FI | SV | EN

Inspiraatiota ja uusia ideoita kirjoittamisen opettamiseen

Kirjoitustaidot ovat modernissa maailmassa entistä tärkeämpiä niin yksilöllisellä kuin yhteiskunnallisellakin tasolla. Ne ovat itseilmaisun, oppimisen ja työelämätaitojen sekä yhteiskunnallisen aktiivisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien perusta.

Siksi on ratkaisevaa, että jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kehittää koulupolun aikana kirjoitustaitojaan itsenäiseen ja omaehtoiseen ilmaisuun ja osallistumiseen. Viime aikoina on kuitenkin havaittu, että perusopetusikäisten kirjoitustaidot eivät kehity koulupolun aikana toivottavalla tavalla ja taidoissa on selvää eriytymistä.

Kirjoittamisen opettamiseen pyritään löytämään uudenlaisia ratkaisuja HY+:ssa käynnissä olevassa hankkeessa KERTOVA − Työpajamenetelmä kirjoittamisen opettamiseen. Syyskuussa alkaa hankkeen Kirjoittamisen vertaismentorointikoulutus esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion opettajille, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan kirjoittamisen opettamisen asiantuntijoina ja mentoreina omassa koulussaan tai lähialueellaan.

Viime keväänä hankkeessa järjestettiin kirjoittamisen työpajamenetelmäkoulutuksia, joista yhteen osallistui Helsingin aikuislukion äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja Sanna Ravi.

”Kevään koulutus osui minulle juuri täydelliseen tilanteeseen”, Ravi kertoo. Hän olin työstämässä äidinkielen ja kirjallisuuden opetusmateriaalia Opetushallituksen rahoittamassa Pääkaupunkiseudun lukio-opettajat digitaalisen oppimateriaalin tuottajina -hankkeessa.

”Meitä mukaan lähteneitä oppimateriaalin tekijöitä kannustettiin kokeilemaan rohkeasti jotain uutta näkökulmaa”, Ravi kuvailee. ”Kirjoittamisen työpajasta sain runsaasti ideoita opetusmateriaaliin, esimerkiksi idean mentoritekstien systemaattisesta käyttämisestä.”

Koulutuksen inspiroimana Ravi kehitti opettajan oppaan Kirjanmerkki − analyyttisen kirjoittamisen paja, jota voi hyödyntää uuden opetussuunnitelman myötä sellaisenaan tai poimia sieltä yksittäisiä opetusideoita. Oppaasta löytyy runsaasti opetusvideoita, opetusdioja, tekstejä ja niihin liittyviä harjoituksia sekä digitaalisia opetustauluja.

Oppaan verkkomateriaalissa mentoritekstit ovat Ravin mukaan keskeisiä sekä sisältötiedon että kirjoitustaidon opettamisessa ja oppimisessa. Mutta mitä mentoritekstillä oikeastaan tarkoitetaan? HY+:n hankkeen kouluttaja Johanna Pentikäinen kertoo sen olevan mikä tahansa sellainen toinen teksti, joka inspiroi ja auttaa kirjoittamisessa.

Pentikäisen mukaan mentoritekstistä voi ottaa mallia suoranaisesti, tai se voi olla sisällön, tyylin tai esimerkiksi kirjoittajan asenteen vuoksi kirjoittajalle innostava.

”On tärkeää, että jokainen kirjoittaja löytää itselleen sopivia mentoritekstejä”, Pentikäinen tähdentää. ”Mentoritekstit osallistavat kirjoitettuun kulttuuriin, ja ne auttavat kirjoittajaa tavoittamaan oman kirjoittajan äänensä.”

Pentikäisen mukaan kirjoittamisen opetuksen tavoitteena on herättää havaitsemaan, mitä kaikkea teksteillä voidaan tehdä. Se liittyy kirjoittajan identiteettiin: siihen, kuka hän on, mitä hän tavoittelee ja kuinka tekstit voivat auttaa häntä pääsemään tavoitteisiinsa.

”Jos on tavoitteita, on myös tarinoita”, Pentikäinen toteaa. ”Kirjoittamisen opettajan tärkeänä tehtävänä on välittää ymmärrys siitä, että jokaisen ääni on tärkeä ja jokaisella on tarina kerrottavana.”

Ravi kertoo saaneensa kevään koulutuksesta ja siellä käytetyistä materiaaleista oppimateriaali-ideoiden lisäksi tukea ja vahvistusta omille kirjoittamisen oppimista ja opettamista koskeville ajatuksilleen. Myös syksyn koulutuksen tarkoituksena on antaa osallistujille uutta inspiraatiota työhön kirjoittamisen opettajina.

Koulutuksessa on Pentikäisen mukaan luvassa oman osaamisen syventämistä, ammatillisen identiteetin tutkailemista erityisesti kirjoittamisen opetuksen näkökulmasta sekä sen pohtimista, kuinka osaamista voi kehittää yhdessä omien vertaisten kanssa.

”Aivan kuten mentoritekstit, myös ihmiset inspiroivat ja auttavat toisia oppimaan uutta. Yhteistyö ja oman osaamisen jakaminen on tärkeää myös oman kehittymisen näkökulmasta”, Pentikäinen kiteyttää.

Kirjoittaja: Saara Kankainen

 

Kirjoittamisen vertaismentorointikoulutus on Opetushallituksen rahoittama ja kohderyhmään kuuluville osallistujille maksuton. Tutustu koulutukseen ja ilmoittaudu mukaan!

Suosituimmat sisällöt

Uusimmat Blogit

Lue seuraavaksi