Farmasian erikoistumis­koulutukset – apteekki- ja sairaala­farmasia sekä teollisuus­farmasia

Helsingin yliopiston farmasian erikoistumiskoulutukset on tarkoitettu ammattilaisille, jotka haluavat kehittyä omalla farmasian alueellaan – valittavanasi on apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutus tai teollisuusfarmasian erikoistumiskoulutus

Proviisoreille ja farmaseuteille suunnatut apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutus ja teollisuusfarmasian erikoistumiskoulutus käynnistyivät syyskuussa 2016 ja tarjoavat erinomaisen väylän oman työn ja työyhteisön kehittämiseen. Erikoistumiskoulutus on uusi pitkäkestoinen koulutusmuoto, joka uudistaa ja täydentää perinteistä täydennyskoulutusta ja tarjoaa ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistävää osaamista jo työelämässä toimineille farmasian ammattilaisille. Haku syksyllä alkaviin farmasian erikoistumiskoulutuksiin on päättynyt. Seuraavan kerran voit hakea koulutukseen keväällä 2018.

Erikoistuminen on hyvä keino oman urasuunnitelman aktiiviseen edistämiseen ja työnkuvan kehittämiseen. Opiskelu tapahtuu työn ohessa ja opintosuunnitelma laaditaan yksilöllisesti tukemaan omia kehittymistarpeita. Opintojen laajuus on proviisoreille 60 opintopistettä ja farmaseuteille 40 opintopistettä. Tavoitteellinen suoritusaika on 3–4 vuotta.

Erikoistumiskoulutuksen aikana syvennetään oman alan teoreettista osaamista ja kehitetään opitun soveltamista käytäntöön työelämässä. Tavoitteena on myös sytyttää osallistujissa kipinä jatkuvaan oma-aloitteeseen kehittymiseen ja koko työyhteisön uudistumiseen mm. antamalla työkaluja laadun kehittämiseen ja yhteistyön virittämiseen muun terveydenhuollon kanssa.

Ovatko odotukset toteutuneet? Katso opiskelijan haastattelu

Miltä erikoistumiskoulutuksen kokonaisuus on opiskelijoista tuntunut?

Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutus

Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumisopinnoissa tutustut strategiseen johtamiseen ja perehdyt sosiaali- ja terveydenhuoltoon toimintaympäristönä. Voit kohdistaa eri opintojaksojen sisällä tehtäviä oppimistehtäviä niin, että ne hyödyttävät sinua ja työympäristöäsi. Voit valita valinnaisiin opintoihin mm. avoimen yliopiston liiketalouden opintojaksoja ja niihin sisältyy myös farmasian alalle räätälöity, apteekkarin uraan valmistava opintojakso. Terveyden- ja sairaanhoidon kehittämis- ja johtotehtävistä tulevaisuudessa kiinnostuneille koulutus tarjoaa mm. syventäviä opintoja lääkitysturvallisuudesta ja kliinisestä farmasiasta. Opintoihin sisältyvä laaja kehittämisprojekti on myös oiva tapa räätälöidä opinnot omia tarpeitasi vastaaviksi.

Mitä projektityö tarkoittaa?

Katso apteekkarin ajatuksia erikoistumiskoulutuksen hyödyistä

Teollisuusfarmasian erikoistumiskoulutus

Teollisuusfarmasian erikoistuminen tarjoaa sinulle uusia valmiuksia esimerkiksi uuden, mielenkiintoisemman työnkuvan muokkaamiseen, teollisuuden johto- ja asiantuntijatehtäviin tai pohjan Qualified Person -pätevyyden hakemiseen. Valinnaisten opintojen avulla voit syventää osaamistasi esimerkiksi tuotekehityksessä, taloudessa ja markkinoinnissa, lääketutkimuksissa tai myyntilupa-asioissa ja lääketurvatoiminnassa. Kehittämisprojektin aiheen voit valita tukemaan tulevaisuuden uratavoitteitasi tai avuksi nykyisen työsi ongelmakohdassa.

Löydät tarkemman englanninkielisen kuvauksen teollisuusfarmasian erikoistumiskoulutuksesta täältä. Ilmoittautumislomake löytyy sekä näiltä että englanninkielisiltä sivuilta.

Aikuisena opiskelu, onnistuuko työn ja opiskelun yhteensovittaminen?

Koulutukset

Koulutusta organisaatioille

Räätälöidyissä koulutuksissamme käytössänne on koko maailma. Tilaa mitä tarvitset, me toimitamme. Voit myös pyytää meiltä apua, jolloin selvitämme organisaatiosi koulutustarpeet ja ehdotamme kehittämiskohteita. Organisaatiokohtainen, vain teidän tarpeisiinne suunniteltu koulutus on keino kehittyä juuri siinä ja siellä, missä sinä tai organisaatiosi haluatte.

Lue lisää

Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+

PL 53 (Fabianinkatu 32)
00014 Helsingin yliopisto

Vaihde: 0294 1911


Yhteystiedot

Laskutustiedot

Meistä

Iskikö tiedonjano?

Kiinnostuitko uuden oppimisesta?
Haluatko pitää osaamisesi ajan tasalla ja virkistyä ammatillisesti?

Kyllä! Haluan lisää tietoa!