FI | SV | EN

Itsemääräämisoikeudesta muistifoorumissa

Itsemääräämisoikeuden kysymykset keräsi Muistifoorumille suuren joukon asiantuntijoita

Perjantaina 2.10. järjestettiin XIX Valtakunnallinen muistifoorumi, johon osallistui lähes 140 muistisairaiden kanssa toimivaa asiantuntijaa. Päivän kuluessa teemaa käsiteltiin monipuolisesti eri näkökulmista lainsäädännön tilanteesta hoidon eettisiin ja arjen hoitotilanteiden kysymyksiin.

Lakiesitys itsemääräämisoikeudesta raukesi edellisen hallituskauden päätteeksi. Lain tavoitteena oli edistää asiakkaiden/potilaiden itsemääräämisoikeutta sekä ennaltaehkäistä ja vähentää rajoitustoimenpiteiden käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Perheoikeuden dosentti Anna Mäki-Petäjä-Leinonen totesi, että vaikka tällä hetkellä ei ole varmaa tietoa, kuinka lain kanssa jatkossa edetään, asioista kannattaa puhua ja käytäntöjä suunnitella jo nyt, koska laki todennäköisesti tulee jossain vaiheessa. Lakiehdotukseen voi tutustua sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilta löytyvästä muistiosta.

Seminaarin esityksissä korostui monin tavoin, että muistisairaanakin voi viettää monipuolista hyvää elämää. Syyn löytyminen oireille ja diagnoosin saaminen on yleensä helpotus sekä sairastuneelle että omaisille. Hyvää arkea luodaan muistamalla jokapäiväisissä kohtaamissa muistisairaan ihmisen oikeus itsemääräämiseen ja miettimällä kuinka sitä voidaan eri tilanteissa tukea kaikkien osapuolten turvallisuus taaten. Niin muistisairaalle kuin kenelle tahansa meistä on tärkeää kokea tulevansa kohdatuksi normaalina, tarpeellisena ihmisenä. Arjen toimintoja mietittäessä on hyvä muistaa, että muistisairaalla ihmisellä on ihan samoja ilon ja nautinnon lähteitä kuin, mistä esimerkiksi suomalaiset yleensäkin nauttivat.  Omaisilla ja hoitohenkilökunnalla on tärkeä rooli kunnioittavan ja aidosti kuuntelevan vuorovaikutuksen luomisessa.

Muistifoorumissa jaetun Vuoden muistiteko -tunnustuspalkinnon saivat dosentti Ulla Eloniemi-Sulkava ja emeritusprofessori, neurologi, geriatri Raimo Sulkava. Lämpimät onnittelut!

Suosituimmat sisällöt

Uusimmat Blogit

Lue seuraavaksi