FI | SV | EN

Kohti digiloikkaa – uusi erikoistumiskoulutus opettajille

Peruskoulun uudistaminen, oppimisympäristöjen kehittäminen ja opettajien osaamisen kehittäminen ovat keskeisiä sisältöjä hallituksen kärkihankkeessa, jonka tavoitteena on tehdä Suomesta modernin ja innostavan oppimisen kärkimaa. Kärkihankkeiden avulla pyritään uudistamaan osaamista ja koulutusta vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin, ja yksi keino vastata tähän haasteeseen ovat pitkäkestoiset, jo työelämässä toimiville suunnatut erikoistumiskoulutukset.

Uusi pedagogiikka, uudet oppimisympäristöt ja opetuksen digitalisoituminen ovat keskeisiä teemoja niin osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeessa kuin Helsingin yliopistossa käynnistyvässä uudessa Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä (60 op) -erikoistumiskoulutuksessa. Vuoden 2017 alussa käynnistyvä erikoistumiskoulutus on suunnattu opettajille ja se tarjoaa erinomaisen väylän oman työn sekä koulu- ja työyhteisön kehittämiseen digitaalisten ympäristöjen parissa.

Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä -erikoistumiskoulutuksen suorittaneet opettajat ovat tulevaisuuden oppimisen asiantuntijoita ja uusissa oppimisympäristöissä toimimisen edelläkävijöitä. Koulutuksen suoritettuaan opettaja ymmärtää digitalisoituvan yhteiskunnan mukanaan tuomat haasteet ja mahdollisuudet ja osaa soveltaa tätä tietoa oppimisympäristöjen ja oppimateriaalien kehittämisessä, arvioinnissa, koulun toiminnan kokonaisvaltaisessa kehittämisessä sekä kansallisten ja kansainvälisten yhteistyöverkostojen toiminnassa. Koulutuksen aikana osallistujat saavat viimeisimpään tutkimustietoon perustuvat valmiudet oppimisympäristöjen, digitaalisten sovellusten ja muiden oppimateriaalien kehittämiseen.

Erikoistumiskoulutus on suunnattu jo työelämässä toimineille opettajille ja koulutukseen voivat hakea sekä luokan- että aineenopettajat. Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena työn ohessa ja koulutus kestää noin 1,5 vuotta. Koulutus on maksullista ja sen suorittamiseen voi hakea esimerkiksi aikuiskoulutustukea.

 

Seuraava koulutus on suunnitteilla!

Tutustu tarkemmin ja hae mukaan!

 

Suosituimmat sisällöt

Uusimmat Blogit

Lue seuraavaksi