FI | SV | EN

HY+ hjälper dig att uppdatera dina färdigheter

Helsingfors universitets Utbildnings- och utvecklingstjänster, HY+ är en av Finlands ledande leverantörer av universitetsbaserad fortbildning. Med över 40 års bred erfarenhet av att planera, genomföra och utveckla utbildningar för personal inom undervisningssektorn, garanterar vi stark kompetens och professionalism. 

HY+ arrangerar utbildningar och erbjuder utvecklingstjänster inom flera vetenskapliga discipliner. Vi har en lång erfarenhet av att arrangera högklassig fortbildning på svenska i samarbete med fakulteterna vid universitetet.

De centrala fokusområden är:

  • lärande
  • kommunikation
  • välfärd och miljö
  • ledarskap och organisationsutveckling

I våra utbildningar inom undervisningssektorn ligger fokus bland annat på utveckling av ledarskap, pedagogisk kompetens, mångkulturalism, informations- och kommunikations teknologisk kompetens, ämneskunskap, samt utveckling av välbefinnande inom småbarnspedagogik, grundskola och andra stadiets utbildning.  

Vårt mångsidiga utbud, innovativa och effektiva innehåll samt sakkunniga utvecklingsexperter får beröm av deltagarna. Det nära samarbetet med olika fakulteter vid universitetet möjliggör att den senaste forskningen används i utbildningarna. 

Skräddarsydd fortbildning

Vi erbjuder skräddarsydd fortbildning i ett brett antal teman. Exempel på aktuella skräddarsydda utbildningar

Mini Nepsy: Lösningsfokuserat arbetssätt vid bemötandet av barn med neuropsykiatriska svårigheter

Utbildningen ökar förståelsen och kompetensen att identifiera, möta och stödja elever med behov av stöd på olika undervisningsnivåer. Utbildningen kan arrangeras för personal inom småbarnspedagogiken, grundskolan och andra stadiet.

Läs mer här >>

Lekpedagogik

Utbildningen fokuserar på att stödja både styrd och självinitierad lek inom småbarnspedagogiken samt utvecklandet av praktisk pedagogik.

Läs mer här >>

Säkerhet i skolan: vi arbetar för att motverka mobbning

Utbildningen ger information om mobbning som fenomen och ger praktiska verktyg och strategier för att förebygga och hantera trakasserier, mobbning och våld.

Läs mer här >>

Bemötande av utmanande situationer för växelverkan

Målet med utbildningen är att erbjuda verktyg för att stärka en uppmuntrande växelverkan mellan lärare och elev.

Läs mer här >>

Artificiell intelligens inom grundskolan

Utbildningen ger information om möjligheterna att utnyttja artificiell intelligens i planering och genomförande av undervisning.

Läs mer här >>

Utbildning som stöd för utveckling av verksamhetskulturen och förändringssituationer

Vi fungerar som stöd för ledningen i olika förändringssituationer. Våra utbildningar formar och stärker en gemensam, välmående verksamhetskultur och delat ledarskap.

Läs mer här >>

Beställ vårt nyhetsbrev >>

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!