FI | SV | EN

Mitä kaikkien tulisi tietää tekoälystä

Tekoäly tarjoaa innostavia mahdollisuuksia liiketoiminnalle. HY+ toimii edelläkävijänä AI-tietoudessa ja järjestää yhdessä Aalto PRO:n ja Finnish Center for Articifial Intelligencen kanssa aiheesta koulutuksen nimellä Diploma in Artificial Intelligence.

Onko AI “rakettitiedettä”?

Miksi tekoäly on niin tärkeää juuri nyt? Omat kokemukseni tekoälystä rajoittuvat pitkälti science fiction ‑elokuviin, joten päätin lähestyä asiaa tieteellisemmästä näkökulmasta ja esittää kysymyksiä Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen apulaisprofessori Teemu Roosille. Hän toimii myös yhtenä kouluttajana Diploma in Artificial Intelligence -koulutuksessa.

”AI ei tosiaankaan ole ’rakettitiedettä’ – kuten sanonta kuuluu. Kuka tahansa voi oppia sitä”, Roos vastaa, kun pyydän häntä selittämään tekoälyn ihmiselle, joka ei tiedä siitä juuri mitään. Hän selittää tekoälyn olevan työkaluja ja menetelmiä, joita voi hyödyntää automatisoimaan sellaisia päättely- ja päätösprosesseja, jotka tavallisesti yhdistämme älykkyyteen.

”Hyviä esimerkkejä hyödyllisistä AI-menetelmistä ovat muun muassa reittisuunnittelun algoritmit, joita käytetään navigointisovelluksissa, pelialgoritmit, joiden avulla voidaan voittaa ihminen shakki- tai Go-pelissä, sekä koneoppimisen algoritmit, jotka käyttävät dataa kiinteistöjen hintojen ennustamiseen tai diabeteksen oireiden havaitsemiseen syketunnistimista”, Roos listaa. Hän muistuttaa AI:n olevan laaja kenttä, jonka kaikkia yksityiskohtia kukaan ei voi täysin hallita, mutta jokaisen olisi kuitenkin hyvä tietää ainakin tekoälyn perusperiaatteet.

Roosin mukaan tekoälyn perusperiaatteiden tuntemus auttaa ymmärtämään mekanismeja, joihin tekoälyn käyttö voi johtaa. ”AI on kuitenkin jo nykyään osa jokapäiväistä elämäämme – usein enemmän kuin tajuammekaan”, hän huomauttaa. Näin ollen omat kokemukseni tekoälystä eivät todennäköisesti olekaan niin rajoittuneet kuin luulin, en vain ole ollut niistä tietoinen.

Tekoäly vastaan ihmisäly

Keskustelua nousee aika ajoin siitä, millainen suhde tekoälyllä on ihmisälyyn. Kuinka kaukana AI-teknologia on ihmisen älykkyydestä? Roosin mukaan tämä ei itse asiassa ole lainkaan olennainen kysymys. ”Ensin täytyy ymmärtää, että älykkyys ei ole yksiulotteinen asteikko kuten lämpötila tai pituus, joita voidaan mitata”, hän selittää. ”Älykkyys on ennemminkin kuin loputon määrä erilaisia ja itsenäisiä asteikkoja: yksi älykkyyden osa-alue on kyky pelata shakkia ja toinen on pyykkien viikkaaminen ja niin edelleen.”

Roos selittää älykkyyden luonteen: ”Ihmisillä älykkyyden tai taitojen eri puolet korreloivat yleensä keskenään siten, että esimerkiksi viisivuotias lapsi ei ole kovin hyvä pelaamaan shakkia tai viikkaamaan pyykkejä, kun taas aikuinen on yleensä parempi näissä molemmissa. Tekoälyn algoritmit on puolestaan suunniteltu yhdelle tehtävälle kerrallaan, joten shakki-botti, joka voittaa maailmanmestarinkin, ei kykene viikkaamaan pyykkejä tai tekemään mitään muutakaan kuin pelaamaan shakkia. Emme siis voi asettaa ihmisiä johonkin tiettyyn pisteeseen älykkyyden asteikolla ja tekoälyä toiseen ja verrata, kuinka kaukana ne ovat toisistaan.”

Roosin selitys käy järkeen ja tekee myös ihmisälykkyyden ja tekoälyn vertaamisesta melko tarpeetonta. Kuten Roos huomauttaa, on ilmiselvästi asioita, joissa tietokoneet ovat paljon parempia kuin ihmiset, kuten isojen lukujen laskeminen. Ihmiset ovat hänen mukaansa kuitenkin huomattavasti parempia monissa sellaisissa tehtävissä, joihin sisältyy ihmiskielillä kommunikointia ja päättelyä monimutkaisissa tosielämän skenaarioissa. ”On jotakuinkin ironista, että yksinkertainen, maalaisjärkeen pohjautuva päättely, johon pieni lapsikin kykenee, on osoittautunut tekoälyn hankalimmaksi haasteeksi”, Roos paljastaa.

Voidaan kiistämättä todeta, että tekoälyyn perehtyminen on tärkeää, jotta pysyisimme mukana kehityksessä ja saisimme siitä myös kaiken hyödyn irti. Roos kertoo, että monia bisnesprosesseja tuotannosta palveluihin voidaan tehostaa automaatiolla, johon tekoäly tarjoaa monenlaisia työkaluja. Tekoäly voi myös mahdollistaa täysin uusia prosesseja ja bisnesmahdollisuuksia.

“Kun ymmärrämme ihmisten ja tietokoneiden olevan hyviä erilaisissa asioissa, voimme rakentaa parempia ‘dream teameja’, joissa me ihmiset teemme sellaisia tehtäviä, joissa olemme hyviä, ja tietokoneet sellaisia, joissa ne ovat parempia”, Roos kiteyttää.

AI-koulutuksen hyödyt

Diploma in Artificial Intelligence -koulutusohjelma tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden oppia lisää tekoälystä sekä sen hyödyntämisestä liiketoiminnassa. Koulutus perustuu korkeatasoiseen tieteelliseen asiantuntemukseen. Sen ovat suunnitelleet tunnustetut yliopistotutkijat, jotka toimivat myös itse kouluttajina koulutusohjelmassa. Osallistujat pääsevät näin ollen keskustelemaan AI-tutkimuksen eturivin tutkijoiden kanssa.

”Olemme sisällyttäneet koulutukseen alan uusimpia näkemyksiä työskentelemällä yhdessä tarkoin valittujen yritysten kanssa, jotka ovat onnistuneet kehittämään markkinoiden innostavimpia ja innovatiivisimpia AI-sovelluksia”, Roos kuvailee koulutusta. ”Osallistujat eivät ainoastaan opi huipputasoa edustavaa AI-teknologiaa, vaan heillä on mahdollisuus myös soveltaa oppimaansa omalla liiketoimintasektorillaan ja omissa yrityksissään sekä saada palautetta muilta osallistujilta ja kouluttajilta.”

Diploma in Artificial Intelligence on poikkeuksellisen kokonaisvaltainen koulutusohjelma, joka kattaa kaikki tärkeimmät tekoälyn alueet, kuten datan hallinnan ja laadun, visualisoinnin ja data-analyysin, koneoppimisen, neuroverkot, käytettävyyden, alustat ja yksityisyyden sekä tekoälyn käytön bisneksessä. ”Se että kouluttajina toimivat huippuluokan tutkijat yhdessä alan johtavien asiantuntijoiden kanssa takaa, että sisältö on ajantasaista sekä osallistujille ja heidän organisaatioilleen merkityksellistä”, Roos toteaa.

Kirjoittaja: Saara Kankainen

Suosituimmat sisällöt

Uusimmat Blogit

Lue seuraavaksi