FI | SV | EN

Työnohjaus, coaching ja työyhteisösovittelu

Työnohjausta, coachausta ja työyhteisösovittelua tarvitaan muuttuvassa ja kompleksisessa työelämässä työyhteisöjen ja yksilöiden uudistumiseen ja hyvinvoinnin tukemiseen. Ohjauksellinen osaaminen on tärkeää kaikessa työyhteisön vuorovaikutuksessa.  Läsnäolon, kuuntelun ja kysymisen taidot, luottamuksen rakentaminen ja itsetuntemuksen kehittäminen ovat arvokkaita työyhteisötaitoja. Ohjauksellinen työote tukee johtamis- ja esihenkilötyötä, ja siitä hyötyvät myös asiantuntijat.

Järjestä:
Aloitusajankohta

Ajankohtaista

ETSITKÖ KOULUTUSTA ORGANISAA­TIOLLESI?

Asiakaskohtaiset tilauskoulutus- ja kehittämisratkaisut antavat organisaatiolle parhaat valmiudet menestyä. Ryhmille räätälöitävien täydennyskoulutusten sisältö, taso, toteutus ja laajuus suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa siten, että asetetut tavoitteet saavutetaan mahdollisimman tehokkaasti ja vaikuttavasti.