Opetusala

Opetusalan koulutuksissa keskitytään muun muassa tieto- ja viestintäteknologiseen osaamiseen ja digitalisaatioon, pedagogiseen osaamiseen ja aineenhallinnan kehittämiseen, monikulttuurisuuteen sekä oppilaitosjohtamiseen. Kokemuksemme opetusalan kouluttajana on pitkä ja teemme tiiviisti yhteistyötä Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan kanssa. Koulutuksissamme painottuu opetusalan kehittäminen. Katso myös Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä -erikoistumiskoulutus (60 op) ja Uusi peruskoulu -ohjelman mukaiset täydennyskoulutukset.

 


Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä

Opettajille suunnattu erikoistumiskoulutus tarjoaa erinomaisen väylän oman työn ja työyhteisön kehittämiseen digitaalisten ympäristöjen parissa. Erikoistumiskoulutus on uusi pitkäkestoinen (60 op) koulutusmuoto, joka uudistaa ja täydentää perinteistä täydennyskoulutusta ja tarjoaa ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistävää osaamista jo työelämässä toimineille opettajille. Seuraava erikoistumiskoulutus käynnistyy elokuussa 2018. Hakuaika koulutukseen on 1.2.–22.3.2018.
Lue lisää

Uusi peruskoulu -ohjelman mukaisia täydennyskoulutuksia

Peruskoulun uudistamiseen tähtäävä Uusi peruskoulu -ohjelma julkaistiin syksyllä 2016 ja se on yksi hallituksen kärkihankkeista. Ohjelmassa uudelle peruskoululle on määritelty kolme tavoitetta: oppijalähtöisyys, maailman parhaat opettajat sekä avoin ja yhteisöllinen toimintakulttuuri. Uusi peruskoulu -ohjelmaa tuetaan 90 miljoonalla eurolla kolmen vuoden aikana ja tästä satsauksesta valtaosa käytetään opettajien osaamisen vahvistamiseen.
Lue lisää

Koulutukset

Koulutusta organisaatioille

Räätälöidyissä koulutuksissamme käytössänne on koko maailma. Tilaa mitä tarvitset, me toimitamme. Voit myös pyytää meiltä apua, jolloin selvitämme organisaatiosi koulutustarpeet ja ehdotamme kehittämiskohteita. Organisaatiokohtainen, vain teidän tarpeisiinne suunniteltu koulutus on keino kehittyä juuri siinä ja siellä, missä sinä tai organisaatiosi haluatte.

Koulutukset yrityksille

Koulutukset julkissektorille

Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+

PL 53 (Fabianinkatu 32)
00014 Helsingin yliopisto

Vaihde: 0294 1911


Yhteystiedot

Laskutustiedot

Meistä

Iskikö tiedonjano?

Kiinnostuitko uuden oppimisesta?
Haluatko pitää osaamisesi ajan tasalla ja virkistyä ammatillisesti?

Kyllä! Haluan lisää tietoa!