FI | SV | EN

Ratkaisukeskeisyys – tulevaisuuden tekijän metataito

Nopea monisuuntaisen tiedon ja työelämän uudistumisen maailma haastaa meitä yksilöinä ja organisaatioina uudistumaan. Erilaiset coaching-, fasilitointi- ja palvelumuotoilutyökalut elävät kukoistuskauttaan. Ne auttavat ajattelemaan ja toimimaan selkeästi lisääntyvien vaihtoehtojen ja uusien toimintatapojen hakemisen keskellä.

Työskentelytavalla on iso merkitys, kun halutaan saada eri taustoista ja ajatusmaailmoista tulevia ihmisiä työskentelemään yhdessä. On kuitenkin tärkeä pohtia, auttavatko uudet lähestymistavat meitä aidosti luomaan uusia ratkaisuja ja näkemään tulevaisuuteen.

Monimutkaisessa maailmassa ennuste on epävarma, jos uusilla työkaluilla lähestytään asioita edelleen ongelmakeskeisesti. Ongelmasta ja sen juurisyistä liikkeelle lähtemällä päädymme helposti vain laastaroimaan nykytilannetta ja täyttämään nykyratkaisun aukkoja.

Jos ongelmalähtöisyyden sijaan alamme rakentaa yhteistä ymmärrystä ja tekemistä laajan, eri tahoja yhdistävän strategisen pyrkimyksen ympärille, meille avautuu monenlaisten ja myös aidosti uudenlaisten ratkaisujen maisema. Mahdollistava ja tulevaisuuslähtöinen ajattelutapa sekä tilan antaminen uusien ideoiden versomiselle ja kokeilemiselle on uudistumisen edellytys.

Ratkaisukeskeisyys ei siis tarkoita sitä, että luomme valmiin ratkaisun, jonka myymme tai vyörytämme muille. Tulevaisuuden tekemisessä keskeistä on osata esittää hyviä kysymyksiä, jotka avaavat uusia mahdollisuuksia ja saavat ihmiset antamaan parastaan. Tämän taidon kehittämisessä voimavara- ja ratkaisukeskeisyys on erinomainen työkalu. Se auttaa luomaan luottamusta sekä aitoa toimijuutta ja myönteistä uteliaisuutta tulevaisuutta kohtaan, oli sitten kysymys yksilön, tiimin tai organisaatioiden tarpeista.

Kirjoittaja: Marika Tammeaid, VTM, Solution Coach, ratkaisukeskeinen työnohjaaja, oppimismuotoilija, johtamiskouluttaja

Ratkaisukeskeinen menetelmä

Ratkaisukeskeisyys sopii menetelmäksi valmennukseen ja työnohjaukseen. Kysyimme Ratkaisukeskeiseen työnohjaajakoulutukseen osallistuneelta Susanna Holmilta, miksi hän hakeutui koulutukseen. ”Kouluttauduin työskennelläkseni jatkossa erityisesti asiantuntijoiden ja esimiesten työnohjaajana”, Holmi kertoo. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa vaikutti hänestä juuri tähän sopivalta.

Holmi kertoo saaneensa koulutuksesta ymmärrystä ratkaisukeskeisestä viitekehyksestä ja sen hyödyntämisestä niin yksilö- kuin ryhmätyönohjauksessa sekä konkreettisia työkaluja esimiestyön kehittämiseen. ”Koulutuksesta jäi erityisesti mieleen moniulotteisuus lähiopetuspäivien annissa sekä keskusteluissa, sillä myös koulutuksen osallistujat olivat kukin oman alansa ammattilaisia työelämän eri sektoreilta”, Holmi kuvailee.

Holmin mukaan ratkaisukeskeisen työnohjauksen tärkeimmät työvälineet ovat ratkaisukeskeiset kysymykset ja dialogin kuljettaminen. ”Aito arvostus ohjattavia kohtaan ja uteliaisuus yhdessä etsiä heidän piilossa olevia voimavarojaan, ovat mielestäni kaksi tärkeää lähtökohtaa ratkaisukeskeisiin kohtaamisiin ihan käytännön tasolla”, Holmi toteaa.

Susanna Holmi
Ratkaisukeskeisen työnohjaajakoulutuksen osallistuja Susanna Holmi

 

HY+:n Ratkaisukeskeinen valmentaja (coach) -koulutus on jo yli 10 vuoden ajan tarjonnut monenlaisille ammattilaisille uusia valmiuksia kehittämis- ja kehittymishaasteisiin. Koulutus antaa ratkaisukeskeisen työskentelyn perusvalmiudet, joita voi soveltaa coachingin lisäksi kaikissa kehittämis-, valmennus- ja opetustehtävissä, asiakastyössä sekä esimies- ja johtamistehtävissä. Tulevaisuuden tekijän metataitona kyky rakentaa hyvää vuorovaikutusta ja tuloksellisesta toimintaa on tärkeä kaikilla aloilla.

Suosituimmat sisällöt

Uusimmat Blogit

Lue seuraavaksi