FI | SV | EN

Johtaminen ja esihenkilötyö

Hyvä johtaminen takaa työntekijöiden ja asiakkaiden tyytyväisyyden, tuo tulosta ja luo kilpailukykyä organisaatiolle. Tulosta tehdään yhdessä, kestävästi ja työntekijöiden hyvinvointia arvostaen. Täydennyskoulutuksissamme kehityt modernina johtajana, esihenkilönä ja projektipäällikkönä, joka toimii valmentavasti, rohkeasti ja innovatiivisesti.

Järjestä:
Aloitusajankohta

Ajankohtaista

ETSITKÖ KOULUTUSTA ORGANISAA­TIOLLESI?

Asiakaskohtaiset tilauskoulutus- ja kehittämisratkaisut antavat organisaatiolle parhaat valmiudet menestyä. Ryhmille räätälöitävien täydennyskoulutusten sisältö, taso, toteutus ja laajuus suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa siten, että asetetut tavoitteet saavutetaan mahdollisimman tehokkaasti ja vaikuttavasti.