FI | SV | EN

Kimmo Kärpijoki HY+:n uudeksi toimitusjohtajaksi

Helsingin yliopiston täydennyskoulutusyhtiö HY+ Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu FM Kimmo Kärpijoki.

Kimmo Kärpijoki on toiminut HY+:n senior sales executiven tehtävässä vuodesta 2017 alkaen. Hän on hoitanut myös yhtiön toimitusjohtajan tehtävää väliaikaisesti kevään 2019 ajan.

‒ Lämpimät onnittelumme Kimmolle! Valintaprosessi oli hyvin perusteellinen, ja Kimmo vakuutti meidät erinomaisilla taidoillaan ja osaamisellaan, HY+:n hallituksen puheenjohtaja Leena Paananen sanoo.

Kimmo Kärpijoen vahvuutena on myös, että hän tuntee yrityksen henkilöstön, yliopiston eri tiedekuntien mahdollisuudet osaamisen kasvattamisessa ja kansainväliset koulutusmarkkinat.

Leena Paanasen mukaan kansainvälisen koulutuksen kysyntä on vahvaa, ja Suomessa jatkuvan oppimisen tärkeys tiedostetaan entistä paremmin. Liiketoiminnan kasvattamiselle on siis hyvät edellytykset.

‒ Kiitän valitsijoita luottamuksesta. Uskon, että yhdessä HY+:n taitavan ja kokeneen henkilöstön kanssa onnistumme kasvattamaan entisestään tätä merkityksellistä työtä tekevää yritystä, Kimmo Kärpijoki sanoo.

Avoinna ollutta toimitusjohtajan tehtävää haki 140 henkilöä.

Leena Paananen
HY+:n hallituksen puheenjohtaja

Lisätietoja antaa:

Leena Paananen, leena.paananen@ovia.fi, p. 040 501 2921

Kimmo Kärpijoki, kimmo.karpijoki@helsinki.fi, p. 050 311 6611

 

Kimmo Kärpijoki blir ny VD för HY+

FM Kimmo Kärpijoki har valts till ny VD för Helsingfors universitets fortbildningsbolag HY+ Ab.

Kärpijoki har arbetat som senior sales executive vid bolaget sedan 2017. Under våren 2019 har han även tillfälligt skött uppgiften som bolagets VD.

‒ Varma gratulationer till Kimmo! Rekryteringsprocessen var mycket grundlig, och Kimmo övertygade oss med sina utmärkta kunskaper och sin kompetens, säger Leena Paananen, ordförande för HY+ styrelse.

En av Kimmo Kärpijokis styrkor är också att han känner företagets personal, universitetets olika fakulteters möjligheter för kompetensökning samt den internationella utbildningsmarknaden.

Enligt Leena Paananen finns det mycket efterfrågan på internationell utbildning, och i Finland har medvetenheten om vikten av livslångt lärande ökat. Med andra ord finns har affärsverksamheten goda förutsättningar att växa.

‒ Jag tackar för förtroendet. Jag tror att vi tillsammans med HY+ skickliga och erfarna personal kommer att lyckas få företaget och dess viktiga arbete att växa allt mer, säger Kimmo Kärpijoki.

140 personer ansökte om anställningen som VD.

Leena Paananen
Ordförande för HY+ styrelse

Mer information ges av:

Leena Paananen, leena.paananen@ovia.fi, tfn 040 501 2921

Kimmo Kärpijoki, kimmo.karpijoki@helsinki.fi, tfn 050 311 6611

Suosituimmat sisällöt

Uusimmat Blogit

Lue seuraavaksi