FI | SV | EN

Oikeaa perspektiiviä hakemassa viestinnän johtamisen Comma-koulutuksesta

Erilaisissa muutostilanteissa on hyvä pysähtyä pohtimaan, mistä perspektiivistä toimintaa on kulloinkin mielekkäintä tarkastella. Tällaisen pohdinnan ääressä olin viestinnän urallani reilut puolitoista vuotta sitten, kun aloitin viestinnän työt itselleni täysin uudenlaisessa ympäristössä.

Hyppy julkiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon oli minulle kuin askel Liisalle Ihmemaahan. Yhtäkkiä ympärilläni oli äärettömän mielenkiintoinen, valtava joukko alan ammattilaisia sekä kansalaisille tarkoitettuja palveluita terveysasemien tarjoamasta perusterveydenhuollosta vammaispalveluihin ja ikäihmisten palveluihin, perheiden ja lasten ongelmien ratkaisuista alati 24h sykkiviin keskussairaalan päivystyksen palveluihin, syöpähoidoista sydämen pallolaajennuksiin. Jo pelkkä pintaraapaisu kertoo paljon. Sadussa Liisa putosi Ihmemaahan seuratessaan valkoista kania. Omassa tarinassani valkoinen kani taisi siis olla rekrytoija.

Wikipedia kertoo, että sana perspektiivi on johdettu latinan sanasta perspectiva. Sanan juuret ovat verbissä perspicere, joka tarkoittaa nähdä läpi, nähdä tarkasti, tajuta selvästi. Kuvaukseen kiteytyy tarve, joka itselleni taitoskohdassa syntyi. Halusin viestintätyön lähtevän liikkeelle aikailematta ja tietenkin suoraan oikeille urille. Mutta kuinka nähdä viestinnän paikka organisaatiossa tarkasti ja tajuta se selvästi? Niinpä yhtenä työpäivänä sähköpostiini kilahtanut ilmoitus viestinnän johtamisen koulutusohjelman Comman alkamisesta tuntui kurssikuvauksineen juuri sopivalta.

Viestintä on taitolaji muiden taitolajien joukossa. Pelkästään voimalla tai volyymillä lajissa ei pärjää. Kuten taitolajeissa yleisesti, viestinnässäkin taidot kasvavat ja hioutuvat läpi uran.

Viestintää voi verrata toisiin taitolajeihin. Yksi sellainen on ratsastus, jota harrastan lähes viikoittain osaavan valmentajan silmän alla. Tässäkin lajissa kokeneemman opastuksessa taidot kasvavat ja asiat menevät yhä useammin kerralla oikein. Samalla turhat toistot vähenevät. Ominaista taitolajeille on se, että tavoite yhä paremmasta suorituksesta siintää mielessä – ja joskus taitojen kasvuun on hyvä saada sysäys valmennuksesta.

Osaava viestijä ei kuitenkaan kerrytä vain omaa osaamistaan. Taitoja ja innostusta lajiin pitäisi myös pystyä siirtämään eteenpäin omassa organisaatiossa, oman työyhteisönsä valmentajana.

Tähän mennessä Comma – viestinnän johtamisen koulutusohjelma on auttanut minua juuri tässä. Vaikka olen tehnyt viestinnän töitä pitkään, uudessa ja erilaisessa viestinnän tehtävässä olen tarvinnut tukea ja vahvistusta sille, että valitut linjat ovat oikeat. Samalla ymmärryksen lisääntyminen strategisesta viestinnästä on auttanut nostamaan katsetta ylemmäs, jolloin asioihin ja niiden kehittämiseen on tullut oikea perspektiivi.

Sosterissa tavoitteenamme on edelleen kehittää koko henkilöstön viestintäymmärrystä ja innostusta lajiin. Ajatuksenamme on, että annamme osaamisemme loistaa ja näkyä myös ulos!

Kuvassa Suvi Sikstus parvekkeella
Suvi Sikstus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirjoittaja Suvi Sikstus osallistui Comma 13 -koulutukseen. Hän toimii viestintäpäällikkönä Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosterissa.

Comma – viestinnän johtamisen koulutusohjelmassa on valmennettu jo yli 250 suomalaista yritysten, julkishallinnon ja järjestöjen viestintäosaajaa. Sinäkin voit päästä osaksi Commalaisten joukkoa ilmoittautumalla mukaan!

Suosituimmat sisällöt

Uusimmat Blogit

Lue seuraavaksi