Neljä vinkkiä Z-sukupolven ohjaukseen

Mun juttu ‒ meidän tulevaisuus -hankkeen tavoitteena on tukea nuorten kasvua kestävän yhteiskunnan jäseniksi. Yhtenä kohderyhmänä hankkeessa ovat nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset, joilla on merkittävä rooli nuorten yhteiskunnallisessa kasvussa.

Hankkeen päätösseminaarissa 16.11.2017 oli vierailevana luennoitsijana Simon Beames Edinburghin yliopistosta puhumassa Z-sukupolvesta ja nuorisotoiminnasta. Beamesin mukaan nuorille suunnatuista ohjelmista on tullut jo liiankin suunnitelmallisia.

Seikkailullisuuden on todettu edistävän oppimista ja lisäävän nuorille suunnatun toiminnan vaikuttavuutta. Beamesin puheenvuorosta nousi esiin neljä seikkaa, jotka olisi hyvä ottaa huomioon seikkailullisuuden lisäämiseksi Z-sukupolven nuorille järjestetyssä toiminnassa.

1. Enemmän epätietoisuutta

Maailma on nykyään epävarma. Koska vaihtoehtoja on niin monenlaisia, Z-sukupolven nuoret eivät yleensä tarkalleen tiedä, mitä tulevaisuudeltaan ja elämältään odottaa. Näin ollen myös nuorille suunnattujen aktiviteettien tulisi reflektoida tätä epätietoisuutta. Aktiviteettien ja niiden lopputulosten ei tulisi olla täysin ennustettavissa. Tehtävien olisi hyvä sisältää useita toimintavaihtoehtoja, joista minkään ei ole tarkoitus olla ainoa oikea tapa toimia.

2. Lisää autenttisuutta

Nuorille suunnatussa toiminnassa autenttisuus on keskeistä. Tehtävien tulisi jollain lailla koskettaa nuorten elämää, sillä mitä lähempänä toiminta on nuoren todellista arkea, sitä suurempi vaikutus sillä on. On todettu, että tehtävillä, jotka ovat sidoksissa todelliseen elämään, on suurempi vaikutus Z-sukupolven nuoriin kuin täysin keksityillä skenaarioilla. Olennaista on myös se, että asioihin ei tutustuta pelkästään lukemalla, vaan mennään nuorten kanssa tekemään jotain konkreettista.

3. Vaikutusmahdollisuuksia toimintaan

Ihmisten täytyy pystyä tuntemaan, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä maailman epävarmuudesta huolimatta. Tämä tunne voi olla Z-sukupolven nuorelle vaikea saavuttaa, kun valinnanvaraa on loputtomasti. Näin ollen nuorille suunnatussa toiminnassa tulisi huomioida, kuinka nuori pystyy itse vaikuttamaan tehtävän kulkuun ja lopputulokseen.

4. Oman erityistaidon kehittämistä

Itsetunnon kasvattamiseksi on tärkeää, että jokainen nuori kokee hallitsevansa jonkin asian hyvin. Näin ollen nuorten pitäisi saada harjoittaa jotain sellaista aktiviteettia, jossa he itse kokevat olevansa erityisen hyviä. Nuoret pystyvät ihmeellisen hyvin kehittämään itseään sellaisissa asioissa, missä he kokevat onnistumisia ja mitä he pitävät kiinnostavina. Tämä osa-alue onkin lähellä hankkeen teemaa, ”mun juttua”, jonka löytämisessä jokaista Z-sukupolven nuorta olisi hyvä tukea.

Kirjoittaja: Saara Kankainen

Ennakkotietoa uusista kiinnostavista sisällöistä sekä oman alasi tulevista koulutuksista ja maksuttomista tilaisuuksista saat tilaamalla HY+uutiskirjeen. Tilaa uutiskirje tästä!

Jätä kommentti

Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ Oy

PL 53 (Fabianinkatu 32)
00014 Helsingin yliopisto


Yhteystiedot

Meistä

Tietosuoja

Saavutettavuus

HY+ Moodle


Siirry tilaamaan uutiskirje!


Koulutusta organisaatioille

Räätälöidyissä koulutuksissamme käytössänne on koko maailma. Tilaa mitä tarvitset, me toimitamme. Voit myös pyytää meiltä apua, jolloin selvitämme organisaatiosi koulutustarpeet ja ehdotamme kehittämiskohteita. Organisaatiokohtainen, vain teidän tarpeisiinne suunniteltu koulutus on keino kehittyä juuri siinä ja siellä, missä sinä tai organisaatiosi haluatte.

Koulutukset yrityksille

Koulutukset julkissektorille

Iskikö tiedonjano?

Kiinnostuitko uuden oppimisesta?
Haluatko pitää osaamisesi ajan tasalla ja virkistyä ammatillisesti?

Kyllä! Haluan lisää tietoa!

ISKIKÖ TIEDONJANO?

Kiinnostuitko uuden oppimisesta? Haluatko pitää osaamisesi ajan tasalla ja virkistyä ammatillisesti?

Pysyttele askeleen edellä ja tilaa noin kerran kuussa lähtevä uutiskirjeemme, johon on koottu tuoreinta täsmätietoa oman alasi koulutuksista ja ilmiöistä.

Kyllä! Haluan lisää tietoa!