FI | SV | EN

Rakennusterveysasiantuntija – puhtaan sisäilman monipuolinen osaaja

Hometaloihin, sisäilmaongelmaisiin kouluihin ja julkisiin kiinteistöihin sekä sisäilmasta sairastuneiden ihmisten kertomuksiin törmää uutisoinnissa lähes päivittäin. Lehdet, sosiaalinen media ja huhut vyöryttävät erilaista ja totuuspohjaltaan eritasoista tietoa kiinteistöjen sisäilmaongelmista ja niiden mahdollisista vaikutuksista. Kuntien päättäjät, julkisten ja yksityisten kiinteistöjen omistajat, rakennusalan konsultit ja korjausrakentamiseen erikoistuneet yritykset joutuvat enenevässä määrin haastavien tilanteiden eteen, kun kyseessä on rakenteiltaan epäterveen ja sisäilmaongelmaisen kiinteistön korjaaminen. Ongelmana ovat usein erityisesti kokonaisvaltaisen tietotaidon, vastuiden ja toimintarakenteiden puuttuminen sekä viestinnälliset haasteet.

Miten nämä haasteet voidaan selättää? Yksi avain eteenpäin on rakennusterveyteen liittyvän osaamisen ja työkalujen hankkiminen VTT:n henkilösertifiointiin valmentavan rakennusterveysasiantuntija (RTA) -koulutuksen kautta.

Rakennusterveysasiantuntijan rooli

Rakennusterveysasiantuntija (RTA) on rakennusten kunnon ja terveellisyyden monipuolinen osaaja. RTA osaa korjaushankkeissa arvioida mitä selvityksiä tarvitaan, mitä tutkimusmenetelmiä tulee käyttää sekä miten saatuja tuloksia tulkitaan. On kuitenkin tärkeää muistaa, ettei pätevinkään RTA voi olla syväasiantuntija koko rakennusterveyden sektorilla, vaan hän tarvitsee tuekseen laajan joukon muita alan ammattilaisia. Rakennusterveysasiantuntijan taitoihin kuuluukin laaja-alainen ymmärrys siitä, mitkä kaikki seikat ja osaamiset tulee ottaa huomioon esim. kiinteistöjen sisäilmaongelmia selvitettäessä ja ratkottaessa. Juuri tällaista osaamista tarvitaan niin kuntien kuin esimerkiksi yksityisten kiinteistöjenkin rakennusterveyteen liittyvien haasteiden ratkomisessa. Rakennusterveysasiantuntija on se henkilö, joka ymmärtää ja pystyy näkemään rakennusterveyteen liittyvien osa-alueiden koko kuvan.

Viestinnällä on merkitystä

Usein pelkkä sisäilmaan, rakennusten terveyteen tai rakennustekniikkaan liittyvä ammattiosaaminen ei riitä, vaan alalla toimivat asiantuntijat, päättäjät, kiinteistöjen omistajat ja rakentajat tarvitsevat osaamista hankkeista viestimiseen. Avoimen, oikea-aikaisen ja oikeille kohderyhmille tiedottamisen ja viestimisen on todettu edistävän hankkeiden sujuvuutta ja onnistumista merkittävästi. Haasteena on kuitenkin viestinnän tietotaidon puute tai se, että viestijänä joutuvat toimimaan ne, joilla ei ole rakennusalan asiantuntemusta ja riittävää tietoa. Kouluttautumisen avulla voidaan paremmin valmistautua muun muassa sisäilmahankkeiden kokonaisvaltaisen viestinnän suunnitteluun, viestinnän työnjakoon ja tarvittavien työkalujen löytämiseen. Kun osaaminen on kunnossa, voidaan välttää viestinnän pahimmat sudenkuopat ja toisaalta löytää myös onnistumiseen vaikuttavat avaintekijät.

HY+ kouluttaa

Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ on yksi VTT:n hyväksymistä virallisista rakennusterveysasiantuntija (RTA)– ja sisäilma-asiantuntija (SISA) -koulutusten toteuttajista. Toteutamme koulutukset yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Koulutuksesta hyötyvät muun muassa kuntien terveystarkastajat, rakennuttajainsinöörit, sisäilma-asiantuntijat, alan konsultit ja tutkimuslaboratorioissa toimivat asiantuntijat. Seuraava toteutus alkaa huhtikuussa 2018 ja haku siihen aukeaa joulukuussa 2017. Tutustu koulutuksen sisältöön ja pääsyvaatimuksiin sivuillamme.

HY+ on myös vahva viestinnän osaaja. Viestintä osana sisäilmaongelmien ratkaisua -koulutukseen pääset tutustumaan tästä. Räätälöimme koulutuksia myös asiakkaan tarpeen mukaan.

 

Suosituimmat sisällöt

Uusimmat Blogit

Lue seuraavaksi