FI | SV | EN

Työyhteisö on aarrearkku

Työyhteisössä jokaisella on oma vastuualueensa, mutta yhdessä yksilöt ovat paljon enemmän. Monien organisaatioiden SWOT-analyysin ensimmäisenä vahvuutena lukeekin osaava henkilöstö. Koska työyhteisö muodostuu ihmisistä, on heidän välisillään vuorovaikutussuhteilla iso merkitys organisaation menestykselle. Vuorovaikutusosaaminen on kaikille tärkeä työelämätaito ja yksi olennaisimmista esihenkilötyön osa-alueista.

Työpaikka on mielenkiintoinen temmellyskenttä. Eri-ikäiset, eritaustaiset ja erilaiset persoonat viettävät keskenään ison osan hereilläoloajastaan. On niin monta mielipidettä ja näkökulmaa kuin on työyhteisön jäseniä.

Verkostoitumisen tärkeydestä puhutaan paljon, ja tällä tarkoitetaan usein organisaation ulkopuolisia verkostoja. Organisaation sisäiset verkostot ovat kuitenkin yhtä tärkeitä – tai ehkä vieläkin tärkeämpiä.

Henkilökohtaiset suhteet työyhteisössä ovat merkittäviä monestakin syystä. Joku kaipaa yhteisiä kahvihetkiä, toinen haluaa laajentaa perspektiiviä tai hakea inspiraatiota naapuritiimiläisen kanssa sparraten. Erilaiset tarpeet ja niiden täyttyminen (tai täyttymättömyys) vaikuttavat työssä suoriutumiseen ja siten koko organisaation toimintaan.

Työn tehokkuuden ja työssä viihtymisen näkökulmasta siilot ylittävät verkostot ja ihmissuhteet ovat elintärkeitä. Tittelillä ei ole väliä, kun ihminen kohtaa ihmisen.

Roolit työelämässä voivat myös vaihtua – joskus entinen työkaveri tai johdettava on seuraavaksi yrityksen asiakas. Ihmisten väliset verkostot ovat mittaamattoman arvokkaita.

Siellä missä on ihmisiä, on tunteita ja tulkintoja. Asiakastyössä kuulee paljon tarinoita työyhteisöjen ihmisten väliseen vuorovaikutukseen liittyvistä haasteista. Saatetaan puhua sisäisen viestinnän ongelmista, kaivata tukea strategian viemiseen arkeen tai haluta esihenkilövalmennusta.

Kaikille näille kehittymistarpeille on yhteistä ihmiset.

Silloin kun haasteet liittyvät ihmisiin, ei ole oikotietä. On tunnistettava ihmisten herkkyydet ja hyväksyttävä erilaisuus, eritahtisuus ja erilaiset motivaatiotekijät. On jaksettava toistaa, perustella ja käyttää erilaisia tapoja viestiä ja olla vuorovaikutuksessa. Ennen kaikkea on osattava kuunnella.

Aku Ankan Roope-sedällä on aarrearkku täynnä kolikoita, ja Roope rakastaa kultaisia kolikoitaan. Meilläkin on työyhteisöissämme oma aarrearkku. Avataan se yhdessä, ja muistetaan arvostaa jokaista sen sisältä löytyvää kultakolikkoa.

Teksti: Minna Ristimäki, viestinnän asiakkuuspäällikkö, HY+

Yhteistyön taitoja voi ja pitää kehittää. Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+:lla on vuosikymmenten kokemus työyhteisöjen viestinnän, vuorovaikutuksen ja johtamisen kehittämisestä. Tutustu viestinnän ja vuorovaikutuksen sekä johtamisen, esihenkilötyön ja ohjauksen tilauskoulutuksiin organisaatioille.

Suosituimmat sisällöt

Uusimmat Blogit

Lue seuraavaksi