitä tai laboratorioita, vaan tärkeintä on ruokkia lasten luontaista uteliaisuutta. Tämä on ollut uutta Perussa, sanoo hanketta luotsannut projektipäällikkö Päivi Virtanen Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalveluista.

Hanke teki myös laajamittaisen selvitystyön opettajankoulutuksesta Perussa sekä kirjan La universidad en la formación de formadores de acompañantes pedagógicos para la innovación en el aula. Siitä toivotaan olevan hyötyä Perun lisäksi myös muiden Latinalaisen Amerikan maiden opettajille, opettajankouluttajille ja opetuksen kehittäjille.

Suomen Ulkoasiainministeriön rahoittama HEI ICI-hanke Improving Teacher’s In-Service Training in Higher Education in Peru on vuodesta 2013 pureutunut opettajien täydennyskoulutuksen kehittämiseen Perussa. Hanketta ovat toteuttaneet Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos ja Koulutus- ja kehittämispalvelut yhdessä Perun katolisen yliopiston kanssa.

Suosituimmat sisällöt

Uusimmat Blogit

Lue seuraavaksi