FI | SV | EN

Lasten hyvinvoinnista paras Nuorisotutkimus-artikkeli

Nuorisotutkimus-lehdessä julkaistu artikkeli Lasten positiivisen hyvinvoinnin tutkimus – metodologisia huomioita on valittu vuoden Nuorisotutkimus-artikkeliksi.

Valinnan tehnyt emeritaprofessorin Helena Helven mukaan Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalveluiden tutkijan Jaana Poikolaisen artikkelin keskiössä on uusi, positiivisen hyvinvoinnin tutkimuksen näkökulma. Aiemmin lasten ja nuorten hyvinvointia on tutkittu lähinnä pahoinvointia koskevien indikaattoreiden kautta. Poikolaisen artikkelissa nousevat esiin lasten elämään positiiviset ja heidän hyvinvoinnilleen merkitykselliset asiat.

Poikolainen selvittää artikkelissaan ”Lasten Ikihyvä” -kehittämis- ja tutkimushankkeen kautta tutkimusta, jossa lapset itse määrittelivät hyvinvointiinsa kuuluvia asioita.

Artikkeli kuvaa selkeästi, miten tutkijat ovat rakentaneet tutkimusasetelman lapsia kuuntelemalla. Lapsilähtöisen tutkimuksen menetelmiä on kuvailtu siten, että tulokset ovat muiden tutkijoiden tarkistettavissa.

Artikkelissa kuvataan 8–12-vuotiaiden lasten ja varhaisnuorten hyvinvoinnin tutkimukseen sopivia menetelmiä. Tutkimuksessa lapset ovat aktiivisia subjekteja ja tiedontuottajia.

Palkinnon perusteissa korostetaan, että Poikolaisen artikkeli antaa aineksia nuorisolähtöiselle nuorten hyvinvointia koskevalle tutkimukselle ja hyvinvointi-indikaattoreiden kehittämiselle.

Vuoden 2014 parhaasta Nuorisotutkimus-artikkelista tiedotettiin helmikuussa 2016 ilmestyneessä Nuorisotutkimus-lehdessä.

Suosituimmat sisällöt

Uusimmat Blogit

Lue seuraavaksi