FI | SV | EN

Mobiilioppiminen kiinnostaa

Mobiililaitteista on tullut osa lasten arkea ja leikkiä. Oppiminen alkaa varhaisvuosista ja leikin kautta. Esi- ja alkuopetus on keskeisessä ja vastuullisessa roolissa leikillisen ja pelillisen oppimisen edistäjänä.

Mobiilivälineiden hyödyntäminen ja leikillisyys kiinnostaa kovasti esi- ja alkuopettajia. Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalveluiden ja opettajankoulutuslaitoksen yhteinen Mobiilioppiminen ja leikkivä lapsi -hankkeen päätösseminaariin kokoontui salin täydeltä (80) esi- ja alkuopetuksen asiantuntijoita saamaan uusia ideoita omaan työhönsä. Päiväkoteihin ja kouluihin hankitut mobiilivälineet halutaan pedagogisesti mielekkääseen käyttöön. Lisäksi tuleva opetussuunnitelman uudistus kannustaa oppimisympäristön laajentamiseen digitaalisen teknologian avulla.

Playful Learning Center leikittää
Helsingin yliopiston opettajankoululutuslaitoksella vuosi sitten avattu leikillisen ja pelillisen oppimisen keskus Playful Learning Center on edelläkävijä alallaan. Sen tavoitteena on tutkia leikillisen ja pelillisen oppimisen ratkaisuja yhdessä opetusalan asiantuntijoiden ja suomalaisten teknologiayritysten kanssa.

Seminaarissa Playful Learning Centerin vieraileva professori Julian Sefton-Green johdatteli kuulijat leikin, leikillisyyden ja oppimisen teemaan. Työpajoissa osallistujat pääsivät tutustumaan hyviin käytänteihin ja itse kokeilemaan miten mobiilivälineet taipuvat esi- ja alkuopetuksen tarpeisiin esimerkiksi liikunnan edistämisessä, tarinankerronnassa, medialeikissä sekä koodauksessa ja ohjelmoinnissa.

Suosituimmat sisällöt

Uusimmat Blogit

Lue seuraavaksi