FI | SV | EN

Miksi viestinnän ammattilaisen kannattaa kouluttautua?

Teksti päivitetty 13.1.2021

Viestinnän ammattilainen saattaa olla työpaikallaan ainoa laatuaan ja vastata koko organisaation viestinnästä suunnittelusta toteutukseen. Digitaalisen ympäristön kehityksen myötä viestiminen kuuluu toisaalta jokaisen työntekijän tehtäviin, mutta siihen kaivataan tukea viestintäammattilaiselta. Viestintätyötä tekevän pitäisi siis hallita niin yrityksen sisäinen viestintä, sosiaalinen media, markkinointiviestintä, tiedottaminen, vastuullisuusviestintä, kriisiviestintä kuin muutosviestintäkin. Kuinka näihin kaikkiin vaadittavia taitoja on mahdollista ylläpitää?

Viestinnän koulutukset tarjoavat konkreettisia työkaluja. Lahden seurakuntayhtymän viestintäpäällikkö Maritta Roslakka on osallistunut useisiin HY+:n järjestämiin viestinnän koulutuksiin.

”Viestinnän ammattilainen ei voi tuudittautua ajatukseen, että kun on kerran oppinut jotakin, se on hallinnassa. Mediaympäristö muuttuu jatkuvasti, joten omia taitojaan ja tietojaan on päivitettävä säännöllisesti”, Roslakka toteaa.

Lahden seurakuntayhtymän viestintäpäällikkö Maritta Roslakka
Kuva: Laura Visapää

Vertaistukea ryhmältä

Viestinnän koulutuksissa omat taidot päivittyvät tehokkaasti ja vertaistukea saa koko ryhmältä. Roslakan mukaan oivan lisän koulutuksiin tuovat keskustelut, joissa osallistujat jakavat ajatuksiaan ja kokemuksiaan.

”Koulutuksista olen saanut monesti uusia näkökulmia ja ideoita sellaisiinkin viestinnän kysymyksiin, joiden olen itse ajatellut olevan minulle selviä ja tuttuja”, Roslakka huomioi.

Jos on omassa organisaatiossaan ainoa viestinnän ammattilainen, ajatustenvaihto koulutuksissa sekä sieltä saadut verkostot ja tuki ovat erityisen merkittäviä.

”Oli lohdullista havaita, että muissa organisaatioissa kamppaillaan hyvin samankaltaisten asioiden parissa kuin omassani”, kirjoittaa eräs palautetta antanut Comma ‒ viestinnän johtamisen koulutusohjelman osallistuja.

Viestinnän ammattilainen ei voi toimia tyhjiössä, sillä onhan viestinnässä pohjimmiltaan kyse vuorovaikutuksesta.

Viestintätyötä tehdään monipuolisilla ura- ja koulutustaustoilla, minkä ansiosta erilaisia näkökulmia saa koulutuksista runsaasti. ”Koulutuksissa tärkeintä on avoin ja vastaanottavainen suhtautuminen, jolloin niistä saa eniten irti”, Roslakka kiteyttää.

Myös yhteisöviestinnän koulutusohjelmien johtajana toimiva Helena Lemminkäinen Kevi Consulting Oy:stä korostaa vertaisilta oppimisen merkitystä. Osaamisen jakamisessa hyödynnetään yhteisen keskustelun lisäksi kehittämistöiden vertaisarviointia.

Välineitä työarkeen

Viestinnän koulutusten tärkeänä antina ovat sieltä saadut välineet oman viestintätyön tueksi.

”Jotta koulutuksilla saadaan aikaan työyhteisöjen arjessa näkyviä vaikutuksia, on tärkeää kytkeä opitut asiat jo koulutuksen aikana osallistujien arjen työhön. Tästä syystä koulutusohjelmiin sisältyy kurssitöitä, joilla kukin osallistuja kehittää oman työyhteisönsä viestintää”, kertoo Lemminkäinen.

Lemminkäiselle sydänasia on kurssitöiden ohjaaminen. Ohjaus onkin kurssilaisten palautteen mukaan yksi erityistä kiitosta saava osa-alue.

HY+:n järjestämissä viestinnän koulutuksissa tehdään tiiviisti yhteistyötä Helsingin yliopiston viestinnän oppiaineen kanssa ja niissä hyödynnetään tuoreinta tutkimustietoa.

”Yliopistollinen tutkimustieto tarjoaa käytännön työelämään arvokkaan heijastuspinnan. Tutkimustiedon kautta voi analysoida, ymmärtää ja haastaa käytännön toimintaa ja kokemuksia. Tutkimustieto on erinomainen tajunnan laajentaja!” viestittää yliopistonlehtori Janne Matikainen. Näkökulmia viestintätyöhön saa koulutuksissa siis myös tutkimustietoa soveltamalla.

Platonin sanoin oppimiseen ei ole muuta alkua kuin ihmettely. HY+:n viestinnän koulutuksissa pääsee ihmettelemään, avartamaan mieltään, päivittämään osaamistaan ja kuulemaan viestinnän uusimmista suuntauksista.

Kirjoittaja: Saara Kankainen

Tutustu suosittuun Comma-koulutusohjelmaan tai kaikkiin HY+:n viestinnän koulutuksiin, joissa käsitellään monipuolisesti työyhteisöjen ja organisaatioiden viestintää sekä keinoja viestien vakuuttavuuden ja vaikuttavuuden kehittämiseen.

Suosituimmat sisällöt

Uusimmat Blogit

Lue seuraavaksi