FI | SV | EN

Hyvinvointia luonnosta – ympäristöalan johdantokurssista apua työssä jaksamiseen

Maaliskuussa avattu ympäristöalan johdantokurssi Ymmärrä ympäristöä – johdatus ympäristöalan ajankohtaisiin kysymyksiin tarjoaa monitieteisen näkökulman ympäristökysymyksiin. Lahden ympäristöpääkaupunkivuoden kunniaksi järjestettävä maksuton verkkokurssi antaa koulutuksen ja osaamisen täydentämisen lisäksi hyödyllistä tietoa esimerkiksi toimisto- tai etätyötä tekevien hyvinvoinnin tueksi.

Lahtelaista ympäristöalan ja kestävän kehityksen korkeakouluosaamista yhteen kokoava verkkokurssi Ymmärrä ympäristöä – johdatus ympäristöalan ajankohtaisiin kysymyksiin liittyy Lahdessa toimivien korkeakoulujen eli Helsingin yliopiston, LUT-yliopiston sekä LAB-ammattikorkeakoulun yhdessä rakentamaan Näkökulmia ympäristökysymyksiin -opintotarjottimeen.

Maksuttomalle ja kaikille avoimelle johdantokurssille osallistuvat pääsevät perehtymään laaja-alaisesti erilaisiin teemoihin, joihin kuuluvat niin kestävä kehitys, kiertotalous ja kaupunkiympäristöjen merkitys kuin luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutukset.

Ympäristöosaaminen on hyödyksi kaikille

Ympäristöteemat, kuten kestävä kehitys ja kiertotalous, ovat yhä suurempi osa jokapäiväistä yhteiskunnallista keskustelua. Ympäristöala ja kestävän kehityksen tarpeen tiedostaminen koskettavat jatkuvasti enemmän kaikkia organisaatioita ja yrityksiä sekä erilaisia oppilaitoksia opetussuunnitelmineen.

Yrityksiltä edellytetään selkeitä ja läpinäkyviä linjauksia liiketoimintansa kestävyydestä ja vastuullisuudesta. Moni pohtii arkisten toimiensa ympäristöseurauksia ja omia mahdollisuuksia tehdä ympäristön kannalta kestävämpiä kulutusvalintoja. Vastuuta riittää jaettavaksi ja ongelmia ratkaistaviksi.

”Jokaisella on hyvä olla perusymmärrys ympäristöalasta”, HY+:n kehittämispäällikkö Riitta Aho summaa. Hänen mukaansa erilaisten ympäristöteemojen perusteiden ymmärtämistä edellytetään jatkuvasti enemmän työelämässä.

HY+:n tarjoaman johdantokurssin tarkoitus on avata ympäristöalan teemoja yleissivistävästi ja yleistajuisesti. Kurssin kaikkiaan yhdeksän eri teemaa antavat hyödyllisiä ideoita ja täydentävää osaamista muun muassa yrityksien ja oppilaitoksien edustajille.

”Yritykset voivat hyödyntää kurssia, kuten sillä esiteltäviä kestävyysteemoja, alastaan riippumatta henkilöstönsä kehittämisessä”, Aho kertoo.

Samaan aikaan kurssista on iloa myös ihmisille, jotka haluavat ymmärtää paremmin ympäristön suhdetta terveyteen ja hyvinvointiin. Kurssille ovat tervetulleita esimerkiksi toimistotyöläiset ja etätyötä tekevät, joille kurssi voi antaa uutta, tärkeää näkökulmaa työssä jaksamiseen ja palautumiseen.

Stressin ja kiireen värittämänä aikana, jossa työuupumuskokemukset nousevat jatkuvasti uutisotsikoihin, luonnon terveysvaikutuksien ymmärtäminen on ajankohtaisempaa kuin koskaan. Lisäksi pandemia-aika on tuonut työn konkreettisesti kotiin, kun monet toimistot ovat sulkeneet ovensa etätyösuositusten takia.

”Esimerkiksi etätyötä tekevien on tärkeää päästä pois neljän seinän sisältä niin fyysisesti kuin henkisesti”, sanoo johdantokurssin yhtenä asiantuntijana toimiva akatemiatutkija ja dosentti Riikka Puhakka Helsingin yliopistosta.

Työhyvinvointia luonnossa oleskelemisesta

Toisinaan voi olla helppoa unohtaa, että meillä kaikilla on maksuton pääsy paikkaan, jossa huoltaa mieltä ja kehoa – luontoon.

Luonto tarjoaa kävijälleen monia arkea tasapainottavia, työssä jaksamiseen ja työstä palautumiseen kytkeytyviä vaikutuksia. Hyvinvointiteemat on siksi koettu tärkeiksi sisällyttää johdantokurssille.

”Luonnossa oleskelemisen psyykkisiin vaikutuksiin kuuluu muun muassa mielialan parantuminen ja yleisen henkisen hyvinvoinnin lisääntyminen. Luonnolla on myös henkistä uupumusta vähentävä sekä tarkkaavaisuutta ja keskittymiskykyä parantava vaikutus”, Puhakka kertoo.

Lista luonnon terveysvaikutuksista on pitkä. Fysiologisten vaikutuksien osalta Puhakka luettelee muun muassa verenpaineen, sydämen sykkeen ja lihasjännityksen alenemisen. Ajan viettämisen luonnossa on todettu vähentävän myös stressihormoni kortisolin määrää elimistössä ja altistavan ihmisiä immuunipuolustuksen kannalta keskeiselle ympäristön mikrobiomille.

Riittävän liikuntamäärän ylläpitäminen on myös tärkeää istumatyötä tekeville. Puhakan mukaan luonto motivoi ihmisiä liikkumaan, millä on terveyden ja yleisen jaksamisen kannalta myönteisiä vaikutuksia.

Työpäivän jälkeisten, palauttavien kävelylenkkien lisäksi luonnossa liikkumisen terveysvaikutuksia voi hyödyntää työpäivien aikana. Puhakka mainitsee muun muassa suosituiksi tulleet kävelypalaverit, joiden avulla työpäivään voi lisätä aktiivisuutta ja arkea piristävää vaihtelua.

”Arvioisin, että luonnon tarjoamia apuja esimerkiksi stressistä palautumiseen hyödynnetään vielä melko vähän suomalaisessa työelämässä. Potentiaalia olisi varmasti paljon enemmän”, hän kertoo.

Puhakka mainitsee myös virtuaaliluonnon roolin tulevaisuuden työhyvinvoinnissa. Erilaiset virtuaaliset luontoympäristöt voivat tarjota uudenlaisia mahdollisuuksia työhyvinvoinnin lisäämiseen.

Ymmärrä ympäristöä -johdantokurssi herättelee pohtimaan luonnon merkitystä omalle hyvinvoinnille. Tutkimukseen pohjautuva tieto kannustaa ideoimaan, miten voisi itse hyödyntää luonnon tarjoamia hyvinvointivaikutuksia omassa arjessa yhä paremmin.

Pandemia-aika on lisännyt luonnossa liikkumista

Jo yli vuoden päällä ollut poikkeuksellinen pandemia-aika rajoituksineen on saanut ihmiset viihtymään luonnossa entistä paremmin. Erilaiset rajoitukset ovat vaikuttaneet myös sosiaaliseen elämään, ja luonnosta on tullut muuttuneen arjen keskellä entistä tärkeämpi kohtaamispaikka.

Moni muistaa viime vuodelta uutisotsikot ruuhkautuneista kansallispuistoista. Niiden kävijämäärät ovat nousseet viime vuoden aikana. Myös mökkeilyn ja retkeilyn kasvanut suosio näyttää jatkuvan.

Kurssilla käydään läpi myös luonnon sosiaalisia vaikutuksia. Luonnossa liikkumisen on todettu vahvistavan sosiaalisia siteitä esimerkiksi perheiden ja yhteisöjen välillä.

Toisaalta luonto antaa mahdollisuuden myös monen kaipaamalle yksinololle ja rauhoittumiselle. Vaikka poikkeusaika on ajanut ihmisiä yksinäisyyteen, moni kaipaa omaa rauhaa tilanteessa, jossa koko perhe työskentelee ja opiskelee kotona.

”Luonto auttaa jaksamaan ja kestämään tätä vaikeaa tilannetta”, Puhakka sanoo.

Hän kuitenkin muistuttaa, ettei pandemia-aika ole yksin luonnossa vietettävän ajan kasvamisen takana, vaan luonto ja hyvinvointi ovat olleet trendejä jo pidempään. Poikkeuksellinen aika on nostanut tarpeen luonnossa liikkumiseen entistä näkyvämmin esille.

Luontoon helposti myös kaupungissa

Luonnossa liikkumisesta ei ole syytä ottaa arkeen uutta stressinaihetta, sillä jo pienelläkin määrällä on terveyden ja hyvinvoinnin kannalta positiivisia vaikutuksia.

Luonnonvarakeskuksen (LUKE) Virtuaaliluontoympäristöt työhyvinvoinnin voimavarana -hankkeen loppuraportin mukaan luonnon elvyttävä vaikutus on huomattavissa, kun lähiviheralueita käytetään vähintään viisi tuntia kuukaudessa tai kun kaupungin ulkopuolisilla luontokohteilla vieraillaan kuukausittain vähintään kahdesti. Samaisen raportin mukaan jo pelkästään luontokuvien katselemisella on stressistä palauttavia ja kognitiivista suorituskykyä tehostavia vaikutuksia.

“Suomalaisilla on mahdollisuus päästä luontoon helposti. Siellä saa myös edelleen liikkua koronarajoituksista huolimatta”, Aho muistuttaa.

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) mukaan Suomen kaupungeissa on viheralueita huomattavasti enemmän kuin Euroopan kaupungeissa yhteensä. Viheralueet ovat tärkeitä esimerkiksi puiden tuottaman hapen ja niiden sitoman hiilidioksidin kannalta. Ne eristävät melua ja toimivat haitallisten hiukkaspäästöjen kerääjinä.

Samaan aikaan viheralueilla on tärkeä rooli ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden parantamisessa. Myös kaupunkien viheralueille ja niiden turvaamisen tärkeydelle on varattu johdantokurssilta oma osionsa.

Luonto on suomalaisia lähellä – niin henkisesti kuin fyysisesti. Puhdas luonto on ollut perinteisesti Suomen käyntikortti maailmalla ja osa maamme brändiä. Suomalaiset viihtyvät luonnossa ja sinne on helppoa päästä myös kaupungeista.

”Keräämäni aineiston perusteella monet helsinkiläisetkin kokevat, että luontoa, jonne mennä, on riittävästi ja sinne pääsee helposti”, Puhakka kertoo.

Suomessa asuvilla on kansainvälisesti tarkasteltuna ainutlaatuinen mahdollisuus nauttia luonnosta ja sen terveyshyödyistä. Monipuoliseen ympäristöömme kannattaa siis tutustua jo pelkästään oman hyvinvoinnin ja terveyden parantamisen näkökulmasta.

Teksti: Saana Lehtinen

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan maksuttomalle Ymmärrä ympäristöä – johdatus ympäristöalan ajankohtaisiin kysymyksiin -verkkokurssille!

Suosituimmat sisällöt

Uusimmat Blogit

Lue seuraavaksi