Farmaseutti tai proviisori – tule mukaan rakentamaan laadukasta lääkehoitoa

Kehittyvä lääkehuolto ala tarvitsee uudenlaisia osaajia. Farmasian tiedekunnassa työn ohella opiskeltavasta farmasian erikoistumiskoulutuksesta saat erinomaiset eväät lääkehoidon ja -huollon asiantuntijatehtäviin (tutustu esimerkkiin). Monipuolisessa kokonaisuudessa pääset laajentamaan näkökulmaasi omalta farmasian alueeltasi muuhun terveydenhuoltoon ja verkostoitumaan eri aloilla toimivien kollegoiden kanssa.

Erikoistumiskoulutuksen opinnot koostuvat kaikille yhteisistä opinnoista ja omien koulutustarpeiden mukaan valittavista opinnoista. Voit valita joko apteekki- ja sairaalafarmasian tai teollisuusfarmasian erikoistumiskoulutuksesta. Pääset siis rakentamaan koulutuksesta juuri omaan tilanteeseesi sopivan kokonaisuuden, halusitpa sitten syventää osaamistasi nykyisissä tehtävissäsi tai suunnata kokonaan uudelle uralle. Monimuotoiset opetusmenetelmät ja verkkotyökalut mahdollistavat myös etäopiskelun.

Hyötyjä ei tarvitse odottaa koulutuksen loppuun vaan voit soveltaa oppimaasi työssäsi heti koulutuksen alusta saakka opintojaksojen käytännönläheisten tehtävien kautta. Opintojen ohella toteutetaan tutkimus- tai kehittämisprojekti, jonka aiheen voit valita niin, että pääset kehittämään sen avulla joko oman työpaikkasi toimintatapoja tai laajemmin koko alan käytäntöjä. Projektin kautta pääset osaksi farmasian tutkimusyhteisöä ja hyödyntämään yliopiston osaamista ja tukea omalle ammatilliselle kehittymiselle ja tekemällesi kehitystyölle. Koulutuksen jälkeen sinun on helppo jatkaa pitkäjänteistä kehittämistyötä näillä opeilla.

Tällä hetkellä on kasvavaa tarvetta myös täysin uusien toimenkuvien ja tehtävien luomiseen farmasiassa. Farmasian erikoistumiskoulutuksen oppeja on hyödynnetty mm. luotaessa sairaaloiden lääkitysturvallisuuskoordinaattoreiden toimenkuvia ja apteekkien uusia rooleja perusterveydenhuollossa sekä kehitettäessä hoivakotien lääkitysturvallisuutta. Millainen olisi sinun unelmatyösi?

Haku 2020 koulutukseen on päättynyt. Seuraavasta hausta ja sen aikataulusta ilmoitetaan alkukeväästä 2021.

Proviisori 1/2019: Turvallisessa lääkehoidossa on tilaa asiantuntijuudelle

 

 

Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+

PL 53 (Fabianinkatu 32)
00014 Helsingin yliopisto

Vaihde: 0294 1911


Yhteystiedot

Meistä

Tietosuoja

Saavutettavuus

HY+ Moodle


Siirry tilaamaan uutiskirje!


Koulutusta organisaatioille

Räätälöidyissä koulutuksissamme käytössänne on koko maailma. Tilaa mitä tarvitset, me toimitamme. Voit myös pyytää meiltä apua, jolloin selvitämme organisaatiosi koulutustarpeet ja ehdotamme kehittämiskohteita. Organisaatiokohtainen, vain teidän tarpeisiinne suunniteltu koulutus on keino kehittyä juuri siinä ja siellä, missä sinä tai organisaatiosi haluatte.

Koulutukset yrityksille

Koulutukset julkissektorille

Iskikö tiedonjano?

Kiinnostuitko uuden oppimisesta?
Haluatko pitää osaamisesi ajan tasalla ja virkistyä ammatillisesti?

Kyllä! Haluan lisää tietoa!