FI | SV | EN

Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutus 2025 – 2026 (35 op)

Koulutus on Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry:n koulutuspolun vaihe 2. ja toteutetaan yhteistyössä yhdistyksen kanssa. 
Kirjallisuusterapia on kasvun ja hoitamisen työväline, jota käytetään muun muassa mielenterveyspalveluiden piirissä, vanhustenhuollossa, vankiloissa, päihdeongelmaisten keskuudessa, seurakunnissa, erityisopetuksessa, äidinkielen opetuksessa, aikuisoppilaitoksissa, työnohjauksessa sekä kirjastoissa.

Ajankohta

11.4.2025–13.6.2026

Toteutustapa
Lähiopetus
Paikka
Helsinki, tarkka paikka ilmoitetaan myöhemmin
Hinta
4 300  (+alv/vat 24%)
(yht. 5 332 )

TAVOITTEET

Tavoitteena on perehdyttää osallistujat kirjallisuusterapian teorioihin, perusteisiin ja menetelmiin sekä antaa valmiuksia käyttää niitä kirjallisuusterapeuttisessa ohjaustyössä ja/tai omalla ammattialueella. 

Koulutus on yliopistollista täydennyskoulutusta, jonka suorittamisen jälkeen osallistuja voi halutessaan käyttää nimikettä kirjallisuusterapiaohjaaja. (Nimike ei ole Valviran nimikesuojattu ammattinimike.) Koulutuksen jälkeen on mahdollisuus hakeutua kirjallisuusterapeuttikoulutukseen, joka on koulutuspolun vaihe 3.

KENELLE

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollossa, opetus-, kasvatus-, kirjasto- ja kulttuurialalla sekä seurakuntien ohjaus- ja neuvontatyössä toimiville. Koulutuksen osallistuminen edellyttää, että Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry:n koulutuspolun vaihe 1 (15 op) on suoritettu.

TOTEUTUS JA TYÖSKENTELY

Koulutus sisältää luentoja ja menetelmällisiä harjoituksia lähiopetuspäivien teemoihin liittyen. Koulutus sisältää myös etätyöskentelyä: pohtivan referaatin, esseen ja kaunokirjallisuustehtävän sekä kirjallisen lopputyön (5 op), jossa tutkitaan jotakin kirjallisuusterapian osa-aluetta teosten, artikkelien ja muun aineiston pohjalta.

Opiskelijat ohjaavat opiskelun aikana kaksi harjoitusryhmää tai yksilöohjausjaksoa (yhteensä 30 tuntia) kirjallisuusterapian menetelmiä soveltaen ja laativat työskentelyyn liittyen suunnitelmat ja raportit. Ohjauksen tueksi opiskelijat saavat ryhmätyönohjausta 12 tuntia ja yksilötyönohjausta 3 tuntia. Ryhmätyönohjaus toteutetaan koulutuspäivien aikana. Yksilötyönohjaus toteutetaan koulutuspäivien ulkopuolella ja sen käytännön järjestelyt (aika ja paikka) opiskelijat järjestävät itsenäisesti.

Opiskelijat jaetaan koulutuspäivien aikana kokoontuviin kirjallisuusterapiaryhmiin, joissa he saavat kokemuksen kirjallisuusterapian ryhmäprosessista ja menetelmien soveltamisesta käytännössä. Lisäksi opiskelijat pitävät yhteyttä Moodle-verkkoympäristössä.

AIKA JA PAIKKA

Koulutuksen lähiopetusjaksojen opetus toteutetaan Helsingissä perjantaisin ja lauantaisin. Koko ryhmän yhteistä luento-opetusta on perjantaisin klo 10.00–15.00 ja lauantaisin klo 9.00–14.00 (poikkeuksena koulutuksen hieman lyhyempi päätöspäivä). 

Lisäksi lähiopetusjaksoilla kokoontuvat työnohjausryhmät ja kirjallisuusterapiaryhmät seuraavan aikataulun mukaisesti:   
Työnohjausryhmät kokoontuvat perjantaisin klo 15.30–17.00 touko-, syys- ja marraskuun 2025 sekä tammi-, maalis- ja toukokuun 2026 lähiopetusjaksoissa. Suositus yksilötyönohjaukselle elo- ja/ tai lokakuussa 2025 sekä helmi- ja/tai huhtikuussa 2026.

Kirjallisuusterapiaryhmät kokoontuvat lauantaisin klo 14.15–15.45 huhti-, touko-, kesä-, syys-, loka- ja marraskuun 2025 sekä tammikuun 2026 lähiopetusjaksoissa.

LÄHIOPETUSJAKSOT 

1. jakso huhtikuu 2025 11.–12.4.2025  
pe 11.4. Johdanto, koulutuksen rakenne, tavoitteet ja suoritustavat. Harjoittelujen ja työnohjauksen esittely. Opiskelijoiden tutustuminen toiminnallisin menetelmin. Vuorovaikutuksellisuus kirjallisuusterapiassa. Silja Mäki   
la 12.4. Kirjallisuusterapeuttinen prosessi, ohjaajan taidot ja etiikka. Silja Mäki   
Kirjallisuusterapiaryhmät 1

2. jakso toukokuu 2025 16.-17.5.2025  
pe 16.5. Kirjallisuusterapeuttisen aineiston valinta ja käyttö. Lopputyön esittely. Päivi Kosonen   
Työnohjausryhmät 1   
la 17.5. Ryhmädynamiikka ja ryhmässä esiintyvät ilmiöt. Jaana Huldén   
Kirjallisuusterapiaryhmät  2

3. jakso kesäkuu 2025 13.–14.6.2025  
pe 13.6. Aikuisten kirjallisuusterapeuttiset kasvuryhmät. Silja Mäki   
Lopputyön aiheiden ideointia. Päivi Kosonen  
la 14.6. Kirjallisuusterapia mielenterveystyössä, erityisesti masentuneiden hoidossa ja kuntoutuksessa. Jaana Huldén   
Kirjallisuusterapiaryhmät 3

4. jakso syyskuu 2025 19.–20.9.2025  
pe 19.9. Satujen ja tarinoiden terapeuttinen merkitys. Kirjallisuusterapeuttiset menetelmät lasten ja nuorten ohjauksessa. Silja Mäki   
Työnohjausryhmät 2   
la 20.9. Kirjallisuusterapeuttiset menetelmät koulutyössä ja opettajankoulutuksessa Merja Kauppinen  
Luontokirjoittaminen. Silja Mäki   
Kirjallisuusterapiaryhmät 4

5. jakso lokakuu 2025 17.–18.10.2025  
pe 17.10. Hoitava lukeminen. Päivi Kosonen   
la 18.10. Kirjallisuusterapian teoreettiset pääsuuntaukset. Kytkentöjä psykologiaan, hoitavaan lukemiseen ja kirjoittamiseen. Juhani Ihanus  
Kirjallisuusterapiaryhmät 5

6. jakso marraskuu 2025 14.–15.11.2025  
pe 14.11. Kriisit, traumat ja kirjallisuusterapia elämänkaaren eri vaiheissa. Tapahtumien ja kokemusten vaikutus ihmisen arkeen ja hyvinvointiin. Jaana Huldén    
Työnohjausryhmät 3
la 15.11. Kehollisuus ja seksuaalisuus kirjallisuusterapiassa nuorilla ja aikuisilla. Armi Kurkikangas
Kirjallisuusterapiaryhmät 6

7. jakso tammikuu 2026 23.–24.1.2026  
pe 23.1. Elämäkerrallinen kirjoittaminen ja sukupuu kirjallisuusterapeuttisina välineinä. Silja Mäki
Työnohjausryhmät 4
la 24.1. Ikäihmisten kirjallisuusterapia ja muistelukirjoittaminen. Surutyö sekä sairauden ja kuoleman kohtaaminen kirjallisuusterapeuttisin keinoin. Jenni Hurmerinta   
Kirjallisuusterapiaryhmät 7

8. jakso maaliskuu 2026 13.–14.3.2026  
pe 13.3. Kirjallisuusterapia päihde- ja omaistyössä. Karoliina Maanmieli   
Lopputöiden välikatsaus. Juhani Ihanus, Päivi Kosonen, Anja Kuhalampi ja Karoliina Maanmieli
Työnohjausryhmät 5
la 14.3. Aineiston käyttö erityisryhmien kanssa, esimerkkinä vankien ja vankien omaisten kanssa tehtävä työ. Pia Bergström

9. jakso toukokuu 2026 8.–9.5.2026  
pe 8.5. Taideterapian menetelmiä kirjallisuusterapiassa: sana, kuva, ääni ja liike. Kirsi Virkkunen
Työnohjausryhmät  6   
la 9.5. Kirjallisuusterapiaohjaajan persoonallisuus, voimavarat ja oma jaksaminen. Silja Mäki

10. jakso kesäkuu 2026 12.–13.6.2026  
pe 12.6. Lopputöiden käsittely. Juhani Ihanus, Päivi Kosonen, Anja Kuhalampi ja Karoliina Maanmieli
la 13.6. Kirjailijavieras. Koulutuksen päätös: palautteiden anto, loppupuheenvuorot, kakkukahvit

KOULUTTAJAT

Kouluttajina toimivat kirjallisuusterapiaan ja ryhmätyöskentelyyn perehtyneet eri alojen asiantuntijat, joilla on pitkäaikainen kokemus kirjallisuuden ja kirjoittamisen käyttämisestä terapeuttisiin, kuntouttaviin ja ennalta ehkäiseviin tarkoituksiin.  
Pääkouluttajat  
Silja Mäki, FM, psykoterapeutti, kirjallisuusterapeutti, erityisopettaja, koulutuksen johtaja   
Juhani Ihanus, FT, kulttuuripsykologian dosentti, kirjallisuusterapiakouluttaja, kirjailija, koulutuksen tieteellinen johtaja  
Jaana Huldén, psykoterapeutti, kirjallisuusterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti, uniohjaaja®  
Päivi Kosonen, FT, kirjallisuustieteen dosentti, kirjallisuusterapeutti, koulutuksen varajohtaja

Vierailevat kouluttajat

Pia Bergström, sosionomi (4-vuotinen yliopistotason koulutus Ruotsissa), perheterapeutti, psykoterapeuttiopiskelija (ratkaisukeskeinen psykoterapia), aineenopettajakoulutus, kirjallisuusterapiaohjaaja, psykoterapeutti (koul.)   
Jenni Hurmerinta, FM, sanataide-, kirjallisuusterapia- ja mindfulness-ohjaaja, joogaopettaja, hengitysvalmentaja, kuolindoula, kustannustoimittaja  
Merja Kauppinen, FT, dosentti, opettajankouluttaja, yliopistonlehtori, kirjallisuusterapeutti   
Anja Kuhalampi, FM, äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, kirjallisuusterapeutti   
Armi Kurkikangas, LTO, KM, vokologi, ilmaisutaidon opettaja, draamapedagogi, seksuaaliterapeutti, kirjallisuusterapeutti   
Karoliina Maanmieli, FT, lähihoitaja, kirjallisuusterapiaohjaaja   
Kirsi Virkkunen, työnohjaaja, ryhmätaideterapeutti, kirjallisuusterapiaohjaaja, Luova Uniohjaaja® 

TYÖNOHJAAJAT

Jaana Huldén, psykoterapeutti, kirjallisuusterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti 
Silja Mäki, FM, psykoterapeutti, kirjallisuusterapeutti, erityisopettaja  
Kirsi Virkkunen, työnohjaaja, ryhmätaideterapeutti, kirjallisuusterapiaohjaaja, Luova Uniohjaaja® 

KIRJALLISUUSTERAPIARYHMIEN OHJAAJAT

Katja Hero, TM, seurakuntapastori, kirjallisuusterapeutti  
Eeva Nopsanen, psykiatrinen erikoissairaanhoitaja, ryhmäterapeutti, perheterapeutti, kirjallisuusterapeutti  
Kristina Svensson, FM, opettaja, kirjallisuusterapiaohjaaja, ekspressiivinen taideterapeutti

KOULUTUKSEEN HAKEMINEN JA HINTA

4 300 euroa + voimassa oleva alv. Koulutusmaksu suoritetaan neljässä yhtä suuressa erässä koulutuksen aikana. Koulutuksen hinta sisältää koulutusprosessin ohjauksen, opetuksen lähiopetusjaksojen koulutuspäivissä ja aloituskahvin kunkin opetusjakson 1. päivänä, ryhmätyönohjauksen (12 t/ryhmä), yksilötyönohjauksen (3 t/opiskelija) ja kirjallisuusterapiaryhmät (14 t/ryhmä). Yksilötyönohjauksen käytännön järjestelyt (aikataulu ja tila) eivät sisälly koulutuksen hintaan. 

Koulutukseen haetaan HY+:n verkkosivuilla osoitteessa hyplus.helsinki.fi/kirjallisuusterapia 2.3.2025 mennessä.   
Hakijan tulee täyttää myös erillinen, taustatietoja koskeva lomake. Hakemusten perusteella hakijat kutsutaan valintahaastatteluun Helsinkiin. 

Koulutukseen on hakumenettely ja valintahaastattelut, joten ilmoittautuminen ja paikan vastaanottaminen ovat sitovia. Koulutukseen otetaan enintään 24 osallistujaa.

JÄRJESTÄJÄT

Koulutuksen järjestävät Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ ja Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry.

Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin.

”Kirjallisuusterapia tarjoaa keinoja niin lasten, nuorten ja aikuisten kuin ikäihmistenkin elämän haasteellisten asioiden käsittelyyn ja hyvinvoinnin tukemiseen. Runot, novellit, sadut ja monet muut tekstit, myös itse kirjoitetut, antavat mahdollisuuden tarkastella kokemuksia ja tunteita turvallisesti, monipuolisesti ja luovasti”, kuvailee koulutuksen johtaja, psykoterapeutti, kirjallisuusterapeutti Silja Mäki.

Kuva: Ari-Veikko Peltonen

Opiskelijoiden kommentteja edellisistä koulutuksista:  
”Kannustava ja asiantunteva ohjaus tuki hyvin koulutusprosessia.”  
”Koulutus oli onnistunut ja tasapainoinen kokonaisuus.”  
”Koulutuksen aiheet olivat mielenkiintoisia.”  
”Koulutuksessa ehdottoman huiput kouluttajat.”  
”Luennoitsijat olivat osaavia ja innostavia.”  
”Parasta oli toimiva, luottamuksellinen ryhmä ja muiden kokemukset.”  
”Työn ohessa tehty koulutus oli rankka, mutta kyllä kannatti!”

 

Ilmoittautuminen
Ajankohta

11.4.2025–13.6.2026

Hinta
4 300  (+alv/vat 24%)
(yht. 5 332 )

!

Koulutukseen haetaan HY+:n verkkosivuilla lähiviikkoina avautuvalla hakulomakkeella 2.3.2025 mennessä.

Hakijan tulee täyttää myös erillinen, taustatietoja koskeva lomake. Hakemusten perusteella hakijat kutsutaan valintahaastatteluun Helsinkiin. Koulutukseen on hakumenettely ja valintahaastattelut, joten ilmoittautuminen ja paikan vastaanottaminen ovat sitovia. Koulutukseen otetaan enintään 24 opiskelijaa.

Ota yhteyttä
Kirsi Lindqvist
+358 50 588 0750
kirsi.lindqvist@hyplus.fi
Anja Loikkanen
+358 50 588 0754
anja.loikkanen@hyplus.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista