FI | SV | EN

Opinnäytetyökilpailun voitto asuinaluekehityshankkeesta

AMK-perustutkintojen opinnäytteiden sarjan voiton Nuorisotutkimusseuran opinnäytetyökisassa vei Hanna Ruusunen Lahden ammattikorkeakoulusta työllään ´Kun on se läheisten tuki ja se turva siinä, niin sitten on itellään hyvä olla. Ja sitten, kun niillä on hyvä olla, niin sitten se on vielä helpompaa.´ – Nuorten aikuisten hyvinvointi heidän kuvaamanaan.

Ruususen sosiaalipedagogisen aikuistyön opinnäyte on osa laajempaa ASLAKO-hanketta, jossa on tarkasteltu hyvinvointia tukevia tekijöitä nuorten aikuisten elämässä. Työn tavoitteena on kehittää osallisuutta lisäävää toimintamallia, jolla voidaan tukea positiivista hyvinvointia haasteellisessa asuinympäristössä. Työn vahvuutena pidettiin laajaa taustakirjallisuuteen tutustumista sekä vahvaa ja pohdittua tutkimuksellista otetta, tekijän keräämää rikasta laadullista aineistoa ja sen selkeää analyysiä. Tulokset ovat kiinnostavia ja niiden avulla voidaan kehittää alueellisia hyvinvointipalveluja nuorille aikuisille soveltuviksi. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/node/1551
Hanna teki opinnäytetyönsä Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalveluiden tutkimus- ja kehittämishankkeessa Asuinalue lapsiperheiden kokemana – hyvinvointi haasteellisessa ympäristössä (1.8.2013 – 31.12.2015, http://asuinaluekokemus.blogspot.fi/). ASLAKO-hanke on osa valtakunnallista asuinalueiden kehittämisohjelmaa. Hankkeessa tutkittiin lapsiperheiden jäsenten ja nuorten aikuisten hyvinvointia ja asuinaluekokemuksia käyttäen mm. teema- ja valokuvahaastatteluja, piirustuskeskusteluja ja kyselyitä. Tutkimus toteutettiin Lahden kaupungissa ja tutkimuksen pääkohdealue oli Liipolan lähiö. Lisäksi tietoa kerrytettiin kaupungin keskustasta ja kehysalueilta. Tutkimustietoa hyödynnettiin sekä asuinalueiden että lapsiperheiden palveluiden poikkihallinnollisen yhteistyön kehittämisessä.
Teksti: Kati Honkanen

Suosituimmat sisällöt

Uusimmat Blogit

Lue seuraavaksi