FI | SV | EN

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n ja 24 §:n mukainen HY+:n markkinointirekisterin rekisteriseloste

Käsittelemme tietojasi huolellisesti. Tutustu yleisiin tietosuojakäytänteisiimme.

1. Rekisterinpitäjä
Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ Oy
Y-tunnus: 2764406-8

2. Rekisterinpitäjän yhteystiedot
HY+ Oy
PL 53 (Fabianinkatu 32)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
hyplus.helsinki.fi
Sähköpostiosoite koskien rekisteriasioita info@hyplus.fi

3. Rekisterin nimi
HY+ Oy:n markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn ja rekisteröinnin tarkoituksena on asiakassuhteen käynnistäminen ja hoitaminen, asiakkaan ja HY+ Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely tutkimus- ja tilastoimistoimintaa varten sekä HY+ Oy:n markkinoinnin, mainonnan, suoramarkkinoinnin ja asiakasviestinnän suuntaaminen asiakastietojen perusteella HY+ Oy:n viestimien kautta luovuttamatta niitä ulkopuolisille.

Markkinointirekisterissä henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun HY+ näkee sen tarpeelliseksi tai rekisteröity haluaa itse pysyä postituslistalla. Rekisteröity voi halutessaan peruuttaa uutiskirjeen tilauksen, minkä jälkeen hänen tietonsa poistetaan rekisteristä tietosuojaohjeiden mukaisesti.

5. Markkinointirekisterin tietosisältö
Markkinointirekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaisia henkilötietoja:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation yhteystiedot
  • Uutiskirjetilauksen tila ja liittymispäivämäärä

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Markkinointirekisteri koostuu asiakkaan itse antamista tiedoista, HY+ Oy:n asiakastietojärjestelmästä tehdyistä poiminnoista, Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteristä sekä yleisesti saatavilla olevista verkkolähteistä

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta markkinointirekisterissä olevia henkilötietoja ulkopuolisille lukuun ottamatta tilanteita, joissa tietyt Suomen viranomaistahot niin edellyttävät. Tietoja ei myöskään siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Tietojen tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa henkilötietolain mukaisella tavalla hänestä säilytettävät tiedot. Markkinointirekisteriä koskevat yleiset tiedustelut voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen info@hyplus.fi. Rekisteriä koskeviin yleisiin tiedusteluihin vastataan viimeistään kahden viikon kuluessa tiedustelun saapumisesta. Markkinointirekisteriin tallennettuja henkilökohtaisia tietoja voi kysyä ja tarkastaa joko lähettämällä kirjallisen ja omakätisesti allekirjoitetun tiedustelun kohdassa 2. mainittuun osoitteeseen tai tulemalla HY+:n toimistoon kohdassa 2. mainittuun osoitteeseen ennalta sovittuna ajankohtana. Henkilön on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä voimassa olevalla, virallisella henkilöasiakirjalla. Henkilökohtaisten tietojen tarkastuspyyntöihin pyritään vastaamaan mahdollisimman pian, kuitenkin vähintään tietosuojalain edellyttämän ajan puitteissa eli 30 vuorokaudessa.

9. Tietojen korjaaminen, poistaminen ja kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. HY+ pyytää asiakas- tai markkinointirekisterissä olevia päivittämään mahdolliset muutokset tiedoissaan viipymättä. Henkilötiedot poistetaan rekisteristä asiakkaan pyynnöstä tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi tai asiakkaan peruuttaessa uutiskirjeen tilauksensa. Suoramarkkinoinnin kieltäminen tapahtuu helpoiten uutiskirjeen lopussa löytyvästä uutiskirjeen peruuttaminen -linkistä. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan yleistä huolellisuutta ja tietoturvasta huolehditaan asianmukaisesti. Käytössä on ajanmukaiset tekniset ratkaisut, kuten palomuurit ja salaukset. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä käyttöoikeuksia ja muita henkitietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja annettujen ohjeiden mukaan vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Päivitetty: 13.1.2021