Opetusalan kehittäminen

Kokemuksemme opetustoimen henkilöstökoulutusten suunnittelusta, toteutuksesta ja järjestämisestä on pitkä ja laaja-alainen. Monipuoliset opetusalan koulutuksemme pätevöittävät opettajia ja vahvistavat opetushenkilöstön osaamista. Opetusalan täydennyskoulutuksemme perustuvat käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tutkimustietoon. Katso myös Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä -erikoistumiskoulutus (60 op) ja Uusi peruskoulu -ohjelman mukaiset täydennyskoulutukset.
Oletko kiinnostunut räätälöidystä koulutuksesta organisaatiollesi? Tutustu koulutuksiin yrityksille ja julkissektorille.

 


Varhaiskasvatuksen videopalvelu

Varhaiskasvatuksen videopalvelu on kunnille ja kuntien varhaiskasvattajille suunnattu, viikoittainen täydennyskoulutuspaketti sähköisessä muodossa. Se sisältää sekä teoriaa että käytännön lähestymistapoja ammatillisen osaamisen kehittämiseen varhaiskasvatuksen opetussuunnitelman mukaisista aiheista. Varhaiskasvatuksen videopalvelu on helppo hankkia vuodeksi kerrallaan koko kunnan varhaiskasvattajien ja varhaiskasvatuksen hallintohenkilökunnan käyttöön. Tutustu videopalveluun ja ota yhteyttä!
Lue lisää

Uusi peruskoulu -ohjelman mukaisia täydennyskoulutuksia

Peruskoulun uudistamiseen tähtäävä Uusi peruskoulu -ohjelma julkaistiin syksyllä 2016 ja se on yksi hallituksen kärkihankkeista. Ohjelmassa uudelle peruskoululle on määritelty kolme tavoitetta: oppijalähtöisyys, maailman parhaat opettajat sekä avoin ja yhteisöllinen toimintakulttuuri. Uusi peruskoulu -ohjelmaa tuetaan 90 miljoonalla eurolla kolmen vuoden aikana ja tästä satsauksesta valtaosa käytetään opettajien osaamisen vahvistamiseen.
Lue lisää

Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä

Opettajille suunnattu erikoistumiskoulutus tarjoaa erinomaisen väylän oman työn ja työyhteisön kehittämiseen digitaalisten ympäristöjen parissa. Erikoistumiskoulutus on uusi pitkäkestoinen (60 op) koulutusmuoto, joka uudistaa ja täydentää perinteistä täydennyskoulutusta ja tarjoaa ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistävää osaamista jo työelämässä toimineille opettajille.
Lue lisää

Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+

PL 53 (Fabianinkatu 32)
00014 Helsingin yliopisto

Vaihde: 0294 1911


Yhteystiedot

Meistä

Tietosuoja

HY+ Moodle


Siirry tilaamaan uutiskirje!


Koulutusta organisaatioille

Räätälöidyissä koulutuksissamme käytössänne on koko maailma. Tilaa mitä tarvitset, me toimitamme. Voit myös pyytää meiltä apua, jolloin selvitämme organisaatiosi koulutustarpeet ja ehdotamme kehittämiskohteita. Organisaatiokohtainen, vain teidän tarpeisiinne suunniteltu koulutus on keino kehittyä juuri siinä ja siellä, missä sinä tai organisaatiosi haluatte.

Koulutukset yrityksille

Koulutukset julkissektorille

Iskikö tiedonjano?

Kiinnostuitko uuden oppimisesta?
Haluatko pitää osaamisesi ajan tasalla ja virkistyä ammatillisesti?

Kyllä! Haluan lisää tietoa!