FI | SV | EN

Metsäala kaipaa täydennyskoulutusta ja nyt sitä on tarjolla

Metsäalan murroksessa tarvitaan uutta osaamista, sillä esimerkiksi energiapolitiikka, ilmastonmuutos ja digitalisoituminen vaikuttavat koko alaan. Täydennyskoulutusten suunnitteluun, markkinointiin ja järjestämiseen on rakennettu nyt vankka pohja yhteistyössä metsäalan yritysten, sidosryhmien, yliopistojen ja muiden metsäalan oppilaitosten kanssa.

Substanssiosaamista kaipaavat kaikki alalla työskentelevät – nekin jotka eivät ole suorittanet alalta tutkintoa. Lisäksi alan opettajat tarvitsevat pedagogisen osaamisen päivittämistä.

Eri puolilla Suomea järjestetyissä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalveluiden organisoimissa työpajoissa suunniteltiin yhdessä KOOT-hankkeen ja muiden HY:n metsätieteiden laitoksen asiantuntijoiden kanssa uusia täydennyskoulutuksia. Paikkatiedon analyysin metsäsovellukset ja palvelumarkkinointi sekä Metsäalan organisaatioiden toiveiden pohjalta suunniteltu Palvelumarkkinointi ja myynti metsäalalla on tarkoitus järjestää vielä vuonna 2016.

Yhteistyö alan toimijoiden kanssa on jatkunut muun muassa metsäopetuksen kehittämistilaisuuksissa. Lisäksi projektihenkilöstö on tehnyt aktiivista yhteistyötä Metsäopetus ry -hankkeen kanssa. Korkeakoulutettujen täydennyskoulutuksen tarvetta on selvitetty Metsämiesten Säätiön tuella.

– Toivotamme kaikki metsäalan yritykset kehittämään oppilaitosyhteistyötä, verkostoitumaan sekä oppimaan uutta syksyllä alkavaan koulutukseen, kehottaa Aija Kortesmaa Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalveluista.

Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalveluilla on mahdollisuus toteuttaa myös räätälöityjä metsäalan organisaatioiden tarpeeseen suunniteltuja koulutuskokonaisuuksia muun muassa myynnistä ja palvelumarkkinoinnista sekä paikkatiedoista.

Suosituimmat sisällöt

Uusimmat Blogit

Lue seuraavaksi