FI | SV | EN

Registerbeskrivning

Registerbeskrivning enligt 10 § i personuppgiftslagen (523/99)

1. Registeransvarig

Helsingfors universitets utbildnings- och utvecklingstjänster HY+ (HY+ Ab)
PB 52 (Fabiansgatan 32)
00014 Helsingfors universitet

2. Registerfrågor

Marknadsföringsteamet svarar inom två vardagar på frågor gällande registret och feedback.

3. Registrets namn

HY+ Ab:s marknadsföringsregister

4. Ändamål för användning av personuppgifterna

Ändamålet för användningen är att sköta kundrelationerna, förverkliga kundens och HY+Ab:s rättigheter och skyldigheter samt behandling av personuppgifter enligt personregisterlagen för ändamål relaterade till nättjänster, forskingsverksamhet, HY+Ab:s reklam och kundkommunikation genom HY+ Ab:s kommunikationsverktyg utan att överge personuppgifter till utomstående parter.

5. Registrets innehåll

Registret kan innehålla information om kunden enligt följande gruppering:

  • Namn
  • E-postadress
  • Mobiltelefonnummer
  • Företag och position
  • Företagets adressuppgifter

6. Registrets lagbundna informationskällor

Registret skapas av HY+Ab:s kundinformationssystem samt allmänt tillgängliga internetkällor.

7. Lagenliga överlåtelser av information

Registerupphållaren ger inte vidare kundernas personuppgifter till utomstående, enbart om Finlands myndigheter så kräver.

8. Borttaggning av information

Information kan borttagas på kundens begäran eller då kundrelationen avslutas.

9. Principer för skyddandet av registret

Personuppgifterna förvaras konfidentiellt. Registret ligger på en plats skyddad av brandmur och andra nödvändiga tekniska skydd.

10. Förbudsrätt

Kunden har rätt att förbjuda överlåtelse eller behandling av information för direktreklam och annan form av marknadsföring.