FI | SV | EN

Generalistikin työllistyy

”Mikä susta sitten tulee?” on kysymys, jota kuulin usein, kun kerroin opiskelevani suomen kieltä yliopistossa. Kyselemisen lisäksi monet olettivat ainoan uravaihtoehtoni olevan äidinkielenopettaja, mihin totesin aina sinnikkäästi, että suomen kieltä opiskelevasta voi tulla vaikka mitä muutakin. En kuitenkaan osannut ainakaan opintojen alkuvaiheessa kertoa näitä muita vaihtoehtoja kovinkaan kattavasti. Ajoittain myös oma usko uramahdollisuuksien runsaudesta alkoi hiipua.

Työuran pohtiminen olikin uutena opiskelijana varsin haastavaa, ja muualta tulleet käsitykset vaikuttivat asenteisiin ja uskomuksiin työllistymismahdollisuuksista melko paljon. Silloin olisi ollut hyötyä töissä.fi-verkkopalvelusta, josta löytyy datavisualisoinnin keinoin esitettyä korkeakoulujen uraseurantatietoa sekä valmistuneiden itse kirjoittamia uratarinoita.

Kun aloin työskennellä HY+:ssa viestintätehtävissä, yksi itseäni eniten innostavista hankkeista oli Töissä.fi. Hankkeessa tuotettu verkkopalvelu, töissä.fi-sivusto, on suunniteltu alun perin pitkälti generalistialat mielessä. Haluttiin osoittaa, että sellaisiakin aloja, joista ei valmistuta tiettyyn ammattiin, kannattaa opiskella ja niiden ansiosta voi työllistyä hyvin monenlaisiin tehtäviin. Tällaista verkkosivua olisin opiskelijana itsekin kaivannut!

Töissä.fi-sivusto kertoo suomen kielen pääaineesta valmistuneiden työskentelevän lukuisissa eri tehtävissä, kuten toimittajana, tiedottajana, viestinnän suunnittelijana, sisällöntuottajana, kääntäjänä, kouluttajana, yliopiston lehtorina, kehityspäällikkönä, toiminnanjohtajana ja pakolaisohjaajana vain muutaman mainitakseni. Oli kannustavaa huomata, että pelkästään töissä.fi-sivulta löytyvän tiedon pohjalta voidaan todeta suomen kielen pääaineesta valmistuneiden työllistyneen monipuolisesti erilaisiin tehtäviin.

Uskon että töissä.fi-sivusta olisi ollut hyötyä myös silloin, kun vasta mietin, mitä alaa hakisin opiskelemaan. Suuntasin korkeakouluopintoihin pitkälti fiilispohjalta. Kielet, niin vieraat kuin oma äidinkielikin, olivat aina kiinnostaneet, joten päädyin opiskelemaan suomea. Tuntuman pohjalta tehty valinta vaikutti ja vaikuttaa nyt valmistumisen jälkeenkin oikealta, mutta varmuus urasuunnasta jo ennen opintoihin hakeutumista olisi ollut paikallaan.

Töissä.fi-sivulta tietoa saa myös siitä, millaisilla opinnoilla johonkin tiettyyn ammattiin on päädytty. Näin ollen palvelusta on apua myös silloin, kun tulevaisuudessa siintävä haaveammatti on jo mielessä, mutta ei ole täysin varma, mitä kannattaisi opiskella päästäkseen tavoitteeseen.

Töissä.fi-sivulta löytyvistä valmistuneiden itse kirjoittamista uratarinoista saa erinomaisia vinkkejä työelämään. Niitä on innostavaa lukea, vaikka olisi itse jo valmistunut. ”Ohjaa työelämässä itseäsi aktiivisesti siihen suuntaan, mihin haluat edetä, älä jää paikallesi, ellet itse siitä nauti”, toteaa esimerkiksi tietojenkäsittelytiedettä opiskellut Lasse. Moni uratarinansa kertonut korostaa muun muassa sosiaalisten taitojen, verkostoitumisen ja oman osaamisen ylläpitämisen merkitystä työelämässä.

”Opinnoissa kannattaa painottaa tulevaisuuden taitoja ja käyttää aikaa pohtimalla, mitkä ovat juuri sinun vahvuutesi ja miten opit parhaiten lisää”, kertoo sosiaalialaa opiskellut Tiina uratarinassaan. Oman osaamisen ja vahvuuksien pohtimisen avuksi Töissä.fi-hankkeessa on kehitetty toinenkin verkkopalvelu, urapolulla.fi. Palvelu sisältää urakyselyn, tehtäviä eri teemoista ja syventäviä harjoituksia. Urapolulla.fi-sivulle on tuotettu uutta videomateriaalia, joissa käsitellään esimerkiksi verkostoja, arvoja, itseluottamusta ja päätöksentekoa. Kaikki videot ovat katseltavissa myös Töissä.fi-hankkeen YouTube-kanavalla.

Töissä.fi-hankkeen toteuttivat HY+ sekä Helsingin ja Jyväskylän yliopistot, ja hankkeen on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto. Hanke päättyi toukokuussa 2018, mutta sekä töissä.fi että urapolulla.fi ovat käytettävissä hankkeen päättymisen jälkeenkin. Jos haluat auttaa nykyisiä ja tulevia korkeakouluopiskelijoita, käy kertomassa oma uratarinasi töissä.fi-sivulla. Mitä enemmän sivulle saadaan kertomuksia, sitä kattavammaksi palvelu saadaan kaikkien opiskelualojen näkökulmasta.

Monissa töissä.fi-sivun uratarinoissa korostetaan oman kiinnostuksen merkitystä ja sitä, että kannattaa opiskella sellaisia asioita, jotka itseä oikeasti kiinnostavat. Kuten saksan kieltä opiskellut Hannu toteaa, ”Ole oma itsesi – olet varmuudella paras siinä!” Tämä on hyvä neuvo niin työuransa alussa oleville kuin jo pidempäänkin töitä tehneille.

Kirjoittaja: Saara Kankainen, viestintäkoordinaattori

 

 

Suosituimmat sisällöt

Uusimmat Blogit

Lue seuraavaksi