FI | SV | EN

Oppilaitosten johtaminen

Oppilaitosten johtamisen koulutuksemme ovat pääsääntöisesti Opetushallituksen rahoittamia täydennyskoulutushankkeita. Ajankohtaisiin johtamisen teemoihin pureutuvat koulutukset antavat valmiuksia johtajana toimimiseen ja oman organisaation toimintakulttuurin kehittämiseen. Koulutuksissa kasvatat myös ammattiverkostoasi ja saat arvokasta vertaistukea johtamistyöhösi.

Järjestä:
Aloitusajankohta

Ajankohtaista

ETSITKÖ KOULUTUSTA ORGANISAA­TIOLLESI?

Asiakaskohtaiset tilauskoulutus- ja kehittämisratkaisut antavat organisaatiolle parhaat valmiudet menestyä. Ryhmille räätälöitävien täydennyskoulutusten sisältö, taso, toteutus ja laajuus suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa siten, että asetetut tavoitteet saavutetaan mahdollisimman tehokkaasti ja vaikuttavasti.