FI | SV | EN

Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisy opetustoimessa

Verkossa toteutettavan kurssin tarkoitus on lisätä opetustoimen opettajien ja kasvattajien ymmärrystä väkivaltaiseen radikalisoitumiseen ja ekstremismiin liittyvistä teemoista sekä parantaa heidän osaamistaan ennaltaehkäistä, käsitellä ja kohdata niihin liittyviä teemoja osana työtään.

Ajankohta

Flexible start

Toteutustapa
Verkkokoulutus
Paikka
Verkkokurssi, joustava aloitus
Hinta
Maksuton

TOTEUTUS

Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa itseopiskeltavana koulutuksena. Materiaali sisältää 5 video-osiota, luettavaa materiaalia ja pohdintatehtäviä.

Lisäksi kurssin ajankohtaisista teemoista järjestetään webinaareja. 

Koulutuksen sisällön ovat tuottaneet Helsingin yliopiston tutkijat Saija Benjamin, Katja Vallinkoski, Daniel Sallamaa, Leena Malkki ja Pia Koirikivi.

KENELLE

Koulutus on suunnattu opetustoimen opettajille ja kasvattajille.

SISÄLTÖ

1) Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ilmiöiden tarkastelu

Osallistuja ymmärtää:

  • mitä eri käsitteet ideologisesti perustellun väkivallan kentällä tarkoittavat, mikä on niiden suhde toisiinsa sekä mitä niistä tiedetään ilmiöinä akateemisen tutkimuksen perusteella
  • minkälaisia erilaisia ilmenemismuotoja ekstremismi voi saada sekä minkälaista ekstremististä väkivaltaa esiintyy Suomessa/maailmalla
  • minkälainen rooli polarisoitumiselle on radikalisoitumisen ja ekstremismin kentällä
  • mitä resilienssillä ja suojaavilla tekijöillä tässä viitekehyksessä tarkoitetaan sekä mitä niistä ja niiden huomioimisesta tiedetään tutkimusten perusteella.

2) Opetustoimen rooli väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyssä

Osallistuja ymmärtää, minkälaisia erilaisia rooleja väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin kentällä niiden käsittelyyn, ennaltaehkäisyyn, torjumiseen sekä kohtaamiseen liittyy.

Osio perustuu kansallisen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäsiyn toimenpideohjelman opetustoimea koskevaan REDI-malliin. REDI-mallin myötä kurssiosallistuja tiedostaa oman työnkuvansa näkökulmasta keskeiset tehtävät ja roolit ja löytää keinoja toimia kullakin mallin eri tasolla.

Näitä ovat esimerkiksi itsereflektio; väkivaltaiseen radikalisoitumiseen, ekstremismiin ja terrorismiin sekä muihin ajankohtaisiin haastaviin teemoihin liittyvät pedagogisesti ja eettisesti kestävät keskusteluvalmiudet; laaja-alaisen ja resilienssiä vahvistavan enneltaehkäisyn toteuttaminen sekä toimiminen reaktiivisen ja selektiivisen ennaltaehkäisyn huolitilanteissa.

Lisäksi osalistuja ymmärtää moniammatillisen yhteistyön välttämättömyyden. 

3) Käytännön työn tukeminen 

Osallistuja löytää keinoja toteuttaa edellisessä osiossa kuvattuja toimintamuotoja osana omaa ammatillista toimintaansa sekä tiedostaa jo tekemänsä työn merkityksen esimerkiksi laaja-alaisen ennaltaehkäisyn näkökulmasta.

Osallistujaa tuetaan painottamaan työssään erityisesti:

  • ihmisoikeus- ja demokratiakasvatusta
  • osallisuuden tukemista
  • kriittistä ajattelua ja medialukutaitoja
  • kulttuurien, historian ja katsomusten tuntemusta
  • konfliktinratkaisu-, dialogi ja vuorovaikutustaitoja
  • hyvinvointitaitoja.

Osallistujaa ohjataan em. teemoista jo valmistettujen materiaalien pariin.

Tämän lisäksi osallistujaa ohjataan opetusastekohtaisesti reflektoimaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan sellaisia työpaikkansa toimintakulttuuria kehittäviä toimia, jotka tutkimustiedon perusteella ehkäisevät väkivaltaisen radikalioitumisen lisäksi myös muita haitallisia kehityskulkuja ja vastaavat myös 21. vuosisadan oppijan demokraattisessa ja moninaisessa yhteiskunnassa toimisen tarpeisiin.

Registration
Ajankohta

Flexible start

Hinta
Maksuton

!

Koulutuksen laajuus on 2 op koostuen itsenäisestä opiskelusta Moodle-ympäristössä ja vuorovaikutteisista tapahtumista (webinaarit).

Kurssille on käytössä Moodle-itserekisteröityminen, jonka ohjeet saat sähköpostiisi kolmen arkipäivän sisällä ilmoittautumisesta. 

Koulutus on Opetushallituksen tilaama ja osallistujalle maksuton.
Ota yhteyttä
Riikka Hälikkä
+358 50 376 8408
riikka.halikka@hyplus.fi
Leena Reini-Sievänen
+358 50 415 0532
EXT-leena.reini-sievanen@hyplus.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista