FI | SV | EN

Opetus virtuaaliseksi – yhä yleisempi ratkaisu

Virtuaalinen opetus alkaa olla arkipäivää aikuiskoulutuksessa, työelämän ja korkea-asteen koulutuksessa, ja viime vuosina opetuskokeiluja on käynnistetty myös lukioissa ja ammatillisessa opetuksessa.

Virtuaaliseen opetukseen osallistuu yhä useampi esimerkiksi helpommin sovitettavien aikataulujen tai ylipäänsä alueellisen saatavuuden vuoksi. Joskus koulutusta ei edes järjestetä kuin virtuaalisesti tai verkossa.

Virtuaalisella opetuksella ei tarkoiteta enää vain ”ensimmäisen kauden” verkko-opetusta, jossa opiskelija pakertaa yksin aineistojen ja niihin liittyvien tehtävien parissa ilman kontakteja muihin opiskelijoihin ja saa vain satunnaisia opettajakontakteja sähköpostitse.

Kehittyneet digitaaliset sovellukset ovat tehneet mahdolliseksi sujuvan samanaikaisen opetuksen verkossa niin, että videoyhteys opettajaan on jopa tiiviimpi kuin perinteisessä luokkaopetuksessa. Virtuaalista opetusta yhdistetään usein kasvokkain tapaamisiin tai virtuaalisiin tapaamisiin verkko-opetuksen lomassa.

Helsingin yliopiston Opettajana virtuaaliluokassa ‑hankkeessa sekä tutkimme että kehitämme virtuaalisen luokkaopetuksen käytäntöjä. Yhteistyökumppanina hankkeessa on Tutorhouse, jonka digitaalisessa ympäristössä toteutuneita lukiokursseja olemme seuranneet.

Hanke on ollut toiminnassa reilut kaksi vuotta, ja se on ollut tutkijallekin hyvin opettavaista aikaa: esimerkiksi opiskelijoiden yhteisöllisen työskentelyn suunnittelu ja järjestely tai opiskelijoiden oppimisen tukeminen vaatii sellaisia käytäntöjä, jotka eroavat oleellisesti kasvokkain toteutettavasta opetuksesta.

Ylipäänsä opetus on suunniteltava huolellisesti ja oppimisympäristön rakenteen on oltava selkeä, opiskelijaa tukeva ja luonteva. Improvisoinnille ei ole samalla tavalla mahdollisuuksia kuin luokkaopetuksessa, mutta tietysti runsas aineisto ja hyvä tehtäväpankki sallivat myös virtuaaliopetuksessa poikkeamisia suunnitellusta.

Kehittämishankkeessa oleellista on ollut mukana olevien opettajien ja meidän tutkijoiden yhteistyö; näin pysymme tutkijoina sopivasti jalat maassa ja toisaalta opettajille on voitu tarjota omaa opetusta laajemmin kokemuksia ja näkemyksiä. Yhteistyössä opettajien ja koulutuksen ammattilaisten kanssa olemme laatineet niin sanottuja suunnittelumalleja eli konkreettisia malleja sellaisiin virtuaalisen opetuksen ongelmiin, joita yleensä tulee opettajille ja kouluttajille eteen.

Tähän mennessä laaditut kymmenen suunnittelumallia ovat saatavilla Opetus- ja kulttuuriministeriön Avointen oppimateriaalien portaalissa. (Portaali on toistaiseksi demo, ja se valmistuu vuoden 2020 alussa.) Malleja tulee portaaliin lisää vuoden 2019 loppuun mennessä.

On ollut todella ilahduttavaa, että varsinkin tänä syksynä yhä useampi koulutuksen järjestäjä, rehtori ja opettaja on osallistunut tilaisuuksiin ja koulutuksiin, joissa olemme kertoneet virtuaalisen opetuksen kehittämisestä. Esimerkiksi HY+:n opetusalan aamutilaisuus loppukesällä kokosi reilut 90 kiinnostunutta, joista vajaa puolet osallistui verkon välityksellä.

Ryhmä ammatillisia opettajia aloitti juuri virtuaaliopetuksen koulutuksen (joka tietysti toteutetaan virtuaalisesti!), ja lisäksi meneillään on kaksi muuta opettajien virtuaalikoulutusta yhteistyössä HY+:n kanssa. Myös kielten opetuksessa ja vapaan sivistystyön puolella pohditaan aktiivisesti virtuaaliopetuksen mahdollisuuksia. Ei siis tarvitse olla kummoinenkaan ennustaja, jos povaa virtuaaliopetuksen nopeaa lisääntymistä!

Kirjoittaja: Liisa Ilomäki, yliopistotutkija, Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta

 

Helsingin yliopiston Opettajana virtuaaliluokassa -hankkeen rahoittajana on Opetus- ja kulttuuriministeriö. Lue lisää Opettajana virtuaaliluokassa -hankkeesta. HY+ on vahvasti mukana hankkeen tutkimustulosten ja opitun jakamisessa opetushenkilöstölle erilaisten tilaisuuksien ja koulutusten muodossa. Esimerkiksi 20.8.2019 järjestetyssä menestyksekkäässä opetusalan HY+aamussa esitettiin hankkeen tuloksia ja hyviä virtuaaliopetuksen käytäntöjä.

Tällä hetkellä HY+:ssa on menossa monia virtuaaliopetuksen koulutuksia hanketoteutuksena, kuntien tilaamana sekä avoimena koulutuksena kaikille kiinnostuneille. Jos olet kiinnostunut virtuaaliopetuksen koulutuksista, ota yhteyttä tämän linkin kautta.

Lisäksi HY+ järjestää Helsingin yliopiston Opettajana virtuaaliluokassa -hankkeen loppuseminaarin maanantaina 9.12. klo 14‒16 Helsingin yliopiston Tiedekulmassa. Lisätietoa tapahtumasta tulossa pian HY+:n sivuille! Voit myös tilata HY+:n opetusalan uutiskirjeen, jonka kautta saat lisätietoa tulevista opetusalan koulutuksista ja tapahtumista.

Suosituimmat sisällöt

Uusimmat Blogit

Lue seuraavaksi