FI | SV | EN

Perusopetus ja toinen aste

Täydennyskoulutuksemme tukevat perusopetuksen ja toisen asteen opetushenkilöstöä opetussuunnitelmien käyttöönotossa ja toteuttamisessa sekä antavat uusia näkökulmia ja ideoita omaan opetustyöhön. Tarjoamme tiedepohjaista koulutusta muun muassa opiskelun ohjaukseen ja oppimisen tukemiseen, hyvinvoivan oppimisyhteisön ja yhteisöllisen toimintakulttuurin edistämiseen sekä pedagogista täydennyskoulutusta eri oppiaineisiin.

Järjestä:
Aloitusajankohta

Ajankohtaista

ETSITKÖ KOULUTUSTA ORGANISAA­TIOLLESI?

Asiakaskohtaiset tilauskoulutus- ja kehittämisratkaisut antavat organisaatiolle parhaat valmiudet menestyä. Ryhmille räätälöitävien täydennyskoulutusten sisältö, taso, toteutus ja laajuus suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa siten, että asetetut tavoitteet saavutetaan mahdollisimman tehokkaasti ja vaikuttavasti.